language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-07-01

Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485

Nu är även Prevas kontor i Köpenhamn certifierade enligt ISO 13485. Ett tydligt kvitto på att Prevas levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de högkvalitativa krav som ställs på medicintekniska produkter. Kontoren i Sundbyberg och Uppsala är redan certifierade enligt standarden. 

Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485

Prevas kan tillhandahålla kompletta utvecklingstjänster, från idéstadiet till produktion. Detta inkluderar kvalitets- och regulatorisk expertis, mjukvara, hårdvara, mekanik, kvalitetssäkring och projektledning. Tack vare våra specialistteam erbjuder Prevas nyckelfärdig utveckling av medicinteknisk utrustning och analysinstrument. För att kunna ligga i teknikens framkant har Prevas ett stort och rikt nätverk av specialister och partners.

- Vi är nu det enda utvecklingshuset i Danmark som är 13485-certifierade. Certifieringen är ett bevis på den expertis vi tillför våra kunders design- och utvecklingsprojekt, säger Henrik Møller, som leder Prevas verksamhet i Köpenhamn och Danmark. Vårt fokuserade arbete inom den hårt reglerade utvecklingen av enheter för Life Science-sektorn ger oss kunskap och erfarenhet som gynnar alla våra kunder.

Intresset ökar för elektroniska och kommunikativa vårdlösningar både bland vårdgivare och bland konsumenter som vill leva ett långt och hälsosamt liv. Våra specialister möter människor och företag som behöver utvecklingsstöd för att förverkliga sina innovativa idéer till medicintekniska produkter, eHealth och mHelath samt olika vårdlösningar. Och ofta till förmån för såväl den enskilda som samhället i stort.

- Vi har en utmärkt och lång meritlista när det gäller att utveckla medicintekniska produkter. Med detta certifikat kan vi ge ytterligare stöd till företag i design- och utvecklingsfaserna, säger Mette Dahl Meincke, Team Manager Life Science i Köpenhamn.

Sedan 1985 har vi sett utmaningar och hittat möjligheter i branscher där det ställs höga krav. Inom Life Science finns exempelvis krav på hög säkerhet, tillförlitlighet och regulatoriska krav. Certifieringen utmärker oss jämfört med andra leverantörer och uppfyller kraven från våra kunder.