language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2019-07-17

Delårsrapport januari - juni 2019

Fortsatt bra trend.

APRIL - JUNI 2019

  • Nettoomsättning 201,7 Mkr (202,8)
  • Rörelseresultat EBIT 8,7 Mkr (4,2)
  • Rörelsemarginal EBIT 4,3 % (2,1)
  • Resultat efter skatt 6,0 Mkr (3,3)
  • Resultat per aktie 0,58 kr (0,31)

JANUARI - JUNI 2019 

  • Nettoomsättning 406,4 Mkr (398,2)
  • Rörelseresultat EBIT 19,9 Mkr (12,2)
  • Rörelsemarginal EBIT 4,9 % (3,1)
  • Resultat efter skatt 13,7 Mkr (9,0)
  • Resultat per aktie 1,33 kr (0,84) 

CEO HAR ORDET

Dubblerat resultat för kvartalet

Resultatet för andra kvartalet 2019 är dubblerat jämfört med andra kvartalet 2018. Då ska man ha i åtanke att andra kvartalet i år är en arbetsdag kortare, vilket har en negativ effekt. Resultatet för kvartal två uppgick till 8,7 mkr, med en vinst per aktie om 0,58 kr och rörelsemarginalen landade på 4,3 procent. Rörelsemarginalen är ännu ej tillfredsställande men fortsatt i rätt riktning för Prevas. Första kvartalet 2019 var det bästa på 28 kvartal (7 år) och den positiva utvecklingen fortsätter. Fortfarande för tidigt att påstå att det är en inarbetad vana, men det är ett relativt stabilt utfall.

Nya innovativa produkter och lösningar
Hjärtat i vår verksamhet är att tillsammans med våra kunder ta tillvara på teknikens och digitaliseringens framsteg och omsätta behov och idéer till ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Vi har engagerade medarbetare, starka kundrelationer och ett nätverk med samarbetspartners som gör att vi kan åta oss helhetsuppdrag och driva teknikutvecklingen framåt.

Under perioden har vi bland annat fått uppdrag från Borås Energi & Miljö AB att ta fram en ny underhållslösning till deras nya toppmoderna anläggningar för fjärrvärme, el och avlopp i Solbacken. Stora investeringar har gjorts och nästa steg blev att hitta en matchande lösning för underhåll av tillgångarna. Prevas fick förtroendet. Vi har även fått en intressant order från Atlas Copco där vi ska leverera en kollaborativ robotapplikation. Projektet är ett helhetsåtagande där bland annat en YuMi-robot, projektledning, konstruktion, programmering och idrifttagning ingår. Det är också kul att följa våra kunders resor och framgångar. Exempelvis har det skrivits en hel del om E-hälsoföretaget Pilloxa, både i Sverige och internationellt. Pilloxa har tagit fram en lösning för medicineringsstöd för patienter med ofta livslånga medicinintag. Genom att kombinera mjuk- och hårdvara med Internet of Things och uppkoppling har Pilloxa i samarbete med Prevas utvecklat en smart medicinbox.

Färdplan för ett Fossilfritt Sverige
Prevas är ett av de drygt 40 företag från IT-konsultbranschen som samlades för att arbeta fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045. Rapporten, som tog cirka 1 år att arbeta fram, har överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. Färdplanen beskriver hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Prevas lösningar och tjänster bidrar redan positivt till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle och vi kommer även fortsättningsvis att fokusera på att tillsammans med våra kunder utveckla innovativa smarta produkter, industrier och tjänster. Under perioden erbjöd vi även samtliga medarbetare att vid två tillfällen utbilda sig inom området hållbarhet och hållbar produktutveckling.

Vägen framåt
Huvuddrivkraften för mig är att skapa ett hälsosamt företag, med en trygg och givande arbetsplats för medarbetare där det finns utrymme att växa och utvecklas, goda relationer med partners, värde för kunder och ägare. Prevas är på god väg framåt, utveckling och stabilitet i verksamheten är viktig för företagets fortsatta framgång. 

Johan Strid, CEO Prevas AB

Publicerad 2019-07-17, 8:30 CET.
Denna informationen är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.