language arrow_drop_down
DK NO EN

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2024
  Aktieägarna i Prevas AB, org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 18:00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.
  Läs mer

 • Uddeholm anlitar Prevas för implementering av produktionssystem
  Uddeholm anlitar Prevas för implementering av produktionssystem
  Uddeholm, världsledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, har gett Prevas i uppdrag att implementera nya MES-system (Manufacturing Execution System*) för tre produktionsavsnitt i fabriken i Hagfors. De nya systemen optimerar Uddeholms drift och framtidssäkrar företagets operativa processer, något som är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraft i en bransch som utvecklas snabbt.
  Läs mer

 • Prevas bokslutskommuniké 2023
  Prevas publicerar bokslutskommuniké 2023
  Prevas summerar ett nytt rekordår avseende försäljning, resultat och kassaflöde. Ökat kundvärde i leveranser, god kostnadskontroll och balanserad rekrytering har lett till ett stabilt kvartal som avslut på ett starkt år.
  Läs mer

 • Valberedning inför Prevas årsstämma 2024
  I enlighet med valberedningens instruktioner ska valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2023.
  Läs mer

 • Prevas delårsrapport Q3 2023
  Prevas publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2023
  ”Prevas rapporterar återigen ett starkt kvartal i en marknad med både utmaningar och möjligheter. Under kvartalet har vi intensifierat vår marknadsnärvaro och navigerat den förändrade efterfrågan genom att växa med kunder i tillväxtsegment.”
  Läs mer

 • Prevas välkomnar DVel
  Prevas vinner ramavtal med Vattenfall
  Prevas har tecknat ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB avseende tekniska konsulttjänster. Som strategisk kompetenspartner till energi och elkraftbranschen står Prevas mitt i centrum när framtidens hållbara energisystem utvecklas. Tecknandet av ramavtalet med Vattenfall är ett strategiskt viktigt steg i Prevas fortsatta satsning inom området.
  Läs mer

 • Prevas välkomnar DVel
  Prevas välkomnar DVel
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 51 procent av DVel AB. DVel är en av Sveriges största leverantörer av skräddarsydda testsystem för hårdvara och har sin bas i Lund med 25 medarbetare.
  Läs mer

 • Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas
  Prevas tar över Unibaps industriverksamhet inom robotik och AI
  Idag meddelar Prevas att den tidigare annonserade avsiktsförklaringen om överlåtelse av Unibaps industriverksamhet har fått ett lyckat utfall. Bolagen har kommit överens om en verksamhetsövergång avseende medarbetare och pågående uppdrag av Unibaps industriverksamhet. Verksamheten ansluter till Prevas den 1 augusti 2023.
  Läs mer

 • Prevas delårsrapport Q2 2023
  Prevas delårsrapport jan-juni 2023
  Lönsam tillväxt för kvartalet och all-time-high för halvåret.
  Läs mer

 • Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas
  Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas
  Uddeholm väljer att utöka befintlig installation av FOCS, ett system för styrning och optimering av ugnar som utvecklats av Prevas, till ytterligare 20 ugnar. Utrullningen sker från och med första kvartal 2023 till och med första kvartal 2024. Sedan tidigare har man installerat lösningen på 10 ugnar.
  Läs mer

 • Unibap och Prevas tecknar avsiktsförklaring gällande Unibaps industriverksamhet
  Unibap AB (Publ) har idag ingått en avsiktsförklaring med Prevas AB för att påbörja en dialog om övergång av företagets industriverksamhet. Unibap har sedan 2013 arbetat med att automatisera svensk industri genom sin robotik och AI teknik samt att utveckla rymdteknik. Under de senaste åren har företagets rymdverksamhet vuxit sig allt starkare och står idag för nära 90 % av bolagets verksamhet. Unibaps styrelse har därför beslutat att inleda förhandling om att överlåta industriverksamheten till Prevas som har kapacitet att långsiktigt driva industriverksamheten vidare.
  Läs mer

 • Prevas tar över spjutspetsverksamhet inom Life Science
  Prevas tar över spjutspetsverksamhet inom Life Science
  Prevas har kommit överens om en verksamhetsövergång avseende medarbetare och pågående uppdrag inom SDS MedteQ. Verksamheten ansluter till Prevas i juni 2023. SDS MedteQ har sedan det grundades 2020 erbjudit regulatoriska premiumtjänster och rådgivning till medtech-bolag världen över.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2023
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum torsdagen den 11 maj 2023 på Prevas huvudkontor i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Magnus Welen utses till ny CEO på Prevas
  Magnus Welén utses som ny CEO i Prevas AB och tar över rollen från Johan Strid som på egen begäran valt att avsluta sin anställning. Johan ställer sig till förfogande som styrelseledamot. Magnus tillträder sin nya roll som CEO den 1 juni 2023.
  Läs mer

 • Prevas bokslutskommuniké 2022
  Prevas presenterar uppdaterade finansiella mål
  Prevas har utvecklats starkt de senaste åren, med nya historiska rekord satta för omsättning, vinst och marginal för första kvartalet 2023.Prevas ledning och styrelse uppdaterar därför de finansiella målen. Målsättningen för EBITA-marginalen ökas till minst 12 procent över tid och Prevas justerar samtidigt den långsiktiga utdelningsnivån till 40-60 procent av resultat efter skatt.
  Läs mer

 • Prevas delårsrapport Q1 2023
  Prevas delårsrapport jan-mars 2023
  Historiska rekord för omsättning, vinst och marginal.
  Läs mer

 • Prevas års- och hållbarhetsredovisning
  Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2022 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2023
  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.
  Läs mer

 • Prevas bokslutskommuniké 2022
  Prevas bokslutskommuniké 2022
  Ökad omsättning och rörelseresultat.
  Förslag på utdelning om 4,50 kr/aktie (3,50).

  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas
  Under januari månad 2023 har 64 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 64 000 B-aktier.
  Läs mer

 • Prevas ingår nytt avtal om IFS Ultimo EAM
  Prevas ingår nytt avtal om IFS Ultimo EAM
  Den här gången är det Oda Group som har valt lösningen.
  Läs mer

 • Valberedningen i Prevas
  I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 11 maj 2021, som fortsatt gäller fram till dess att en ny instruktion beslutas, ska valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2022.
  Läs mer

 • Prevas har ingått avtal med Arba One AS
  Prevas har ingått avtal med Arba One AS
  Blir första kunden för IFS Ultimo EAM i Norge tillsammans med Prevas.
  Läs mer

 • Prevas hjälper till att klimatneutralisera armeringsstålproduktionen i Norge
  Prevas hjälper till att klimatneutralisera armeringsstålproduktionen i Norge
  Ny order på optimeringsmjukvara.Som ett steg på vägen mot en mer klimatneutral armeringsståltillverkning har Prevas fått äran att leverera senaste generationen av optimeringsmjukvaran FOCS G7 till Celsa Armeringsstål AS. Leveransen är uppdelad i två steg och kommer vara fullt levererad 2025.
  Läs mer

 • Prevas välkomnar Myra Industriell Design AB
  Prevas välkomnar Myra Industriell Design AB
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Myra Industriell Design AB (Myra). Ett spjutspetsbolag inom industridesign och interaktionsdesign.
  Läs mer

 • Prevas tecknar avtal med Argeo AS
  Prevas välkomnar Koteko
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Koteko AB. Koteko är ett ingenjörsföretag med gott renommé inom avancerad industriell processautomation. Koteko äger dessutom 80 procent av Koteko Installation AB som är ett snabbväxande bolag inom industriell installation och service. Sammantaget kan Koteko leverera helhetslösningar från idé till driftsatt anläggning.
  Läs mer

 • Prevas delårsrapport jan-sep 2022
  Prevas delårsrapport jan-sep 2022
  Ökad omsättning och vinst.
  Läs mer

 • Prevas tecknar avtal med Argeo AS
  Prevas tecknar avtal med Argeo AS
  Prevas ska leverera en lösning, baserad på HxGN EAM (Enterprise Asset Management), till Argeo. Underhållslösningen ska stödja Argeos avancerade drift av självkörande undervattensfarkoster (AUV:er).
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-mars 2022
  Prevas delårsrapport jan-juni 2022
  Stabilt kvartal med ökad lönsamhet.
  Läs mer

 • Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485
  Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485
  Nu är även Prevas kontor i Köpenhamn certifierade enligt ISO 13485. Ett tydligt kvitto på att Prevas levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de högkvalitativa krav som ställs på medicintekniska produkter. Kontoren i Sundbyberg och Uppsala är redan certifierade enligt standarden. 
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2022
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum onsdag den 18 maj 2022 på Prevas huvudkontor i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-mars 2022
  Prevas delårsrapport jan-mars 2022
  Urstark start på året.
  Läs mer

 • Prevas förvärvar BitSim NOW AB
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av BitSim NOW AB. BitSim NOW är med sina 35 anställda ett konsultbolag i Stockholm som fokuserar på produktutveckling.
  Läs mer

 • Prevas års- och hållbarhetsredovisning
  Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2021 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2022
  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.  
  Läs mer

 • Prevas växer och välkomnar factor10
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 60 procent av factor10. factor10 är ett spjutspetsbolag med några av Sveriges bästa programvaruutvecklare.
  Läs mer

 • Prevas utser ny CFO
  Helena Burström utses som ny CFO i Prevas AB och tar över rollen från Andreas Lindahl som på egen begäran valt att avsluta sin anställning för nya utmaningar utanför Prevas. Helena tillträder sin nya roll den 1 juni 2022.
  Läs mer

 • Prevas har vunnit Göteborgs Spårvägars upphandling beträffande förvaltning och utveckling av underhållssystem
  Prevas har vunnit Göteborgs Spårvägars upphandling beträffande förvaltning och utveckling av underhållssystem
  Prevas har av Göteborgs Spårvägar genom offentlig upphandling blivit utvalda att leverera förvaltning och utveckling av HxGN EAM (tidigare Infor EAM). Avtalets värde är uppskattat till 35 mkr och är giltigt i tre år, med möjlighet till förlängning.
  Läs mer

 • Prevas presenterar sina finansiella mål för bolaget
  Prevas presenterar sina finansiella mål för bolaget
  Prevas har utvecklats stadigt och starkt de senaste åren och sista kvartalet 2021 kantades av flera rekord. Nu är tiden inne för att tydliggöra ambitionerna och de finansiella målen framåt. Prevas ledning och styrelse har således sett över och fastställt bolagets finansiella mål.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2021
  Prevas bokslutskommuniké 2021
  Historiska rekord av Prevas. Förslag utdelning 3,50 kr/aktie (2,00).
  Läs mer

 • Prevas tecknar ramavtal för digitala tjänster med Nye Veier
  Prevas tecknar ramavtal för digitala tjänster med Nye Veier
  Levererar konsulttjänster kopplade till digitalt driftssystem.
  Läs mer

 • Valberedningen i Prevas
  I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 11 maj 2021 skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2021.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-sep 2021
  Prevas delårsrapport jan-september 2021
  Starkt kvartal.
  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas
  Under september månad 2021 har 90 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 90 000 B-aktier.
  Läs mer

 • Fulltecknat optionsprogram för Prevas nyckelpersoner
  Den 11 maj 2021 beslutades på Prevas årsstämma att införa två incitamentsprogram omfattande nyckelpersoner inom Prevaskoncernen. Teckningsoptionsprogrammet för 2021/2024 är nu lanserat och fulltecknat.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-juni 2021
  Prevas delårsrapport jan-juni 2021
  Starkt kvartal och första halvår.
  Läs mer

 • Prevas avyttrar Tritech Solutions AB
  Prevas dotterbolag Tritech Technology AB, tillsammans med de tre minoritetsägarna i Tritech Solutions AB, har idag ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Tritech Solutions AB till Addtech Nordic AB.
  Läs mer

 • Prevas förvärvar spjutspetsföretag inom Life Science
  Prevas startar nytt bolag inom informationsvisualisering
  Prevas stärker sitt produktutvecklingserbjudande och bildar ett dotterbolag, Prevas InfoVis AB, med start den 1 juli. Fokus är vidareutveckling och förvaltning av applikationer för informationsvisualisering.
  Läs mer

 • Prevas förvärvar spjutspetsföretag inom Life Science
  Prevas förvärvar spjutspetsföretag inom Life Science
  Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget MEDQURE. Företaget erbjuder regulatoriska tjänster och rådgivning till bolag över hela världen med medicintekniska produkter. Förvärvet stärker Prevas position ytterligare inom Life Science.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2021
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart med poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-mars 2021
  Prevas delårsrapport jan-mars 2021
  Starkt kvartal med tillväxt.
  Läs mer

 • Rent dricksvatten på fyra timmar
  Rent dricksvatten på fyra timmar
  Med hjälp av Prevas har 4Life Solutions uppfunnit vattenrenaren SaWa, som kan göra rent dricksvatten till människor i världens fattigaste länder. Samtidigt som lösningen är billig, säker, enkel att använda och miljövänlig.
  Läs mer

 • Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens
  Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens
  Diagnostiksystemet QuickMIC® ger laboratorier möjlighet att på bara några få timmar analysera blodprover som ger underlag för patientspecifika behandlingsalternativ vid sepsis. Produkten utvecklas av diagnostikföretaget Gradientech i samarbete med Prevas och har nyligen belönats med två prestigefyllda internationella priser – Red Dot Design Award och iF Design Award .
  Läs mer

 • Prevas års- och hållbarhetsredovisning
  Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2020 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando
  Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB
  Prevas valberedning föreslår att Robert Demark, VD för DeVenture AB, och Christer Wallberg, tidigare VD och koncernchef på Tacton Systems AB, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Läs mer

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ)
  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. 
  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas
  Under februari månad 2021 har 12 800 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 12 800 B-aktier.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2020
  Prevas bokslutskommuniké 2020
  Starkt resultat och fokus på tillväxt.
  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas
  Under januari månad 2021 har 2 634 532 B-aktier emitterats i syfte att erlägga en del av köpeskillingen till säljarna av det tidigare annonserade och genomförda förvärvet av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes.
  Läs mer

 • Valberedningen i Prevas.
  I enlighet med valberedningens instruktioner skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av september respektive år. I det fall aktieägare tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna skall ledamot utsedd av den aktieägaren ställa sin plats till förfogande.
  Läs mer

 • Prevas genomför förvärven av Evotech samt resterande minoriteter i Tritech Technology och Deva Mecaneyes.
  Den 21 oktober 2020 meddelade Prevas AB (”Prevas”) att det ingått avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Samtliga villkor för förvärven har uppfyllts med resultatet att Prevas idag har tillträtt aktierna i de förvärvade bolagen. Med förvärven erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling.Förvärvade aktier värderas per dagen för tillträdet till sammanlagt cirka 257 miljoner kronor och betalning erlades genom en kombination av nyemitterade aktier i Prevas och kontanter.
  Läs mer

