dk  no  en  

sv en dk no

Delårsrapport januari - juni 2016. Bra orderingång och framtidssatsningar

PRESSRELEASE

2016-07-19

ANDRA KVARTALET 2016

 • Nettoomsättning 191,3 Mkr (183,4)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 3,4 Mkr (–0,6)
 • Rörelseresultat EBIT 0,7 Mkr (–3,9)
 • Rörelsemarginal EBIT 0,4 % (–2,1)
 • Resultat efter skatt 0,4 Mkr (–2,5)
 • Resultat per aktie 0,01 kr (–0,22)

FÖRSTA HALVÅRET 2016

 • Nettoomsättning 367,6 Mkr (369,1)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 9,1 Mkr (3,7)
 • Rörelseresultat EBIT 3,8 Mkr (–2,5)
 • Rörelsemarginal EBIT 1,0 % (–0,7)
 • Resultat efter skatt 2,3 Mkr (–1,4)
 • Resultat per aktie 0,16 kr (–0,12)

VD-KOMMENTAR

Bra orderingång och framtidssatsningar

RESULTAT
Intäkterna ökade och rörelseresultatet har förbättrats jämfört med föregående år. Kvartalet har ett par arbetsdagar mer än föregående år men rörelseresultatet har även belastats med kostnader avseende åtgärdsprogrammet. På våra regioner ser vi en ökad beläggning vilket är en följd av förbättrad orderingång. Detta tillsammans med den nya effektivare organisationen och pågående åtgärdsprogram gör att vi börjar se förbättringar i det operativa resultatet.

Flera spännande projekt har startats under perioden. En kollaborativ robotlösning som främjar visionen industri 4.0 till bilindustrin, logistikorder till tillverkningsindustrin och en uppkopplad underhållslösning till Quintus Technologies, är några exempel. Stora projekt och konsultuppdrag har även startats inom life science, process- och telekomindustrin.

Ett kostnadsbesparingsprogram inleddes i början av andra kvartalet med målsättning att på årsbasis sänka våra kostnader med minst 20 Mkr. Det gör vi genom att se över fasta kostnader, reducera köpta tjänster samt optimera funktionerna för ledning, sälj och support. Besparingsprogrammet bedöms vara kostnadsneutralt för Prevas under 2016 och ger full effekt från och med 2017.  

SMARTA PRODUKTER, FABRIKER OCH TJÄNSTER

Ny teknik, digitalisering och globalisering förändrar världen och sättet att arbeta och göra affärer. Behovet hos våra kunder att höja innovationstakten vad gäller produktutveckling och tjänsteutbud samtidigt som man behöver öka produktiviteten i sina leveranskedjor ökar hela tiden.
    Smarta flexibla automatiserade fabriker med optimerade flöden och värdekedjor som möjliggör produktion av kundanpassade små serier med hög kvalitet och korta leveranstider. Smarta tjänster, underhåll och support som bygger på uppkopplade lösningar innebär en nära och ständig interaktion med slutanvändarna. Uppkopplade skyddsdräkter som larmar när man är i sjönöd, mobil hjärtövervakning som skickar signal till läkare när man behöver hjälp är lösningar vi utvecklat. Exemplen är många på vad man kan göra med ny teknik och digitalisering.
    Tekniken som behövs, Internet of Things, industri 4.0 och molntjänster, finns till stor del redan idag och det handlar mera om att dra fördel av den på rätt sätt. Detta görs genom att ta till vara på den mångåriga kunskap och erfarenhet som idag finns inom industrin för att tillsammans skapa nya arbetssätt och processer. Avgörandet ligger i hur snabb man är på att anpassa sig till den nya tekniken och digitaliseringens möjligheter. Ett område där Prevas utgör en viktig katalysator genom sitt gedigna verksamhetskunnande.

FORTSATT EXPANSION 
Vi ser flera anledningar till att vara positiva inför framtiden. Inom våra fokusområden produktutveckling, inbyggda system, industriell IT och automation satsar vi nu på att möta industrins framtida behov. Ett ökat intresse finns från företag att utveckla nya innovativa och uppkopplade produkter samtidigt som kravet att effektivisera och automatisera sin produktion accelererar. Det är min absoluta övertygelse att när vi kraftsamlar runt hela företagets kompetens och säkerställer bästa möjliga leverans till kunden, det är då vi vinner våra kunders förtroende och blir en strategisk samarbetspartner till dem. Det är ett samarbete som dessutom ger bättre möjligheter att genom ett bredare erbjudande hämta hem större affärer, vilket också gör oss mer konkurrenskraftiga. Vi har under första halvåret tagit hem flera viktiga order som stärker oss i vår tro på våra pågående satsningar. Som ett led i vår framtidssatsning finns också behov på samtliga regioner att inom prioriterade teknikområden anställa fler medarbetare. 

Den 22 september genomför vi vår årliga Produktivitetsdagen (på World Trade Center i Stockholm). Det är en mycket uppskattad konferens för industrikunder där de får möjlighet att lyssna på intressanta föredrag och diskutera olika frågor. I år är Leif Östling (tidigare VD på Scania och nuvarande ordförande i Svenskt Näringsliv) huvudtalare och moderator för konferensen är Renata Chlumska (professionell äventyrare).  

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs delårsrapporten jan-juni 2016, i sin helhet. Pdf, 189.1 kB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning