language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-01-31

Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

Under januari månad 2023 har 64 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 64 000 B-aktier.

Antalet A-aktier har således minskat från 486 800 A-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 422 800 A-aktier. Antalet B-aktier har ökat från 12 250 093 B-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 12 314 093 B-aktier.

Som en följd av omvandlingen av A-aktier till B-aktier har antalet röster i Prevas AB minskat från 17 118 093 röster till 16 542 093 röster.

Prevas AB innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 klockan 16.00.