 • Prevas offentliggör prospekt.
  Extra bolagsstämma i Prevas AB (”Prevas” eller ”Bolaget”) har den 24 november 2020 beslutat om apportemissioner. Detta i syfte att erlägga en del av köpeskillingen avseende förvärven av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech AB och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology AB och Deva Mecaneyes AB som offentliggjordes den 21 oktober 2020 (”Transaktionen”). Styrelsen i Prevas har upprättat ett prospekt för upptagande till handel av de nyemitterade aktierna inför det planerade tillträdet den 4 januari 2021, vilket idag har godkänts av Finansinspektionen.
  Läs mer

 • Rekordsnabb produktutveckling som kan rädda liv
  Rekordsnabb produktutveckling som kan rädda liv.
  På bara fyra månader har danska Sentispec, i samarbete med Prevas, utvecklat världens första helautomatiska feberskanner, ViraHawk. Den kan mäta förbipasserandes temperatur och identifiera eventuella smittbärare.
  Läs mer

 • Information från Prevas extra bolagsstämma.
  Prevas AB:s extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 24 november 2020 i Hörsalen, Kopparlunden, i Västerås. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Förändringar i Prevas styrelse.
  Prevas önskar Sven Ivar Mørch lycka till i framtiden.Sven Ivar har meddelat styrelsen i Prevas AB att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot omgående då han går in i en operativ roll som VD och koncernchef för HiQ per den 1 december 2020.
  Läs mer

 • Valberedningen i Prevas.
  I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 14 maj 2020 skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2020.
  Läs mer

 • Prevas kallar till extra bolagsstämma för att besluta om apportemissioner.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-sep 2020
  Prevas delårsrapport januari – september 2020.
  Stabilitet och ökad vinst.
  Läs mer

 • Samgående
  Prevas ingår avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoriteter i Tritech Technology och Deva Mecaneyes.
  Prevas har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i Prevas. Med förvärvet erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling.Förvärvade aktier värderas till sammanlagt cirka 270 miljoner kronor och betalning ska erläggas genom en kombination av aktier i Prevas emitterade genom en apportemission och kontanter.
  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas.
  Under september månad 2020 har 132 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 132 000 B-aktier.
  Läs mer

 • SAR Gruppen implementerar Infor EAM med Prevas hjälp
  Prevas levererar Infor EAM till Norsk Kyllings nya framtidsinriktade anläggning på Orkanger.
  Norsk Kylling satsar på Infor EAM med Prevas. Lösningen testas och körs först igång på Norsk Kyllings befintliga anläggning, för att sedan implementeras på deras nya hypermoderna fabrik i Orkanger som är under uppförande.
  Läs mer

 • SAR Gruppen implementerar Infor EAM med Prevas hjälp
  SAR Gruppen implementerar Infor EAM med Prevas hjälp.
  SAR Gruppen, som hanterar farligt avfall, befinner sig i startfasen av att införa Infor CloudSuite på sina anläggningar i Norge. Från Stavanger i söder till Hammerfest i norr.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-juni 2020
  Prevas delårsrapport januari – juni 2020.
  Tilltro till framtiden, trots en orolig omvärld.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2020.
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum torsdag den 14 maj på Expectrum, Kopparbergsvägen 10, i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-mars 2020
  Prevas delårsrapport januari – mars 2020.
  Nytt resultatrekord, trots orolig omvärld.
  Läs mer

 • Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande "Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019".
  Läs mer

 • Prevas års- och hållbarhetsredovisning
  Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019.
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2019 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando
  Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Prevas valberedning föreslår att Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Läs mer

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ).
  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020, kl.18.00 i Expectrum i Västerås, Kopparbergsvägen 10.  
  Läs mer

 • Prevas styrelse drar tillbaka utdelningsförslaget inför årsstämman 2020.
  Mot bakgrund av utvecklingen av Covid-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. Styrelsen i Prevas AB har därför beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget som en försiktighetsåtgärd.
  Läs mer

 • Produktutveckling för medicintekniska produkter, Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485
  Produktutveckling för medicintekniska produkter,
  Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485.

  Nu är även Prevas kontor i Uppsala certifierade enligt ISO 13485. En tydlig bekräftelse på att vi levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de höga kvalitetskrav som ställs på medicintekniska produkter. Sedan tidigare är kontoret i Sundbyberg certifierat enligt standarden.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2019
  Nytt resultatrekord.
  Läs mer


 • Prevas automatiserar Norge.
  Stor order till Prevas.

  Prevas ska leverera nya robot- och automationslösningar till bolag inom fordonsindustrin. Åtagandet innefattar nya produktionslinjer med ett 20-tal industrirobotar och därtill hörande styrning av anläggningarna.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - september 2019
  Tillväxt, stabilt resultat och uppgraderat varumärke
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - juni 2019
  Fortsatt bra trend.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2019
  Prevas har igår hållit sin årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - mars 2019
  Bästa resultatet på 28 kvartal.
  Läs mer

 • Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2018 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. 
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - september 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. 
  Läs mer

 • Ökad eftermarknad med smarta tjänster
  Ökad eftermarknadsaffär med smarta tjänster
  Den danska ugnstillverkaren Hounö har lanserat m olnlösning Let’s Cook. Med hjälp av ett nära samarbete mellan Hounö, Design People och Prevas har en totallösning tagits fram, där slutkunden inte bara har sina ugnar i molnet med alla fördelar det medför, utan också kan få in fler produkter i samma lösning. En lösning där enheter kan kommunicera med varandra, där man kan få en samlad bild över förbrukningen för hela köket och där förebyggande service inte bara omfattar en produkt utan ser till att hela köket fungerar.
  Läs mer

 • Global implementeringspartner till Scatec Solar
  Prevas har ingått avtal med Scatec Solar ASA
  Blir global implementeringspartner för Infor EAM.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - juni 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. 
  Läs mer

 • Prevas tecknar avtal med OMV (Norge) AS
  Prevas har ingått avtal med OMV (Norge) AS om att installera Prevas produkt Mikon för automatisk produktionsrapportering i Norge.
  Läs mer

 • Prevas satsar inom Life Science
  Med 30 års erfarenhet av projekt och produktutveckling inom Life Science har Prevas profilerat sig som en kompetent partner i utveckling av medicintekniska produkter . Nu genomför företaget en dedikerad satsning inom Life Science. 
  Läs mer

 • Bengt-Erik Lindgren ny ordförande i Prevas
  Bengt-Erik Lindgren är ny styrelseordförande i Prevas AB och tar därmed över rollen från Göran Lundin som avböjt omval och som haft ordföranderollen sedan 2000. Bengt-Erik har tidigare bland annat varit vice VD för Swedbank .
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma
  Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  Läs mer

 • Prevas söker fler partners
  Prevas har ett växande partnernätverk av konsulter som är mycket viktigt för verksamheten. Oavsett om anledningen till att ta in partnerkonsulter är att Prevas saknar ledig kapacitet eller eftersökt kompetens kan de tack vare partnernätverket ändå vinna kundprojekten – och de ser gärna fler partner i nätverket!
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - mars 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. 
  Läs mer

 • Kamerasystem för digitaliserad processtyrning
  Prevas har tagit fram ett visionssystem för att processäkra och optimera valsningen av stora plåtar hos Outokumpu – ett system som även har väckt stort intresse inom annan industri. Den digitala lösningen är både skalbar och anpassningsbar till olika användningsområden och verksamheter med avancerad mätning i kombination med kostnadseffektiv teknik.
  Läs mer

 • Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2017
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2017 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se. Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på teknikens och digitaliseringens framsteg och omsätter kundens behov och idéer till ökad hållbarhet och konkurrenskraft.
  Läs mer

 • Finalister 2018 års innovationstävling
  2018 års finalister i innovationstävlingen
  Låt oss få presentera årets tre finalister i Inission innovation award, en tävling med syfte att uppmuntra entreprenörer att realisera sina teknikinnovationer. Nu går sjätte upplagan av tävlingen in i sin slutfas och juryn har utsett de tre bästa bidragen som kommer att tävla om 1,25 miljoner kronor. Prevas bidrar med utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr och Inission bidrar med tillverkningstjänster till ett värde upp till 1 miljon kr.
  Läs mer

 • Prevas och Exseed Health samarbetar inom digital fertilitetsbehandling
  Exseed Health håller på att utveckla en digital plattform som kan hjälpa par att uppfylla drömmen om att bli föräldrar. Prevas har utsetts till utvecklingspartner i projektet.
  Läs mer

 • Johan Strid ny VD på Prevas AB
  Styrelsen i Prevas har utsett Johan Strid till ny VD och koncernchef för Prevas AB. Han kommer närmast från Knowit och tillträder senast den 1 augusti 2018 och ersätter K-G Ramström som haft posten sedan våren 2013.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2017
  Utvecklar smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster för ökad innovations­kraft och produktivitet hos våra kunder. 
  Läs mer

 • Råvarulager på Denofa i Fredrikstad
  Digital disruptiv beroendevård för ökad livskvalitet
  Kontigo Care och Prevas har varit samarbetspartner sedan flera år tillbaka, där Prevas arbetat med att ta fram de hårdvarulösningar som Kontigo Care behövt för att uppfylla sina visioner kring förstärkt beroendebehandling. Med nya eHälsoplattformen Previct hoppas de kunna identifiera återfall redan innan de inträffar.
  Läs mer

 • Råvarulager på Denofa i Fredrikstad
  Prevas ingår avtal med Denofa AS
  Denofa väljer flexibelt informationssystem från Prevas. I leveransen ingår Prevas produkt Mikon som är ett kraftfullt analys- och rapportverktyg och används bland annat för att öka kvalitén och produktiviteten.
  Läs mer

 • Innovationsvinnare 2017
  Tävla om 1,25 miljoner i Prevas och Inissions innovationstävling
  Nu drar sjätte upplagan av Inission innovation award igång. Tävlingen med syftet att uppmuntra entreprenörer att realisera sina teknikrelaterade innovationer.
  Läs mer

 • Prevas aktiverar VD-succession
  Prevas VD K-G Ramström kommer att gå i pension under våren 2019. Styrelsen har därför beslutat sig för att påbörja rekryteringen av ny VD till Prevas AB.
  Läs mer

 • EMC-erbjudande med fler testmöjligheter och utökad kapacitet
  Prevas vässar sitt EMC-erbjudande med fler testmöjligheter och utökad kapacitet
  Prevas har i många år jobbat med design och konstruktion av produkter med hårda EMC-krav (elektromagnetisk kompatibilitet) för den internationella marknaden. Detta har lett till en mycket hög kompetens inom området samt kunskap om gällande krav och normer.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - september 2017
  Utmaningen är att synliggöra vår höga kompetens och tydliggöra våra erbjudanden.  
  Läs mer

 • Underhållssystem till Nor Tekstil
  Prevas ingår partnerskap med Nor Tekstil AS
  Norges ledande leverantör av textiltjänster Nor Tekstil väljer underhållsystemet Infor EAM från Prevas till deras tvätterier.
  Läs mer

 • Ny Life Science-kund till Prevas
  QuickCool väljer Prevas till sin mjukvaruleverantör inför slutfasen och lanseringen av deras QuickCool® System. Prevas lokala närhet, tekniska kompetens och erfarenhet av att utveckla medicintekniska produkter var avgörande när man valde ny samarbetspartner.
  Läs mer


 • Prevas i strategiskt partnerskap för framtidsbransch
  Marknaden för solenergi ser lovande ut och förväntas fortsätta växa i hög takt. Analytiker har tidigare förutspått att 2017 skulle bli första gången på många år som marknaden skulle minska men verkligheten visade sig bli annorlunda; aktuella prognoser från IHS Markit pekar mot att totala antalet sålda solpaneler i världen under 2017 kommer att vara cirka 14 procent högre än under rekordåret 2016.
  Läs mer

 • AutArch för insamling, analys och presentation av produktionsdata
  Prevas stödjer kunskapsplattform för industriell digitalisering
  Demonstratorprojektet ”Smarta fabriker” syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter, öka ungdomars intresse för teknik och erbjuda kompetenshöjning för industrin. Göteborgs Tekniska College projektleder bygget av en fabrik i miniformat på Lindholmen i Göteborg. Som industriell partner bidrar Prevas med teknisk expertis och handledning av studentarbeten.
  Läs mer

 • ROMO Wind på väg mot fjärde generationens iSpin med Prevas hjälp
  Innovativ lösning för vindkraftverk
  ROMO Wind på väg mot fjärde generationens iSpin med Prevas hjälp.
  Läs mer


 • Prevas välkomnar Klas Eklund och Jennie Wilund som talare på Produktivitetsdagen
  Under en halv dag ges möjligheten att träffa personer från ledande industriföretag och inspireras om hur man kan ta till vara på digitaliseringens möjligheter för att ytterligare öka sin produktivitet. För femte året i rad bjuder Prevas in till Produktivitetsdagen den 21 september på World Trade Center i Stockholm.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - juni 2017
  Fortsatt fokus på lönsamhet och kundnytta. 
  Läs mer


 • Prevas välkomnar 55 nya medarbetare och vill anställa ytterligare 100 nya kollegor
  Prevas möter stor efterfrågan från kunder och nya marknader. Digitaliseringen och automationsutvecklingen är starka dragplåster där den nya teknikvågen även har öppnat upp för nya typer av kunder till Prevas. På kort tid har vi välkomnat 55 nya kollegor, som bidrar till att stärka vår specialistkompetens och våra erbjudanden. Nu söker vi fler än 100 nya kollegor för kommande halvåret.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma
  Prevas AB (publ) årsstämma ägde rum tisdag den 9 maj 2017, kl 17.30 på Aros Congress Center, Västerås.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - mars 2017
  Resultatförbättringar och fortsatt bra orderingång.

  Läs mer


 • Prevas utvecklingspartner till INEXSO
  Det danska tech startup-företaget INEXSO har med mycket kort startsträcka tagit fram en säkerhetsklassificerad box där nycklar kan utväxlas dygnet runt genom självbetjäning. Att Prevas genom åren har byggt upp en omfattande kompetensbank, och har stor erfarenhet inom området Internet of Things (IoT), var avgörande när INEXSO valde Prevas som utvecklingspartner.
  Läs mer

 • Prevas publicerar årsredovisning för 2016
  Prevas AB:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats.
  Läs mer

 • Vinnare av Inission innovation award 2017 - H&E Solutions
  H&E Solutions vann innovationstävlingen 2017
  Inission innovation award blev återigen en succé. Att tävlingen ökat i popularitet bevisades av den mängd intresseanmälningar som strömmat in och rekordantalet inlämnade bidrag. Kvalitén på bidragen har också ökat vilket gjorde det till ett angenämt problem för juryn att utse tre finalister. Till 2017 års final gick tre mycket starka bidrag. Tendo AB med sitt robotstyrda greppverktyg Tendo, H&E Solutions med sitt trafiksäkerhetssystem EVAM System och CombiQ med sitt maskinövervakningssystem CombiQ ISN. Alla tre innovationer hade bra uppfinningshöjd, genomförbarhet, marknadspotential och nyhetsvärde.
  Läs mer


 • Årets finalister i innovationstävlingen
  Juryn har nu utsett årets tre finalister i Inission innovation award som kommer att tävla om 1,25 miljoner kronor. Juryn har värderat bidragen genom att titta på bl.a. uppfinningshöjd, genomförbarhet, marknadspotential och nyhetsvärde. Juryn består av Inissions ägare och representanter från Prevas, Almi Företagspartner, Nordea och Ny Teknik.
  Läs mer


 • Ökad produktivitet med processlösning från Prevas
  Prevas levererar en ny processlösning till Carlsbergs anläggning i Ramlösa. Den nya lösningen kommer att driftsättas under våren 2017. Ordervärde cirka 14 Mkr.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2016
  Stark orderingång och genomförda kostnadsbesparingar.

  Läs mer


 • Är du 2017 års innovatör
  Alla uppfinnare och entreprenörer där ute, det är hög tid att vässa pennorna och delta i årets innovationstävling.

  Läs mer

 • Prevas genomför neddragningar i Norge
  Som ett fortsatt led i Prevas pågående kostnadsbesparingsprogram genomförs en strukturförändring i den norska verksamheten. Förändringsarbetet genomförs under kvartal fyra 2016 och medför en neddragning av ca 10 tjänster i Oslo.
  Läs mer


 • Vinnare av Swedish Embedded Award 2016
  Prevas och Ambu vann tillsammans Swedish Embedded Award 2016 i företagskategorin. Det är åttonde gången Prevas har blivit nominerade till Swedish Embedded Award och fjärde gången som man också hämtar hem vinsten.

  Läs mer


 • Effektiv logistik och ökad säkerhet med röststyrning
  Solar Sverige har i sitt centrallager i Örebro, och med Prevas hjälp, installerat en modern mjukvara som stödjer ny teknik. Den nya modulbaserade lösningen ger en hög driftsäkerhet där framtida förändringar blir enkla och snabba att integrera. Vad som händer i lagret följs i realtid och med hjälp av röststyrd plockning, Pick-To-Voice, effektiviseras logistiken runt orderplock och kostnader reduceras.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - september 2016. Bra orderingång med kunden i fokus
  Läs mer

 • Läs mer

 • Prevas medverkar i forskningsprojekt inom IoT-säkerhet
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - juni 2016. Bra orderingång och framtidssatsningar
  Läs mer


 • Quintus köper underhållslösning från Prevas
  I nära samarbete med kunder arbetar Prevas med att effektivisera och förbättra underhåll. En ny order på Prevas underhållslösning Infor EAM har tagits emot från Quintus Technologies. Leverans sker i slutet av 2016.
  Läs mer

 • Nästa generation av uppkopplade dockor för att öva hjärt-lungräddning
  Ambu presenterar en helt ny första hjälpen-docka, byggd på teknik från Prevas
  Det danska företaget Ambu har lanserat deras nya generation av uppkopplade dockor för att öva hjärt-lungräddning. Den nya trådlösa Ambu® Man Advanced ALS, med inbyggd elektronik och programvara levererad av Prevas, lyfter utbildningen inom HLR (hjärt-lungräddning) till en ny nivå.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - mars 2016. Bra orderingång och fortsatt expansion.
  Läs mer


 • Simplex Motion vann Inission och Prevas innovationstävling 2016
  Det blev en dramatisk avslutning. 2016 års final bestod av tre mycket starka bidrag. DynAlign med sin automatiska axeluppriktare Dynaligner, JP Respiratory Technology med AiDA, ett instrument för diagnos av lungorna och Simplex Motion med innovationen SM100A, en integrerad servomotor utan extern enkoder.
  Läs mer

 • Här är årets tre finalister i innovationstävlingen
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma
  Läs mer

 • Prevas inleder ett kostnadsbesparingsprogram
  Läs mer


 • Löfbergs väljer underhållssystem från Prevas
  Prevas moderna och webbaserade underhållslösning fortsätter att utvecklas positivt med fler affärer. Löfbergs inför underhållssystemet Infor EAM från Prevas till koncernens största rosteri och produktionsanläggning, Kaffehuset i Karlstad.
  Läs mer

 • Prevas publicerar årsredovisning för 2015
  Läs mer

 • Prevas bokslutskommuniké 2015
  Läs mer

 • Prevas förvärvar företag med ledande kompetens
  inom process och automation

  Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget FR Teknik AB. Företaget levererar tjänster, processer och anläggningar till livsmedels-, läkemedels- och kemisk-teknisk industri. Förvärvet stärker Prevas kompetens och erbjudande inom industriell IT och automation.
  Läs mer

