language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-11-10

Valberedning inför Prevas årsstämma 2024

I enlighet med valberedningens instruktioner ska valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2023.

Alla har accepterat att ingå i valberedningen som därmed består av;

  • Magnus Lundin (valberedningens ordförande) som representant för privat och närståendes ägande

  • Per Vannesjö som representant för Amymone, Per Vannesjö Invest, samt privat och närståendes ägande

  • Stelio Demark som representant för DeVenture

Prevas årsstämma för nästkommande år kommer att hållas i Västerås den 15 maj 2024.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 januari 2024 via e-post.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersons försorg, kl 10.00
den 10 november 2023.