language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-06-08

Prevas tar över spjutspetsverksamhet inom Life Science

Prevas har kommit överens om en verksamhetsövergång avseende medarbetare och pågående uppdrag inom SDS MedteQ. Verksamheten ansluter till Prevas i juni 2023. SDS MedteQ har sedan det grundades 2020 erbjudit regulatoriska premiumtjänster och rådgivning till medtech-bolag världen över.

Prevas tar över spjutspetsverksamhet inom Life Science

Den snabba utvecklingen inom medicinteknik och läkemedels­branschen, den ökade digitaliseringen av sjukvården och den preventiva vården i kombination med regelverksförändringar inom medicinteknik medför allt större behov av spetskompetens inom regelverk och kvalitetsområdet. Prevas har i och med detta verksamhetstillskott fått spjutspetskompetens inom klinisk utveckling, kombinationsprodukter och läkemedelsnära produkter.

SDS MedteQ består av 8 medarbetare och deras kundbas består av internationella små och medelstora bolag samt start-up bolag. Förutom svenska bolag finns ett stort antal norska, europeiska och amerikanska bolag bland kunderna.

- Vi känner varandra väl sedan tidigare och jag ser fram emot att tillsammans bygga vidare på vårt starka erbjudande inom Life Science. Här hjälper vi företag med att följa regler och myndighetskrav och utveckla innovativa lösningar för att snabbt få ut sin produkt på marknaden, säger Robert Tönhardt, ansvarig för Life Science på Prevas.

Ledarskapet i SDS MedteQ följer med över till Prevas, både Johan Sköld, konsultchef, och Anna-Karin Alm, som har varit VD på SDS MedteQ fram till nu.

Anna-Karin Alm menar att med den ingenjörskompetens och kvalitetskunskap som redan finns inom Prevas, kommer konsulterna från SDS MedteQ att bli ett fint komplement.

- Vi ser fram emot att nu befinna oss i ett sammanhang med Prevas starka närvaro inom Life Science och specifikt medtech. Tillsammans kan vi bygga vidare på våra erbjudanden där vi kan bidra med kunskap och nätverk kring kombinationsprodukter och läkemedelsnära produkter, säger Anna-Karin.

Johan Sköld fyller på med ytterligare tankar.

- De förfrågningar vi får från våra kunder visar tydligt att vi har rätt strategisk nivå på våra tjänster. Tillsammans med Prevas får vi fler starka experter som tillsammans kommer att kunna lösa våra kunders utmaningar, säger Johan.

Övergången kommer att äga rum under juni och bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.