 • Ny ledning i Norge
  Christian Torp har utnämnts till VD för Prevas AS Norway och regionchef för Norge, från den 1 november 2015. Christian har mer än 20 års erfarenhet från industrisektorn och ansvarade tidigare i sin befattning hos ISS Facility Management AS för Telenor Real Estate Facility Management.
  Läs mer

 • Prevas nominerade till årets nykomling inom employer branding
  Varje år delar Universum ut ett antal utmärkelser till företag och personer som inspirerat, engagerat och bidragit inom områdena talangrekrytering och medarbetarutveckling. Prevas har blivit nominerade till årets nykomling inom employer branding.   
  Läs mer


 • 2015 års vinnare av Prevas Student Embedded Award
  I samband med LINK-dagarna i Linköping delades Prevas Student Embedded Award ut för andra gången. Överst på prispallen stod studenten Oskar Södergren med sitt ”Yggdrasil Home Automation System”. Det är en innovativ och flexibel lösning för hemautomation som genomsyras av flexibilitet och enkelhet med stort kostnadsfokus.
  Läs mer


 • Är du 2016 års innovatör?
  Prevas går in som samarbetspartner till Inission innovation award och erbjuder vinnaren utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr. Inission innovation award är en tävling som lanserats av Inission och som har blivit en succé. Sedan 2012 har man utsett tre vinnare och nu ska man återigen lyfta fram en innovatör genom tävlingen i entreprenörskap och innovation. Precis som tidigare år erbjuds vinnaren industrialiserings- och tillverkningstjänster till ett värde upp till 1 miljon kr och tack vare Prevas som ny samarbetspartner kommer man dessutom att erbjuda vinnaren utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr.- En mycket spännande tävling som kan bidra till Sveriges framtida konkurrenskraft genom att lyfta upp entreprenörernas briljanta idéer och innovationsförmåga. Här kan Prevas med sin tekniska kompetens inom produktutveckling och inbyggda system hjälpa till och säkerställa att idéerna blir verklighet, säger Maria Månsson, Director, innovation and research, på Prevas.Den 9 november 2015 öppnar tävlingen och fram till och med den 29 mars tas bidrag emot. För att bidragen ska kunna bedömas på ett korrekt sätt måste vissa kriterier uppfyllas. Bl.a. ska det finnas en väl genomtänkt affärsplan och innovationen måste utgå från en produkt som är producerbar och innehåller elektronik. Juryn som består av Inissions ägare, Prevas, Ny Teknik, Almi Företagspartner och SEB utser ett vinnande bidrag. Juryn tittar på uppfinningshöjd, unikhet, marknadspotential och nyhetsvärde i sin utvärdering. Den 13 april offentliggörs först de tre bästa bidragen. Vinnaren av innovationstävlingen offentliggörs därefter på Scandinavian Electronics Event (S.E.E.) den 19 april 2016, mitt under pågående mässa.
  Läs mer

 • Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - september 2015
  Läs mer

 • Kontigo Cares första produkt är lanserad
  M-health produkten TripleA från Kontigo Care är på väg att göra stor succé. Produkten ska hjälpa alkoholberoende personer att leva ett nyktert liv och är framtagen med hjälp av teknikutvecklingspartnern Prevas. Nu når den marknaden, lansering skedde den 1/10.   
  Läs mer


 • Prevas har ingått avtal med Isola AS
  Isola AS inför underhållssystemet Infor EAM från Prevas i sina norska fabriker.
  Prevas uppdrag är att leverera ett modernt och hållbart underhållssystem.

  Läs mer


 • Norska Glitrevannverket IKS valde underhållssystem från Prevas
  Prevas får ännu en kund inom vatten och avlopp i Norge. Uppdraget är att leverera ett hållbart webbaserat underhållssystem. Glitrevannverket IKS är ett bolag som ägs av kommunerna Lier, Røyken, Drammen och Nedre Eiker i Norge. Glitrevannverket äger och driver fyra vattenbehandlingsanläggningar som levererar vatten till ca 145 000 människor i de fyra ägar-kommunerna samt i Sande och Frogn kommun. Vattentäkterna är sjöarna Glitre, Røysjø och Holsfjorden.
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth
  Prevas nya organisation – fokus på kunder och erbjudanden
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth
  Prevas effektiviserar tillverkningen av Risifrutti
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth
  Säkerheten blir avgörande när allt mer kopplas upp mot internet
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth
  Prevas tecknar samarbetsavtal med globalt Life Science-bolag
  Läs mer

 • Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - juni 2015
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth
  Prevas partner till IoT Sverige
  Läs mer

 • Mats Åström
  Prevas delårsrapport januari - mars 2015
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth
  Spara energi med uppkopplade fönster
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth
  Information från Prevas årsstämma
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth
  Prevas publicerar årsredovisning för 2014
  Läs mer

 • Mats Åström
  Prevas bokslutskommuniké 2014
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth
  Läs mer