dk  no  en  

sv en dk no

Prevas medverkar i forskningsprojekt inom IoT-säkerhet

PRESSRELEASE

2016-10-11

Den statliga myndigheten Vinnova har valt att finansiera ett nytt forskningsprojekt inom ramen för området innovation. Prevas är det enda konsultbolaget i projektet, som dessutom innefattar ett antal ledande produktföretag och forskningsinstitut.

I takt med att allt fler saker blir uppkopplade ökar utmaningarna kring säkerhet i produkter och tjänster. Vinnova har identifierat IoT-säkerhet (Internet of Things) som en av de största utmaningarna samhället idag står inför och har därför valt att finansiera ett nytt spännande forskningsprojekt.

- Allt fler produkter får mer och bättre funktionalitet genom att vara uppkopplade. Samtidigt som vi utökar funktionaliteten, ökar vi även sårbarheten för intrång och attacker. Så hur hanterar vi säkerhetsriskerna som uppstår i kölvattnet av IoT? Målet med forskningsprojektet är att hitta fler tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för att täppa till säkerhetshålen i exempelvis uppkopplad belysning, säkerhetskameror för hemmabruk, digitala lås, eller dylika produkter, berättar Christer Hoberg, Sales & Management på Prevas.

Vinnova-projektet avser att hjälpa företag att bedöma säkerhetsproblem och avgöra när det är rätt tid att skicka ut uppdateringar. Det vill säga att göra den bästa avvägningen mellan risker och kostnader. Resultaten är främst tänkt som hjälp för små- och medelstora företag, som sällan själva har resurserna att se över alla nödvändiga säkerhetsaspekter när en produkt tas fram. 

”Mindre företag med industriell expertis har sällan möjlighet att bli fullödiga experter på mjukvarusäkerhet, eller att anställa motsvarande kompetens, när delar av deras tjänster eller produkter digitaliseras. Den tjänst som denna konstellation avser utveckla kan därmed accelerera modernisering av svenska SME.er”, skriver Vinnova bland annat i sin motivering varför de väljer att stödja projektet.

Prevas är specialist inom produktutveckling och har redan lång erfarenhet av IoT-säkerhet, konstruktionserfarenhet och behärskar hela spannet från hur man bygger systemarkitekturen, vilka kommunikationsprinciper som används, riskanalyser och hantering av säkerhetsluckor.

- Vi ser fram emot att tillsammans med alla duktiga projektpartners hitta effektiva metoder för säkerhetsuppdateringar av uppkopplade enheter, säger Christer Hoberg.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Helena Lundin

Christer Hoberg

Sales & Management

Tel 

+46 72 734 32 57

Björn Andersson

Björn Andersson

Senior Vice President, Product Development Solutions

Tel

+46 21 360 19 33

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning