dk  no  en  

sv en dk no

Prevas publicerar årsredovisning för 2014

PRESSRELEASE

2015-03-25
Prevas Innovation for Growth

Prevas AB:s årsredovisning för räkenskapsår 2014 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats, www.prevas.se/annual_report.

Den tryckta årsredovisningen kommer att skickas ut i början av april till aktieägare och övriga intressenter som meddelat att de önskar få ett tryckt exemplar distribuerat.

Årsredovisningen kan även beställas via Prevas webbplats och via e-post info@prevas.se.

Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, tjänster och produkter till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet.

För mer information, kontakta 

Helena Lundin, Kommunikations- och informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, helena.lundin@prevas.se

Informationen är sådan som Prevas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2015 kl 10.30.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning