dk  no  en  

sv en dk no

Prevas delårsrapport januari - september 2015

PRESSRELEASE

2015-10-28

JANUARI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättning 517,0 Mkr (539,2)
 • Resultat före av- och nedskrivningar
  7,0 Mkr (25,1)
 • Rörelseresultat EBIT –2,3 Mkr (15,2)
 • Rörelsemarginal EBIT –0,4 % (2,8)
 • Resultat efter skatt –1,3 Mkr (11,7)
 • Resultat per aktie –0,09 kr (1,10)

JULI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättning 147,9 Mkr (161,4)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 3,3 Mkr (10,4)
 • Rörelseresultat EBIT 0,2 Mkr (7,2)
 • Rörelsemarginal EBIT 0,2 % (4,5)
 • Resultat efter skatt 0,1 Mkr (5,9)
 • Resultat per aktie 0,04 kr (0,57)
Mats Åström

VD-KOMMENTAR

RESULTAT

Vi är klart missnöjda med resultatet. Verksamheten belastas fortfarande av ett par stora nedskrivningar i gamla projekt. Förutom att se till att våra projekt drivs framgångsrikt ser vi nu över vår inre effektivitet och våra kostnader. I och med omorganisationen har detta arbete initierats.

MARKNAD

Flera stora industriföretag är fortsatt återhållsamma med sina utvecklingsprojekt och nysatsningar. Prevas har delvis lyckats anpassa sig till marknadssituationen och beläggningen på våra konsulter har ökat något även om vi fortfarande har en bra bit kvar till där vi vill vara. Vi har under perioden tagit flera viktiga order inom bland annat Life Science, underhåll och produktionsnära IT-lösningar. Områden där Prevas sedan länge är erkänt skickliga.

De som följer oss vet att vi sedan många år har utvecklat högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom Life Science och mHealth. Under kvartalet har vi ingått ett samarbetsavtal med ett globalt Life Science-bolag. Det är också med glädje vi ser att Kontigo Care, för vilka vi hjälpt till och utvecklat produkten TripleA, är på väg att göra stor succé. Lansering och produktion av den innovativa mHealth-produkten är nu i full gång. Ett bra exempel på hur Prevas kan hjälpa ett företag att realisera sina innovativa tankar och idéer.

TRENDER OCH DIGITALISERING

Den snabba digitaliseringen tillsammans med industrins ständiga jakt på ökad produktivitet och nya smarta produkter, skapar hela tiden nya affärsmöjligheter oavsett konjunktur och påverkar hela vår nordiska industri. En allt större del av industrins intäkter kommer att produceras i smarta fabriker och nya intäkter skapas i form av tjänster där produkter och system är uppkopplade mot fabriker och supportcenters. Det är definitivt vägen framåt, men än så länge trevar många företag delvis i blindo. Även om Industri 4.0 fortfarande mest är en vision, är Prevas tidigt ute med att hjälpa företag att ta rätt investeringsbeslut inom detta framtidstänkande koncept.

OMORGANISATION

För att på bästa sätt tillvarata marknadens möjligheter och skapa högre effektivitet har vi beslutat oss för att genomföra en större förändring av vår organisation. Syftet är att få ett tydligare fokus på våra kunder och erbjudanden samtidigt som vi skapar en effektivare organisation baserat på större och starkare regioner där kunder lättare kan ta del av Prevas alla erbjudanden. Den nya organisationen ger oss möjligheter att kraftsamla och att säkerställa att vi har den kompetens som efterfrågas samtidigt som våra medarbetare ges större möjligheter att jobba tillsammans i flera olika typer av uppdrag. En viktig förändring är också skapandet av solution-erbjudandet Product Development som nu får samma ledning som Industriell IT & Automation där vi sedan tidigare utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt. Den 1 oktober 2015 var den nya organisationen på plats och den förväntas uppnå full effekt från och med årsskiftet.

PRODUKTIVITETSDAGEN OCH EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA

I september var vi återigen värd för det årliga eventet Produktivitetsdagen; en mötesplats där företag inom nordisk industri presenterar intressanta projekt och lösningar och delar med sig av sin kunskap. När vi skapade detta event för tre år sedan kunde vi inte ana att så många skulle prioritera att under en halv dag föra en öppen dialog och sprida sina tankar och idéer. Våra talare håller hög klass varför vi redan nu vill tipsa om att boka den 22 september 2016. Då är det dags för Produktivitetsdagen 2016!

Framför oss har vi nu Embedded Conference Scandinavia, som är en viktig konferens och mässa inom elektronikbranschen. Där ligger fokus på avancerad elektronik som, förenklat uttryckt, gör produkter och maskiner intelligenta och möjliga att koppla upp sig. En förutsättning för att digitalisering skall ta nästa steg och bli användbar fullt ut i alla led. Det är den framtid vi är med och formar!

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Andreas Lindahl, CFO, tfn 021-360 19 34, 070-547 08 25

Läs delårsrapporten januari - september 2015 i sin helhet. Pdf, 275.1 kB.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning