dk  no  en  

sv en dk no

Prevas publicerar årsredovisning för 2015

PRESSRELEASE

2016-03-23

Prevas AB:s årsredovisning för räkenskapsår 2015 Pdf, 2.4 MB. finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats.

Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, tjänster och produkter till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet.

Hos våra kunder känner vi av ett ökat intresse för att utveckla nya innovativa och uppkopplade produkter samt ökat fokus på att effektivisera sin produktion. Genom att utnyttja ny teknik, sänka produktkostnader, förbättra produktiviteten och optimera verksamheten kan man skapa ökad konkurrenskraft på den alltmer globala marknaden. Det är precis det som Prevas arbetar med och har fokuserat på i mer än 30 år.

Den tryckta årsredovisningen kommer att skickas ut i början av april till aktieägare och övriga intressenter som meddelat att de önskar få ett tryckt exemplar distribuerat. Årsredovisningen kan även beställas via Prevas webbplats och via e-post info@prevas.se.

Informationen är sådan som Prevas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2016 kl 15.00.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Helena Lundin

Helena Lundin

Communication and Information Manager

Tel 

+46 21 360 19 20

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning