dk  no  en  

sv en dk no

Delårsrapport januari - mars 2017

PRESSRELEASE

2017-04-25

Resultatförbättringar och fortsatt bra orderingång.

FÖRSTA KVARTALET 2017

  • Nettoomsättning 198,7 Mkr (176,3)
  • Resultat före av- och nedskrivningar 12,7 Mkr (5,7)
  • Rörelseresultat EBIT 10,0 Mkr (3,0)
  • Rörelsemarginal EBIT 5,0 % (1,7)
  • Resultat efter skatt 7,4 Mkr (1,9)
  • Resultat per aktie 0,72 kr (0,16)

CEO HAR ORDET

RESULTAT
Prevas intäkter ökade med 13 procent till 199 Mkr och rörelseresultatet förbättrades från 3,0 Mkr (1,7 %) till 10,0 Mkr (5,0 %) jämfört med motsvarande period ifjol.

Vi ser att de besparingsåtgärder vi vidtog ifjol ger önskat resultat och vi ser även en ökning i beläggningen. Trots gjorda förbättringar är vi ännu inte där vi lönsamhetsmässigt vill vara. Nästa steg i förbättringsarbetet är en tydligare profilering av vår kompetens och vårt lösningserbjudande.

NY TEKNIK OCH DIGITALISERING VIKTIGA FRAMTIDSFAKTORER
Marknaden är generellt sett fortsatt stark och vi noterar även en viss förbättring utanför storstadsregionerna. Utifrån ett applikations- och teknikperspektiv är det naturligtvis främst digitaliseringen som drar, liksom Internet of Things (IoT eller sakernas internet). Denna nya teknikvåg har öppnat upp för nya typer av kunder till Prevas. Exempelvis valde tech startup-företaget Inexso Prevas som sin utvecklingspartner när de behövde hjälp att ta fram en säkerhetsklassificerad box där nycklar kan utväxlas dygnet runt genom självbetjäning.  

Det är också en stark efterfrågan runt robotisering och automation från en industri som arbetar intensivt för att höja sin produktivitet. Något som är absolut nödvändig för att den nordiska industrin ska kunna behålla sin starka position på den globala marknaden.

Tack vare en stark efterfrågan, speciellt inom nya teknikområden, ser vi ett behov av att rekrytera på flera håll. Vi genomför ett antal aktivitet mot universitet och högskolor och satsar även på en stor kampanj i Ny Teknik, där vi lyfter fram våra erbjudanden och våra styrkor, ofta tillsammans med kunder. Fokus ligger på smarta produkter och smarta fabriker och de tillhörande nya tjänster och lösningar som nu kan erbjudas. Vi söker aktivt efter nya medarbetare, gärna unga, gärna kvinnor, med rätt kompetens inom den nya tekniken.

För Prevas, vars kärna historiskt har kretsat kring produkter och produktionssystem och allt som utvecklats därifrån, är digitaliseringen ett naturligt nästa steg i utvecklingen. Den ligger i vårt DNA, vi kan applikationerna och förstår hur tekniken kan användas för att lyfta utvecklingen ytterligare en nivå. Kunden förstår sin bransch och marknad och Prevas kan bidra med tekniken och applikationerna – det är då som vi tillsammans kan leverera de verkligt imponerande resultaten.

Att förstå den nya teknologin är helt avgörande och här har vi på Prevas, med vår bakgrund ett svårslaget kunderbjudande vilket gör oss optimistiska vad gäller marknaden framöver. Samtidigt återkommer jag till att vi och våra kunder måste lära oss att bättre utnyttja varandras kompetenser och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper om hur vi omsätter teknikens möjligheter till kundnytta. Prevas är med andra ord mer än en leverantör, vi är en partner och ett stöd för våra kunders verksamhet framåt, vilket kommer att vara en av huvudfaktorerna i våra framtida satsningar.

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs delårsrapport januari - mars 2017, i sin helhet. Pdf, 216.7 kB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning