language arrow_drop_down
DK NO EN

 • Prevas Q2 2024 Prevas publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2024
  Ökad omsättning, ökat resultat och myndighetsgodkännande för strategiskt förvärv i Finland.
  Läs mer

 • Inbjudan till presentation av Prevas delårsrapport januari-juni 2024
  Prevas publicerar delårsrapporten januari-juni för 2024 fredagen den 19 juli, kl 08.30. Samma dag kl 09.30 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast med Finwire.
  Läs mer

 • Prevas förvärvar Enmac och etablerar stark strategisk plattform i Finland Prevas slutför förvärvet av Enmac den 1 juli 2024 och förstärker sin marknadsnärvaro i Norden
  Genom förvärvet etablerar Prevas en nordisk koncern med 1 100 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förvärvet stärker koncernens förmåga att leverera innovativa lösningar och tjänster med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling samt att hjälpa kunder att dra större nytta av vår tids teknikutveckling.
  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas
  Teckningsoptioner i Prevas teckningsoptions­program 2021/2024 har under juni 2024 utnyttjats för teckning av 148 337 B-aktier i bolaget.
  Läs mer

 • Prevas befäster sin marknadsposition inom Enterprise Asset Management (EAM)
  Som ledande aktör i Norden inom underhållssystem firar Prevas att Helena Carbe återvänder till företaget som förvaltningsledare och verksamhetsarkitekt.
  Läs mer

 • Prevas erhåller myndighetsgodkännande för förvärvet av det finska bolaget Enmac
  Prevas meddelar härmed att de beviljats erforderliga myndighetsgodkännanden för förvärvet av Enmac vilket offentliggjordes den 23 april 2024.
  Läs mer

 • Utnyttjande av teckningsoptioner i Prevas teckningsoptionsprogram 2021/2024
  Prevas AB meddelar idag att 382 500 teckningsoptioner i Prevas teckningsoptionsprogram 2021/2024 har utnyttjats för teckning av 148 337 B-aktier i bolaget. Genom utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Prevas cirka 5,5 Mkr.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2024
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2024 på Prevas huvudkontor i Västerås. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram vilka framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Prevas Q1 2024 Prevas publicerar delårsrapport januari-mars 2024
  Starkt kvartal och etablering av en strategisk plattform i Finland. Precis som under andra halvåret 2023 ser vi hög efterfrågan inom tillväxtområden som energi, elektrifiering, hållbarhet, försvar, inbyggda system och cybersäkerhet.
  Läs mer

 • Inbjudan till presentation av Prevas delårsrapport januari-mars 2024
  Prevas publicerar delårsrapporten januari-mars för 2024 tisdag den 7 maj, kl 08.30. Samma dag kl 09.30 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast med Finwire.
  Läs mer

 • Prevas förvärvar Enmac och etablerar stark strategisk plattform i Finland Prevas förvärvar Enmac och etablerar stark strategisk plattform i Finland
  Prevas har tecknat avtal om förvärv av cirka 92 procent av aktierna i det finska bolaget NMAC Group Oy, moderbolag i Enmac-koncernen (”Enmac”). Enmac har en stark position på den finska marknaden inom tillväxtområden som energi, industriell automation och processindustri, med cirka 200 anställda och en omsättning om 23 miljoner euro under 2023. Genom förvärvet, vilket är Prevas första i Finland, etableras en nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier och ligger i linje med Prevas tillväxtstrategi. Köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till 19 miljoner euro och förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande, vilket kan ta upp till 4 månader. Integration av Enmac påbörjas så snart godkännandet erhållits.
  Läs mer

 • Prevas års- och hållbarhetsredovisning Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2023 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • Kenvues tar hjälp av Prevas expertis inom projektledning och teknik Kenvues tar hjälp av Prevas expertis inom projektledning och teknik
  Under 2023 avknoppade läkemedelsbolaget Johnson & Johnson sin konsumentprodukttillverkning till en separat juridisk enhet, Kenvue, via en börsintroduktion. Prevas fick uppdraget att projektleda migrering av IT-applikationer till Kenvues läkemedelsfabrik i Helsingborg, McNeil AB, och bidrog även med specialister inom teknisk support under hela processen
  Läs mer

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2024
  Aktieägarna i Prevas AB, org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 18:00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.
  Läs mer

 • Uddeholm anlitar Prevas för implementering av produktionssystem Uddeholm anlitar Prevas för implementering av produktionssystem
  Uddeholm, världsledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, har gett Prevas i uppdrag att implementera nya MES-system (Manufacturing Execution System*) för tre produktionsavsnitt i fabriken i Hagfors. De nya systemen optimerar Uddeholms drift och framtidssäkrar företagets operativa processer, något som är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraft i en bransch som utvecklas snabbt.
  Läs mer

 • Prevas bokslutskommuniké 2023 Prevas publicerar bokslutskommuniké 2023
  Prevas summerar ett nytt rekordår avseende försäljning, resultat och kassaflöde. Ökat kundvärde i leveranser, god kostnadskontroll och balanserad rekrytering har lett till ett stabilt kvartal som avslut på ett starkt år.
  Läs mer

 • Emerson och Prevas i samarbete Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar marina applikationer
  Teknisk utveckling och ändrade regler för miljöhänsyn gör att många företag står inför utmaningen att uppgradera äldre system för att möta nya standarder. När den I/O-box som utgör en del av Emersons tankradarsystem för marina applikationer närmade sig slutet av sin livslängd fick Prevas i uppdrag att stödja med utveckling, industrialisering och underhåll av en ny version.
  Läs mer

 • Inbjudan till presentation av Prevas bokslutskommuniké 2023
  Prevas publicerar bokslutskommunikén för 2023 onsdag den 14 februari, kl 08.30. Samma dag kl 09.00 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast och telefonkonferens.Presentationen hålls på engelska av Magnus Welén (CEO) och Helena Burström (CFO) från Prevas AB.
  Läs mer

 • Prevas fortsätter att stärka sin marknadsposition inom IndTech och Asset Management
  Som en del i Prevas fortsatta satsning inom hållbar produktion ansluter nu Elisabeth Johansson som senior industriell verksamhetsutvecklare.
  Läs mer

 • Valberedning inför Prevas årsstämma 2024
  I enlighet med valberedningens instruktioner ska valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2023.
  Läs mer

 • Ökat behov av datadriven verksamhetsutveckling får Prevas att utveckla sitt erbjudande
  Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom IndTech och Asset Management i region West, ansluter nu Francis Senghore som datadriven affärsutvecklare.
  Läs mer

 • Prevas delårsrapport Q3 2023 Prevas publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2023
  ”Prevas rapporterar återigen ett starkt kvartal i en marknad med både utmaningar och möjligheter. Under kvartalet har vi intensifierat vår marknadsnärvaro och navigerat den förändrade efterfrågan genom att växa med kunder i tillväxtsegment.”
  Läs mer

 • Prevas välkomnar DVel Prevas vinner ramavtal med Vattenfall
  Prevas har tecknat ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB avseende tekniska konsulttjänster. Som strategisk kompetenspartner till energi och elkraftbranschen står Prevas mitt i centrum när framtidens hållbara energisystem utvecklas. Tecknandet av ramavtalet med Vattenfall är ett strategiskt viktigt steg i Prevas fortsatta satsning inom området.
  Läs mer

 • Inbjudan till presentation av Prevas delårsrapport jan-sept 2023
  Prevas publicerar delårsrapporten januari-september för 2023 torsdag den 26 oktober, kl 08.30. Samma dag kl 09.00 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast och telefonkonferens.Presentationen hålls på engelska av Magnus Welén (CEO) och Helena Burström (CFO) från Prevas AB.
  Läs mer

 • Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM
  Samtidigt som många kommunala vatten- och avloppssystem är äldre och därmed alltmer underhållskrävande, ökar kraven på kapacitet och prestanda. Karlstads kommun har i samarbete med Prevas effektiviserat och optimerat underhållet och planeringen av kommunens VA-system genom att införa HxGN EAM.
  Läs mer

 • Prevas välkomnar DVel Prevas välkomnar DVel
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 51 procent av DVel AB. DVel är en av Sveriges största leverantörer av skräddarsydda testsystem för hårdvara och har sin bas i Lund med 25 medarbetare.
  Läs mer

 • Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM
  Hexagon Ragasco, världsledande tillverkare av gasbehållare i komposit, har nått stor framgång tack vare en effektiv och automatiserad produktion med minimala driftstopp. Prevas har bistått med implementering av lagerstyrning i HxGN EAM. Denna lösning har revolutionerat deras lagerhantering och resulterat i betydande fördelar. Bland annat har svinnet minskat och kontrollen i den dagliga verksamheten stärkts.
  Läs mer

 • Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas
  Göteborgs Spårvägar levererar en central samhällstjänst som kräver omfattande synkronisering av människor, teknik och material. Ett standardiserat och molnbaserat underhållssystem ger det stöd som verksamheten behöver, samtidigt som det underlättar framtida utvecklingssteg.
  Läs mer

 • Flexibelt produktionssystem till Hydroscand
  Hydroscand i Örebro tillverkar hydraulslangar och är marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Prevas fick uppdraget att byta ut ett äldre system för övervakning av arbetsmoment och stationer i produktionen mot ett mer driftssäkert och flexibelt system, som även är möjligt att expandera och utveckla vidare med nya funktioner.
  Läs mer

 • eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik
  Meritor HVS AB tillverkar fram- och bakaxlar till tunga fordon. Bearbetning, tillverkning och montering sker lokalt i fabriken i Lindesberg – allt från råämne till färdig axel. När Meritor hade behov av att byta ut sina system för lager- och produktionslogistik föll valet på Prevas och eLIPS. Det blev början på ett långt givande samarbete som fortsätter än idag.
  Läs mer

 • Prevas presenterar på Börsveckans Småbolagsdag 2023
  Magnus Welén, CEO på Prevas AB, kommer att presentera Prevas på Börsveckans småbolagsdag den 6 september 2023 på Epicenter Stockholm, Mäster Samuelsgatan 36. Prevas väg framåt, trender, teknikutveckling och återblick på ett lyckosamt första halvår för 2023 kommer att presenteras.
  Läs mer

 • Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas Prevas tar över Unibaps industriverksamhet inom robotik och AI
  Idag meddelar Prevas att den tidigare annonserade avsiktsförklaringen om överlåtelse av Unibaps industriverksamhet har fått ett lyckat utfall. Bolagen har kommit överens om en verksamhetsövergång avseende medarbetare och pågående uppdrag av Unibaps industriverksamhet. Verksamheten ansluter till Prevas den 1 augusti 2023.
  Läs mer

 • Prevas delårsrapport Q2 2023 Prevas delårsrapport jan-juni 2023
  Lönsam tillväxt för kvartalet och all-time-high för halvåret.
  Läs mer

 • Inbjudan till presentation av Prevas delårsrapport jan-juni 2023
  Prevas publicerar delårsrapporten januari-juni för 2023 tisdag den 18 juli, kl 08.30. Samma dag kl 09.00 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast och telefonkonferens.Presentationen hålls på engelska av Magnus Welén (CEO) och Helena Burström (CFO) från Prevas AB.
  Läs mer

 • Ökad efterfrågan får Prevas att utveckla sitt erbjudande inom Enterprise Asset Management (EAM)
  Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom EAM och hållbar produktion ansluter nu Leonard Mindhammar till företaget som applikationsspecialist.
  Läs mer

 • Prevas vinner pris under HxGN Live 2023
  Prevas korades till Outstanding Channel Partner EMIA 2023 av Hexagon. HxGN LIVE Global är en årlig konferens som anordnas av Hexagon där framtidsfokuserade automationsexperter deltar från hela världen.
  Läs mer

 • Prevas satsning inom Enterprise Asset Management (EAM) når nya höjder
  Marknaden har bekräftat att Prevas satsning på underhållssystem var helt rätt i tiden. Behovet av kompetens som förstår verksamheters utmaningar och vikten av att skapa värde på kort och lång sikt tillgodoses av Prevas leveransteam. För att möta den fortsatt stora efterfrågan ansluter nu Oskar Wallander som verksamhetsarkitekt och applikationsspecialist.
  Läs mer

 • Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar
  Scatec ASA är ett norskt företag som tillhandahåller förnyelsebara energilösningar med en portfolio på 4,6 GW i form av solenergi, vatten- och vindkraft. För att säkerställa optimal tillgänglighet och prestanda på sina solcellsanläggningar använder företaget den molnbaserade lösningen HxGN EAM och har valt Prevas för att genomföra den globala implementeringen av lösningen.
  Läs mer

 • Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas
  Uddeholm väljer att utöka befintlig installation av FOCS, ett system för styrning och optimering av ugnar som utvecklats av Prevas, till ytterligare 20 ugnar. Utrullningen sker från och med första kvartal 2023 till och med första kvartal 2024. Sedan tidigare har man installerat lösningen på 10 ugnar.
  Läs mer

 • Unibap och Prevas tecknar avsiktsförklaring gällande Unibaps industriverksamhet
  Unibap AB (Publ) har idag ingått en avsiktsförklaring med Prevas AB för att påbörja en dialog om övergång av företagets industriverksamhet. Unibap har sedan 2013 arbetat med att automatisera svensk industri genom sin robotik och AI teknik samt att utveckla rymdteknik. Under de senaste åren har företagets rymdverksamhet vuxit sig allt starkare och står idag för nära 90 % av bolagets verksamhet. Unibaps styrelse har därför beslutat att inleda förhandling om att överlåta industriverksamheten till Prevas som har kapacitet att långsiktigt driva industriverksamheten vidare.
  Läs mer

 • Prevas tar över spjutspetsverksamhet inom Life Science Prevas tar över spjutspetsverksamhet inom Life Science
  Prevas har kommit överens om en verksamhetsövergång avseende medarbetare och pågående uppdrag inom SDS MedteQ. Verksamheten ansluter till Prevas i juni 2023. SDS MedteQ har sedan det grundades 2020 erbjudit regulatoriska premiumtjänster och rådgivning till medtech-bolag världen över.
  Läs mer

 • Prevas utvecklar digitaliserat och hållbart förvaltnings- och driftsystem till Kystverket i Norge
  Prevas levererade det första förvaltnings- och driftsystemet till det norska Kystverket redan 2004. Några år senare togs det i bruk över hela landet. Idag hanterar HxGN EAM samtliga 22 000 sjömärken längs den norska kusten, världens längsta kustlinje inräknat Svalbard och Spetsbergen – inklusive fyrbyggnader och fastigheter.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2023
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum torsdagen den 11 maj 2023 på Prevas huvudkontor i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Tillägg till valberedningens förslag
  Valberedningen för Prevas AB (publ) publicerade sitt förslag och motiverade yttrande beträffande val av styrelse inför årsstämman 2023 i mars 2023. Som tillägg till förslaget väljer valberedningen att komplettera förslaget med att nominera Johan Strid till styrelseledamot för Prevas AB.
  Läs mer

 • Magnus Welen utses till ny CEO på Prevas
  Magnus Welén utses som ny CEO i Prevas AB och tar över rollen från Johan Strid som på egen begäran valt att avsluta sin anställning. Johan ställer sig till förfogande som styrelseledamot. Magnus tillträder sin nya roll som CEO den 1 juni 2023.
  Läs mer

 • Prevas bokslutskommuniké 2022 Prevas presenterar uppdaterade finansiella mål
  Prevas har utvecklats starkt de senaste åren, med nya historiska rekord satta för omsättning, vinst och marginal för första kvartalet 2023.Prevas ledning och styrelse uppdaterar därför de finansiella målen. Målsättningen för EBITA-marginalen ökas till minst 12 procent över tid och Prevas justerar samtidigt den långsiktiga utdelningsnivån till 40-60 procent av resultat efter skatt.
  Läs mer

 • Prevas delårsrapport Q1 2023 Prevas delårsrapport jan-mars 2023
  Historiska rekord för omsättning, vinst och marginal.
  Läs mer

 • Internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst
  Under de senaste 20 åren har GKN Automotive använt Prevas internlogistiksystem LIPS för att säkra flödet av komponenter i företagets fabrik som tillverkar växlar till fyrhjulsdrift i bilar. Under åren har systemet utvecklats kontinuerligt och i samklang med utvecklingen av GKN:s verksamhet.
  Läs mer

 • Inbjudan till presentation av Prevas delårsrapport jan-mars 2023
  Prevas publicerar delårsrapporten januari-mars för 2023 torsdag den 27 april, kl 08.30. Samma dag kl 09.00 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast och telefonkonferens.Presentationen hålls på engelska av Johan Strid (CEO) och Helena Burström (CFO) från Prevas AB.
  Läs mer

 • Prevas års- och hållbarhetsredovisning Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2022 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2023
  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.
  Läs mer

 • Prevas UX- och UI-expertis hjälper Nipro
  att välja nytt designkoncept

  För att uppnå en djupare förståelse för deras kunders behov, valde Nipro Medical Europe att samarbeta med Prevas för genomförandet av en omfattande UX-studie av deras medicintekniska produkter.
  Läs mer

 • Prevas bokslutskommuniké 2022 Prevas bokslutskommuniké 2022
  Ökad omsättning och rörelseresultat.
  Förslag på utdelning om 4,50 kr/aktie (3,50).

  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas
  Under januari månad 2023 har 64 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 64 000 B-aktier.
  Läs mer

 • Inbjudan till presentation av Prevas bokslutskommuniké 2022
  Prevas publicerar rapport för helåret 2022 torsdag den 9 februari, kl 08.30. Samma dag kl 10.00 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast och telefonkonferens.Presentationen hålls på engelska av Johan Strid (CEO) och Helena Burström (CFO) från Prevas AB.
  Läs mer

 • Prevas fortsätter att stärka sin marknadsposition inom IndTech
  Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom IndTech och hållbar produktion i region West ansluter nu James-Dean El-Aoud som kvalitets- och processinriktad verksamhetskonsult & projektledare.
  Läs mer

 • Prevas ingår nytt avtal om IFS Ultimo EAM Prevas ingår nytt avtal om IFS Ultimo EAM
  Den här gången är det Oda Group som har valt lösningen.
  Läs mer

 • Valberedningen i Prevas
  I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 11 maj 2021, som fortsatt gäller fram till dess att en ny instruktion beslutas, ska valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2022.
  Läs mer

 • Prevas har ingått avtal med Arba One AS Prevas har ingått avtal med Arba One AS
  Blir första kunden för IFS Ultimo EAM i Norge tillsammans med Prevas.
  Läs mer

 • Prevas hjälper till att klimatneutralisera armeringsstålproduktionen i Norge Prevas hjälper till att klimatneutralisera armeringsstålproduktionen i Norge
  Ny order på optimeringsmjukvara.Som ett steg på vägen mot en mer klimatneutral armeringsståltillverkning har Prevas fått äran att leverera senaste generationen av optimeringsmjukvaran FOCS G7 till Celsa Armeringsstål AS. Leveransen är uppdelad i två steg och kommer vara fullt levererad 2025.
  Läs mer

 • Prevas välkomnar Myra Industriell Design AB Prevas välkomnar Myra Industriell Design AB
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Myra Industriell Design AB (Myra). Ett spjutspetsbolag inom industridesign och interaktionsdesign.
  Läs mer

 • Prevas tecknar avtal med Argeo AS Prevas välkomnar Koteko
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Koteko AB. Koteko är ett ingenjörsföretag med gott renommé inom avancerad industriell processautomation. Koteko äger dessutom 80 procent av Koteko Installation AB som är ett snabbväxande bolag inom industriell installation och service. Sammantaget kan Koteko leverera helhetslösningar från idé till driftsatt anläggning.
  Läs mer

 • Prevas presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg
  Johan Strid, CEO på Prevas AB, kommer att presentera Prevas på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen den 7 november 2022. Trender, teknikutveckling, återblick på ett lyckosamt 2021 samt resultat och händelser för årets tre första kvartal är några av områdena som kommer att beröras. Presentationen kommer också beröra Prevas väg framåt. 
  Läs mer

 • Prevas delårsrapport jan-sep 2022 Prevas delårsrapport jan-sep 2022
  Ökad omsättning och vinst.
  Läs mer

 • Digitaliseringskunskap ger den tillverkande industrin hållbar konkurrenskraft
  Prevas har återigen fått förtroende att vara en av digitaliseringscoacherna inom Digiresan, ett projekt som syftar till att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande små och medelstora företag i västra Sverige. Totalt kommer 50 företag stöttas inom områden prioriterade för just deras utveckling.
  Läs mer

 • Prevas tecknar partnerskap med IFS Ultimo för att optimera underhåll
  Prevas, en välkänd leverantör av underhållssystem och asset management på den nordiska marknaden, har inlett ett samarbete med Enterprise Asset Management mjukvaruleverantören IFS Ultimo.
  Läs mer

 • Prevas region West flyttar in i nybyggda Platinan
  Prevas Region West har sedan den 1 september 2022 sitt kontor i nybyggda Platinan som ligger precis intill fästet vid Nya Hisingsbron i området Lilla Bommen centralt beläget i Göteborg.
  Läs mer

 • Prevas tecknar avtal med Argeo AS Prevas tecknar avtal med Argeo AS
  Prevas ska leverera en lösning, baserad på HxGN EAM (Enterprise Asset Management), till Argeo. Underhållslösningen ska stödja Argeos avancerade drift av självkörande undervattensfarkoster (AUV:er).
  Läs mer

 • Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven
  För att optimera produktionen av limträbalkar gäller det att limma så mycket material som möjligt vid samma tillfälle. Tillsammans med Prevas utvecklar Moelven i Töreboda ett webbaserat system som automatiserar det tidskrävande planeringsarbetet för limpressning.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-mars 2022 Prevas delårsrapport jan-juni 2022
  Stabilt kvartal med ökad lönsamhet.
  Läs mer

 • Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485 Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485
  Nu är även Prevas kontor i Köpenhamn certifierade enligt ISO 13485. Ett tydligt kvitto på att Prevas levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de högkvalitativa krav som ställs på medicintekniska produkter. Kontoren i Sundbyberg och Uppsala är redan certifierade enligt standarden. 
  Läs mer

 • Prevas presentation på Småbolagsdagarna 2022
  Johan Strid, CEO på Prevas AB, presenterade Prevas på Aktiespararnas Småbolagsdagarna den 15 juni 2022. Trender, teknikutveckling, återblick på ett lyckosamt 2021, resultat och Prevas väg framåt är några av områdena som berördes.
  Läs mer

 • Prevas presenterar på Småbolagsdagarna 2022
  Johan Strid, CEO på Prevas AB, kommer att presentera Prevas på Aktiespararnas Småbolagsdagarna den 15 juni 2022. Trender, teknikutveckling, återblick på ett lyckosamt 2021 samt resultat och händelser för årets första kvartal är några av områdena som kommer att beröras. Presentationen kommer också beröra Prevas väg framåt. 
  Läs mer

 • Prevas fortsätter att stärka sin marknadsposition inom Underhåll
  Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom underhållssystem, Enterprise Asset Management (EAM), ansluter nu Malin Andersson som applikationsspecialist. 
  Läs mer

 • VD:s presentation på Prevas årsstämma 2022
  På vår hemsida finns nu VD:s presentationsfilm från årsstämman publicerad.
  Läs mer

 • Prevas öppnar upp nästa UX-enhet
  Design där användaren står i centrum blir alltmer viktigt och behoven av kompetens inom User Experience (UX) är efterfrågat hos våra kunder. Därför fortsätter Prevas att satsa på tillväxt inom UX-området och startar ett nytt team i Stockholm som ska jobba med användarupplevelser i olika former.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2022
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum onsdag den 18 maj 2022 på Prevas huvudkontor i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-mars 2022 Prevas delårsrapport jan-mars 2022
  Urstark start på året.
  Läs mer

 • Prevas förvärvar BitSim NOW AB
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av BitSim NOW AB. BitSim NOW är med sina 35 anställda ett konsultbolag i Stockholm som fokuserar på produktutveckling.
  Läs mer

 • Prevas års- och hållbarhetsredovisning Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2021 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2022
  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.  
  Läs mer

 • Prevas växer och välkomnar factor10
  Prevas har tecknat avtal om att förvärva 60 procent av factor10. factor10 är ett spjutspetsbolag med några av Sveriges bästa programvaruutvecklare.
  Läs mer

 • Prevas utser ny CFO
  Helena Burström utses som ny CFO i Prevas AB och tar över rollen från Andreas Lindahl som på egen begäran valt att avsluta sin anställning för nya utmaningar utanför Prevas. Helena tillträder sin nya roll den 1 juni 2022.
  Läs mer

 • Prevas har vunnit Göteborgs Spårvägars upphandling beträffande förvaltning och utveckling av underhållssystem Prevas har vunnit Göteborgs Spårvägars upphandling beträffande förvaltning och utveckling av underhållssystem
  Prevas har av Göteborgs Spårvägar genom offentlig upphandling blivit utvalda att leverera förvaltning och utveckling av HxGN EAM (tidigare Infor EAM). Avtalets värde är uppskattat till 35 mkr och är giltigt i tre år, med möjlighet till förlängning.
  Läs mer

 • Prevas presenterar sina finansiella mål för bolaget Prevas presenterar sina finansiella mål för bolaget
  Prevas har utvecklats stadigt och starkt de senaste åren och sista kvartalet 2021 kantades av flera rekord. Nu är tiden inne för att tydliggöra ambitionerna och de finansiella målen framåt. Prevas ledning och styrelse har således sett över och fastställt bolagets finansiella mål.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2021 Prevas bokslutskommuniké 2021
  Historiska rekord av Prevas. Förslag utdelning 3,50 kr/aktie (2,00).
  Läs mer

 • Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil
  När läkemedelsföretaget McNeil i Helsingborg skulle uppgradera sitt PAS-X, det övergripande MES-system som styr och övervakar stora delar av produktionen, anlitades Prevas för att utveckla ett middleware som minimerar risken för felaktiga manuella inmatningar.
  Läs mer

 • Prevas tecknar ramavtal för digitala tjänster med Nye Veier Prevas tecknar ramavtal för digitala tjänster med Nye Veier
  Levererar konsulttjänster kopplade till digitalt driftssystem.
  Läs mer

 • Valberedningen i Prevas
  I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 11 maj 2021 skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2021.
  Läs mer

 • Utveckling av innovativa hörselskydd
  Det senaste elektroniska hörselskyddet från innovationsföretaget Sordin har en unik funktionalitet som gör att en grupp på upp till femton personer enkelt kan kommunicera trots bullrig miljö. Konceptet Sordin Share har utvecklats i samarbete med Prevas.
  Läs mer

 • Statligt forskningsanslag ska ge mer exakt bröstcancerdiagnostik
  Nu står det klart att Vinnova beviljar anslag till Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP), bland över 100 ansökningar, för att utveckla och implementera AI-baserad diagnostik i cancervården. Totalt rör det sig om omkring 20 miljoner kronor som under 2,5 års tid ska tilldelas SwAIPP-innovationsmiljön som utgörs av Karolinska Institutet, patologklinikerna i region Kalmar, Västmanland och Skåne, Stratipath, Microsoft Sverige, Roche Diagnostics, Philips, Bröstcancerförbundet, Prevas (MEDQURE) samt Helseplan.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-sep 2021 Prevas delårsrapport jan-september 2021
  Starkt kvartal.
  Läs mer

 • Penseltvätt som sparar vatten
  En penseltvätt som rengör utan kemikalier och sparar både vatten och pengar. Bakom idén står de två entreprenörerna Patrik Sjöland och Per Nilsson. Prevas mekanikexperter har stöttat företaget i att ta fram en produkt som nu är färdig att tillverkas och introduceras på marknaden.
  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas
  Under september månad 2021 har 90 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 90 000 B-aktier.
  Läs mer

 • Prevas fortsätter att stärka sin marknadsposition inom Hållbar Produktion
  Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom Hållbar Produktion ansluter nu Stefan Angeå som industriell projektledare och senior automationsingenjör.
  Läs mer

 • Fulltecknat optionsprogram för Prevas nyckelpersoner
  Den 11 maj 2021 beslutades på Prevas årsstämma att införa två incitamentsprogram omfattande nyckelpersoner inom Prevaskoncernen. Teckningsoptionsprogrammet för 2021/2024 är nu lanserat och fulltecknat.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-juni 2021 Prevas delårsrapport jan-juni 2021
  Starkt kvartal och första halvår.
  Läs mer

 • Prevas avyttrar Tritech Solutions AB
  Prevas dotterbolag Tritech Technology AB, tillsammans med de tre minoritetsägarna i Tritech Solutions AB, har idag ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Tritech Solutions AB till Addtech Nordic AB.
  Läs mer

 • Prevas förvärvar spjutspetsföretag inom Life Science Prevas startar nytt bolag inom informationsvisualisering
  Prevas stärker sitt produktutvecklingserbjudande och bildar ett dotterbolag, Prevas InfoVis AB, med start den 1 juli. Fokus är vidareutveckling och förvaltning av applikationer för informationsvisualisering.
  Läs mer

 • Prevas förvärvar spjutspetsföretag inom Life Science Prevas förvärvar spjutspetsföretag inom Life Science
  Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget MEDQURE. Företaget erbjuder regulatoriska tjänster och rådgivning till bolag över hela världen med medicintekniska produkter. Förvärvet stärker Prevas position ytterligare inom Life Science.
  Läs mer

 • JABII gör kampsport roligt och smärtfritt
  Med en JABII i handen kan du få upp pulsen i en kampsport samtidigt som du spelar digitalt – utan att skada dig. Spelet ser ut som en blandning mellan fäktning och boxning och alla spelarnas stötar registreras i en app så att kampen kan delas på sociala medier.
  Läs mer

 • Värdet av produktinformation
  Delning av produktinformation möjliggör bättre utveckling av energilagringslösningar hos Polarium.
  Läs mer

 • Prevas fortsätter att stärka sin marknadsposition inom Enterprise Asset Management (EAM) och Field Service Management (FSM)
  Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom underhåll och fältservice ansluter nu Maria Metsola som verksamhetsutvecklare.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2021
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart med poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-mars 2021 Prevas delårsrapport jan-mars 2021
  Starkt kvartal med tillväxt.
  Läs mer

 • Rent dricksvatten på fyra timmar Rent dricksvatten på fyra timmar
  Med hjälp av Prevas har 4Life Solutions uppfunnit vattenrenaren SaWa, som kan göra rent dricksvatten till människor i världens fattigaste länder. Samtidigt som lösningen är billig, säker, enkel att använda och miljövänlig.
  Läs mer

 • Roland Ferngård ny chef på Prevas region Syd
  Roland Ferngård tillträdde den 12 april tjänsten som chef för Prevas region Syd i Malmö. Han är väletablerad och ett bekant ansikte på regionens konsultmarknad och har gedigen erfarenhet av att driva en konsultverksamhet, senast som vd för Softhouse Öresund.
  Läs mer

 • Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens
  Diagnostiksystemet QuickMIC® ger laboratorier möjlighet att på bara några få timmar analysera blodprover som ger underlag för patientspecifika behandlingsalternativ vid sepsis. Produkten utvecklas av diagnostikföretaget Gradientech i samarbete med Prevas och har nyligen belönats med två prestigefyllda internationella priser – Red Dot Design Award och iF Design Award .
  Läs mer

 • Prevas års- och hållbarhetsredovisning Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2020 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB
  Prevas valberedning föreslår att Robert Demark, VD för DeVenture AB, och Christer Wallberg, tidigare VD och koncernchef på Tacton Systems AB, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Läs mer

 • Techbranschen i öppet brev till Anna Ekström: Lyft digital kunskap och programmering i skolan
  IT&Telekomföretagen skriver idag, tillsammans med Prevas och ett antal branschföreträdare, ett öppet brev till Utbildningsminister Anna Ekström om att digital kunskap och programmering behöver lyftas mer i skolan. Digitaliseringen och utvecklingen begränsas då branschen har stora utmaningar med att finna kompetens.
  Läs mer

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ)
  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. 
  Läs mer

 • Prevas tar pulsen på energibranschen
  Energibranschen står inför ständiga omställningar och utmaningar där krav på förändringar kan komma från flera olika håll.
  Läs mer

 • Äntligen har vi fått hälsa Patrick Mårtensson varmt välkommen hem till Prevas igen
  Hos oss är det självklart att prova vingarna och vi blir lika glada när våra kära kollegor kommer tillbaka igen!
  Läs mer

 • Prevas ny PLUS-partner till Medeon Science Park
  Medeon Science Park & Incubator är en av Malmö stads innovationsmiljöer som har etablerats för att främja tillväxten av kunskapsintensiva tillväxtföretag inom Life Science. Prevas tecknar nu ett partneravtal med Medeon, men samarbetet inleddes redan under 2020 då Prevas involverades i en förstudie för ett nytt cellodlingslabb.
  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas
  Under februari månad 2021 har 12 800 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 12 800 B-aktier.
  Läs mer

 • Prevas har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna
  I syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen.För att Sverige ska bli fossilfritt kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser.
  Läs mer

 • Prevas satsar ytterligare på Life Science
  Det finns många möjligheter att göra gott med teknikens hjälp, speciellt inom området Life Science. Prevas har en mycket stark ställning inom Life Science och satsar nu vidare på området genom att tillsätta en Life Science Director. Robert Tönhardt har utnämnts till den nya rollen och hans uppdrag är att utöka och förbättra Prevas erbjudande inom Life Science.
  Läs mer

 • Prevas har vunnit prestigefyllt kontrakt med Nye Veier i Norge
  Prevas verksamhet i Norge ska leverera ”motorn” i Nya Veiers nya digitala driftstödsystem. Syftet med den nya lösningen är att stötta och möjliggöra digital drift- och underhållsstyrning genom hela vägsystemets livscykel.
  Läs mer

 • Möt Prevas på Börsveckans Digitala Småbolagsdag
  På Småbolagsdagen den 24 februari 2021 kan du passa på och lyssna på Prevas CEO Johan Strid. Det blir en presentation av Prevas, en förklaring hur resultatet kan ha ökat så dramatiskt, och en beskrivning av vägen framåt som inkluderar tillväxt.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2020 Prevas bokslutskommuniké 2020
  Starkt resultat och fokus på tillväxt.
  Läs mer

 • Prevas stärker cybersäkerheten inom hårdvara
  Prevas framgångsrika grundplattformar för maskinvara och Linux finns nu även med den kraftfulla CPU:n NXP i.MX8 och med stöd för cybersäkerhetshantering.
  Läs mer

 • Prevas AS och Nebb Engineering ingår strategiskt samarbete
  Prevas verksamhet i Norge växer inom lösningar för produktionsoptimering (Mikon) och underhållsstyrning (Infor EAM) och satsar starkt på dessa områden. För att fortsättningsvis även kunna erbjuda företag andra lösningar inleds ett närmare samarbete med Wonderware-partnern Nebb Engineering.
  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas
  Under januari månad 2021 har 2 634 532 B-aktier emitterats i syfte att erlägga en del av köpeskillingen till säljarna av det tidigare annonserade och genomförda förvärvet av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes.
  Läs mer

 • Amrish Kubavat vidareutvecklar Prevas verksamhet inom Field Service Management (FSM)
  Som ett led i Prevas satsning inom området för Field Service Management (FSM) har bolaget nu anställt Amrish Kubavat i rollen som affärs- och verksamhetsutvecklare.
  Läs mer

 • Lyckat samarbete gav behovsbaserat styrsystem på Outokumpu.
  Outokumpu Stainless i Degerfors valsar rostfri grovplåt för kunder över hela världen. Sommaren 2019 inledde Outokumpu tillsammans med Prevas en modernisering av valsverkets styrsystem och två veckor in i december 2020 valsades de första plåtarna med hjälp av det nya systemet.
  Läs mer

 • Valberedningen i Prevas.
  I enlighet med valberedningens instruktioner skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av september respektive år. I det fall aktieägare tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna skall ledamot utsedd av den aktieägaren ställa sin plats till förfogande.
  Läs mer

 • Prevas genomför förvärven av Evotech samt resterande minoriteter i Tritech Technology och Deva Mecaneyes.
  Den 21 oktober 2020 meddelade Prevas AB (”Prevas”) att det ingått avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Samtliga villkor för förvärven har uppfyllts med resultatet att Prevas idag har tillträtt aktierna i de förvärvade bolagen. Med förvärven erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling.Förvärvade aktier värderas per dagen för tillträdet till sammanlagt cirka 257 miljoner kronor och betalning erlades genom en kombination av nyemitterade aktier i Prevas och kontanter.
  Läs mer

 • Prevas offentliggör prospekt.
  Extra bolagsstämma i Prevas AB (”Prevas” eller ”Bolaget”) har den 24 november 2020 beslutat om apportemissioner. Detta i syfte att erlägga en del av köpeskillingen avseende förvärven av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech AB och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology AB och Deva Mecaneyes AB som offentliggjordes den 21 oktober 2020 (”Transaktionen”). Styrelsen i Prevas har upprättat ett prospekt för upptagande till handel av de nyemitterade aktierna inför det planerade tillträdet den 4 januari 2021, vilket idag har godkänts av Finansinspektionen.
  Läs mer

 • Realheart TAH – ett ”riktigt” artificiellt hjärta.
  Realheart utvecklar ett artificiellt hjärta som efterliknar funktionen hos ett naturligt hjärta, ett så kallat totalt artificiellt hjärta (TAH). Sedan fem år har Prevas stöttat företaget Realheart i arbetet med att ta fram ett artificiellt hjärta, där de bland annat kunnat ställa sin elektronikexpertis till Realhearts förfogande.
  Läs mer

 • Rekordsnabb produktutveckling som kan rädda liv Rekordsnabb produktutveckling som kan rädda liv.
  På bara fyra månader har danska Sentispec, i samarbete med Prevas, utvecklat världens första helautomatiska feberskanner, ViraHawk. Den kan mäta förbipasserandes temperatur och identifiera eventuella smittbärare.
  Läs mer

 • Information från Prevas extra bolagsstämma.
  Prevas AB:s extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 24 november 2020 i Hörsalen, Kopparlunden, i Västerås. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Förändringar i Prevas styrelse.
  Prevas önskar Sven Ivar Mørch lycka till i framtiden.Sven Ivar har meddelat styrelsen i Prevas AB att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot omgående då han går in i en operativ roll som VD och koncernchef för HiQ per den 1 december 2020.
  Läs mer

 • Valberedningen i Prevas.
  I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 14 maj 2020 skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2020.
  Läs mer

 • Vigab startar digitaliseringsresa med hjälp av Prevas.
  Göteborgsföretaget Vigab utför olika typer av metallbearbetning, främst inom bärande konstruktioner, industriella installationer och inredningssmide. När de efter en större investering såg behov av att automatisera sin materialförsörjning tog de hjälp av det EU-finansierade programmet Digiresan där Prevas blev deras utvecklingspartner.
  Läs mer

 • Prevas kallar till extra bolagsstämma för att besluta om apportemissioner.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-sep 2020 Prevas delårsrapport januari – september 2020.
  Stabilitet och ökad vinst.
  Läs mer

 • Samgående Prevas ingår avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoriteter i Tritech Technology och Deva Mecaneyes.
  Prevas har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i Prevas. Med förvärvet erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling.Förvärvade aktier värderas till sammanlagt cirka 270 miljoner kronor och betalning ska erläggas genom en kombination av aktier i Prevas emitterade genom en apportemission och kontanter.
  Läs mer

 • Björn, ny medarbetare på Prevas Lär känna Björn Ångbäck på en minut!
  Varmt välkommen till Prevas Björn!
  Läs mer

 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas.
  Under september månad 2020 har 132 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 132 000 B-aktier.
  Läs mer

 • SAR Gruppen implementerar Infor EAM med Prevas hjälp Prevas levererar Infor EAM till Norsk Kyllings nya framtidsinriktade anläggning på Orkanger.
  Norsk Kylling satsar på Infor EAM med Prevas. Lösningen testas och körs först igång på Norsk Kyllings befintliga anläggning, för att sedan implementeras på deras nya hypermoderna fabrik i Orkanger som är under uppförande.
  Läs mer

 • SAR Gruppen implementerar Infor EAM med Prevas hjälp SAR Gruppen implementerar Infor EAM med Prevas hjälp.
  SAR Gruppen, som hanterar farligt avfall, befinner sig i startfasen av att införa Infor CloudSuite på sina anläggningar i Norge. Från Stavanger i söder till Hammerfest i norr.
  Läs mer

 • Innovationstävlingen flyttas fram.
  Prevas och Inissions uppmärksammade innovationstävling flyttas återigen fram på grund av Covid-19-pandemin. Finalen kommer istället att avgöras i maj 2021 tillsammans med Ny Teknik och deras 33-lista.
  Läs mer

 • Danmark får sin första MedTech Alliance. Nordic MedTech Alliance vill konkurrera med de största i världen.
  Danmark har fått sin egen strategiska MedTech Alliance som vänder sig till life science-industrin. Nordic MedTech Alliance (NMA) heter sammanslutningen som genom att utveckla digitala hälsoprodukter ska hjälpa den danska life science-industrin att rädda människoliv.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-juni 2020 Prevas delårsrapport januari – juni 2020.
  Tilltro till framtiden, trots en orolig omvärld.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2020.
  Prevas AB:s årsstämma ägde rum torsdag den 14 maj på Expectrum, Kopparbergsvägen 10, i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Nu lanserar vi Prevas Friend, medicinteknisk support utan krångel.
  Prevas lanserar en ny tjänst, direktrådgivning inom medicinteknik, en tjänst där vi fokuserar på regulatoriska frågor. Supporten ges av personer med bred erfarenhet från den medicintekniska industrin. Tanken är att erbjuda snabb personlig kontakt utan omvägar och förpliktelser.
  Läs mer

 • Inbjudan till webinar. Hur kan du digitalisera din fältservice?
  Prevas och IFS bjuder in till ett informativt webinar om hur du kan digitalisera din fältservice och skapa rätt förutsättningar för att lyckas med ditt initiativ.
  Läs mer

 • Delårsrapport jan-mars 2020 Prevas delårsrapport januari – mars 2020.
  Nytt resultatrekord, trots orolig omvärld.
  Läs mer

 • Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande "Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019".
  Läs mer

 • Prevas års- och hållbarhetsredovisning Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019.
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2019 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Prevas valberedning föreslår att Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Läs mer

 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ).
  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020, kl.18.00 i Expectrum i Västerås, Kopparbergsvägen 10.  
  Läs mer

 • Prevas styrelse drar tillbaka utdelningsförslaget inför årsstämman 2020.
  Mot bakgrund av utvecklingen av Covid-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. Styrelsen i Prevas AB har därför beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget som en försiktighetsåtgärd.
  Läs mer

 • Produktutveckling för medicintekniska produkter, Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485 Produktutveckling för medicintekniska produkter,
  Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485.

  Nu är även Prevas kontor i Uppsala certifierade enligt ISO 13485. En tydlig bekräftelse på att vi levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de höga kvalitetskrav som ställs på medicintekniska produkter. Sedan tidigare är kontoret i Sundbyberg certifierat enligt standarden.
  Läs mer

 • Finalen av vår innovationstävling flyttas fram till den 23 september
  På grund av rådande situation med coronaviruset flyttas finalen av Inission innovation award fram till den 23 september 2020. Samarbetet med Ny Teknik och 33-listan är oförändrad och eventet kommer att hållas på Epicenter i Stockholm.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2019
  Nytt resultatrekord.
  Läs mer

 • Innovation award 2020 har öppnat
  Nu har den åttonde upplagan av Prevas och Inissions innovationstävling öppnat. Alla bolag med en innovation innehållande elektronik får delta och i potten ligger totalt 1,3 miljoner kronor. En nyhet för i år är att den rafflande finalen avgörs på Epicenter i Stockholm, i samband med Ny Tekniks final av 33-listan.
  Läs mer

 • Prevas automatiserar Norge.
  Stor order till Prevas.

  Prevas ska leverera nya robot- och automationslösningar till bolag inom fordonsindustrin. Åtagandet innefattar nya produktionslinjer med ett 20-tal industrirobotar och därtill hörande styrning av anläggningarna.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - september 2019
  Tillväxt, stabilt resultat och uppgraderat varumärke
  Läs mer

 • Hållbar produktion i fokus när Prevas och Recab blir partners
  Prevas och Recab är båda etablerade leverantörer inom svensk industri. Parterna har nu valt att inleda ett oberoende samarbete kring hållbar produktion i syfte att kunna erbjuda helhetslösningar som gör det enklare för organisationer att ta nästa steg på sin digitaliseringsresa.
  Läs mer

 • Prevas stöttar entreprenörer i samarbete kring e-hälsa
  Health2B är en e-hälso-accelerator som ger entreprenörer en möjlighet att utveckla sina idéer till framgångsrika bolag. Sju bolag som utvecklar uppkopplade produkter och tjänster för effektivare hälso- och sjukvård har valts ut bland 50 sökande från hela världen. Dessa bolag får nu i tre månader chansen att utveckla sina affärsidéer med stöd av en skara experter och rådgivare, där Prevas ingår som expert.
  Läs mer

 • Prevas sponsor till SmiLe Incubator
  Inkubatorn SmiLe hjälper entreprenörer och startup-företag inom life science att utveckla och kommersialisera sina produkter och tjänster. Prevas går nu in som guldsponsor till SmiLe Incubator och ska guida inkubatorbolagen i djungeln av regler och kvalitetskrav i områden som läkemedel, diagnostik, e-hälsa och medicinteknik.
  Läs mer

 • Ökad automation och digitalisering med hjälp från Prevas och Robotlyftet.
  Regeringens och Tillväxtverkets program Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora tillverkningsföretag. Robotlyftet ger ekonomiskt stöd i form av automationscheckar så att företagen kostnadseffektivt kan ta in extern kompetens. Prevas har blivit utsedda till rekommenderad systemintegratör till Robotlyftet.
  Läs mer

 • Carl, ny medarbetare på Prevas Några snabba kluriga frågor till Sebastian och Tom, våra nya stjärnskott på Prevas i Västerås!
  Tjena Sebbe och Tom, som den skjutjärnsreporter jag är måste jag ju ställa den obligatoriska frågan, - Hur känns det?
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - juni 2019
  Fortsatt bra trend.
  Läs mer

 • Carl, ny medarbetare på Prevas Några snabba nyfikna frågor till Carl, ny medarbetare på Prevas
  Carls två bästa sommartips, passa på och var utomhus så mycket som möjligt och hyr en paddelboard!
  Läs mer

 • Prevas öppnar kontor i Eskilstuna Träffa Oliver som gjort sin LIA hos Prevas
  Nyfikenheten på ny teknik och coola saker ledde till byte av yrke och karriär.
  Läs mer

 • Smartare underhåll för hållbara industrier.
  Hur ser din underhållsstrategi ut?

  Tillståndsbevakning har blivit allt viktigare då vi i högre utsträckning går från schemalagt till tillståndsbaserat underhåll. 
  Läs mer

 • Prevas satsar på UX
  Behoven av att utveckla användarvänliga och smarta produkter, system och tjänster ökar. Därför startar Prevas ett nytt affärsområde med fokus på användarupplevelsen (UX).
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma 2019
  Prevas har igår hållit sin årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.
  Läs mer

 • Borås Energi och Miljö AB valde Prevas och Infor EAM för underhållet av Sobacken 
  Borås Energi och Miljö AB har investerat 3,7 miljarder kronor i nya anläggningar i Sobacken utanför Borås. Det är nya toppmoderna anläggningar för fjärrvärme, el och avlopp. Här produceras även biogas som används till publik försäljning samt kommunens egna bilar och bussar. Underhållslösningen för anläggningarna kommer att levereras av Prevas.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - mars 2019
  Bästa resultatet på 28 kvartal.
  Läs mer

 • Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2018 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster.
  Läs mer

 • Fr. v. Charlotta Holmquist, Trued Holmquist och Olle Hulteberg. Vinnare av Prevas och Inissions innovationstävling 2019
  Stämningen var på topp när innovationstävlingen avgjordes under onsdagen den 27 mars på Åbymässan. I potten låg 250 000 kronor i utvecklingstjänster från Prevas och 1 000 000 kronor i tillverkningstjänster från Inission.Till final gick tre starka bidrag. Blixt Tech AB med sina digitala brytare, ChromoGenics AB med sina autonoma dynamiska fönster och Labtrino AB med det intelligenta vattenmätarsystemet för flerbostadshus. Tre innovationer med bra uppfinningshöjd, marknadspotential och nyhetsvärde.
  Läs mer

 • Här är 2019 års finalister i innovationstävlingen
  Nu går sjunde upplagan av Inission innovation award in i sin slutfas och juryn har utsett tre finalister som kommer att göra upp i den rafflande finalen. I potten ligger 1,25 miljoner kr där Prevas bidrar med utvecklingstjänster värt 250 000 kr och Inission bidrar med tillverkningstjänster värt 1 miljon kr. Bidragen har värderats på bl.a. uppfinningshöjd, genomförbarhet, marknadspotential och nyhetsvärde. Juryn består av Inissions ägare och representanter från Prevas, Almi, Nordea och Ny Teknik. Finalen avgörs på Åbymässan i Göteborg den 27 mars klockan 13:15 på Scen 2, mitt under pågående Elektronik-mässa. Juryn utser vinnaren i ett Draknästet-liknande koncept och under ceremonin kommer finalisterna och vinnaren att presentera sina innovationer inför allmänheten och press.En nyhet för i år är att ytterligare 50 000 kr delas ut i form av ”publikens pris”. Därför vill vi uppmana alla att ta sig till Åbymässan för att följa den spännande finalen och heja fram sin egen favorit. Finalisterna finns i Inissions monter E:06 både före och efter finalen.Årets finalister är:
  Läs mer

 • Prevas expanderar och öppnar kontor i Luleå
  Den 1 april öppnar Prevas upp sitt nyaste kontor i Sverige. I slutet av förra året öppnades ett kontor i Eskilstuna och nu är det Luleås tur, expansionen fortsätter.Luleå är en intressant stad med både ett rikt näringsliv och ett expansivt tekniskt universitet. Fokus för kontoret blir i första hand att utveckla smarta industrier och hjälpa kunder att möte utmaningar och hitta nya lösningar för att uppnå en hållbar produktion.
  Läs mer

 • Prevas blir field service partner till IFS i Norden
  Tillsammans med IFS kommer Prevas att erbjuda lösningar inom Field Service Management (FSM).
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. 
  Läs mer

 • Prevas nominerade till årets exportföretag i Västerås näringslivsgala - Guldstänk
  I slutet av förra veckan presenterades alla nominerade till årets Guldstänk. Prevas är nominerade inom kategorin årets exportföretag och vinnaren utses på galafesten den 14 mars 2019.
  Läs mer

 • Prevas erbjuder ”Medical Templates”
  Prevas underlättar för Life Science företag att få nya medicinska produkter godkända för marknaden genom att lansera ett paket med produktutvecklingsmallar.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - september 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. 
  Läs mer

 • Ökad eftermarknad med smarta tjänster Ökad eftermarknadsaffär med smarta tjänster
  Den danska ugnstillverkaren Hounö har lanserat m olnlösning Let’s Cook. Med hjälp av ett nära samarbete mellan Hounö, Design People och Prevas har en totallösning tagits fram, där slutkunden inte bara har sina ugnar i molnet med alla fördelar det medför, utan också kan få in fler produkter i samma lösning. En lösning där enheter kan kommunicera med varandra, där man kan få en samlad bild över förbrukningen för hela köket och där förebyggande service inte bara omfattar en produkt utan ser till att hela köket fungerar.
  Läs mer

 • Global implementeringspartner till Scatec Solar Prevas har ingått avtal med Scatec Solar ASA
  Blir global implementeringspartner för Infor EAM.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - juni 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. 
  Läs mer

 • Prevas tecknar avtal med OMV (Norge) AS
  Prevas har ingått avtal med OMV (Norge) AS om att installera Prevas produkt Mikon för automatisk produktionsrapportering i Norge.
  Läs mer

 • Prevas satsar inom Life Science
  Med 30 års erfarenhet av projekt och produktutveckling inom Life Science har Prevas profilerat sig som en kompetent partner i utveckling av medicintekniska produkter . Nu genomför företaget en dedikerad satsning inom Life Science. 
  Läs mer

 • Bengt-Erik Lindgren ny ordförande i Prevas
  Bengt-Erik Lindgren är ny styrelseordförande i Prevas AB och tar därmed över rollen från Göran Lundin som avböjt omval och som haft ordföranderollen sedan 2000. Bengt-Erik har tidigare bland annat varit vice VD för Swedbank .
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma
  Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  Läs mer

 • Prevas söker fler partners
  Prevas har ett växande partnernätverk av konsulter som är mycket viktigt för verksamheten. Oavsett om anledningen till att ta in partnerkonsulter är att Prevas saknar ledig kapacitet eller eftersökt kompetens kan de tack vare partnernätverket ändå vinna kundprojekten – och de ser gärna fler partner i nätverket!
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - mars 2018
  Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. 
  Läs mer

 • Kamerasystem för digitaliserad processtyrning
  Prevas har tagit fram ett visionssystem för att processäkra och optimera valsningen av stora plåtar hos Outokumpu – ett system som även har väckt stort intresse inom annan industri. Den digitala lösningen är både skalbar och anpassningsbar till olika användningsområden och verksamheter med avancerad mätning i kombination med kostnadseffektiv teknik.
  Läs mer

 • Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2017
  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2017 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se. Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på teknikens och digitaliseringens framsteg och omsätter kundens behov och idéer till ökad hållbarhet och konkurrenskraft.
  Läs mer

 • Finalister 2018 års innovationstävling 2018 års finalister i innovationstävlingen
  Låt oss få presentera årets tre finalister i Inission innovation award, en tävling med syfte att uppmuntra entreprenörer att realisera sina teknikinnovationer. Nu går sjätte upplagan av tävlingen in i sin slutfas och juryn har utsett de tre bästa bidragen som kommer att tävla om 1,25 miljoner kronor. Prevas bidrar med utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr och Inission bidrar med tillverkningstjänster till ett värde upp till 1 miljon kr.
  Läs mer

 • Prevas och Exseed Health samarbetar inom digital fertilitetsbehandling
  Exseed Health håller på att utveckla en digital plattform som kan hjälpa par att uppfylla drömmen om att bli föräldrar. Prevas har utsetts till utvecklingspartner i projektet.
  Läs mer

 • Johan Strid ny VD på Prevas AB
  Styrelsen i Prevas har utsett Johan Strid till ny VD och koncernchef för Prevas AB. Han kommer närmast från Knowit och tillträder senast den 1 augusti 2018 och ersätter K-G Ramström som haft posten sedan våren 2013.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2017
  Utvecklar smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster för ökad innovations­kraft och produktivitet hos våra kunder. 
  Läs mer

 • Råvarulager på Denofa i Fredrikstad Digital disruptiv beroendevård för ökad livskvalitet
  Kontigo Care och Prevas har varit samarbetspartner sedan flera år tillbaka, där Prevas arbetat med att ta fram de hårdvarulösningar som Kontigo Care behövt för att uppfylla sina visioner kring förstärkt beroendebehandling. Med nya eHälsoplattformen Previct hoppas de kunna identifiera återfall redan innan de inträffar.
  Läs mer

 • Råvarulager på Denofa i Fredrikstad Prevas ingår avtal med Denofa AS
  Denofa väljer flexibelt informationssystem från Prevas. I leveransen ingår Prevas produkt Mikon som är ett kraftfullt analys- och rapportverktyg och används bland annat för att öka kvalitén och produktiviteten.
  Läs mer

 • Innovationsvinnare 2017 Tävla om 1,25 miljoner i Prevas och Inissions innovationstävling
  Nu drar sjätte upplagan av Inission innovation award igång. Tävlingen med syftet att uppmuntra entreprenörer att realisera sina teknikrelaterade innovationer.
  Läs mer

 • Prevas aktiverar VD-succession
  Prevas VD K-G Ramström kommer att gå i pension under våren 2019. Styrelsen har därför beslutat sig för att påbörja rekryteringen av ny VD till Prevas AB.
  Läs mer

 • EMC-erbjudande med fler testmöjligheter och utökad kapacitet Prevas vässar sitt EMC-erbjudande med fler testmöjligheter och utökad kapacitet
  Prevas har i många år jobbat med design och konstruktion av produkter med hårda EMC-krav (elektromagnetisk kompatibilitet) för den internationella marknaden. Detta har lett till en mycket hög kompetens inom området samt kunskap om gällande krav och normer.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - september 2017
  Utmaningen är att synliggöra vår höga kompetens och tydliggöra våra erbjudanden.  
  Läs mer

 • Underhållssystem till Nor Tekstil Prevas ingår partnerskap med Nor Tekstil AS
  Norges ledande leverantör av textiltjänster Nor Tekstil väljer underhållsystemet Infor EAM från Prevas till deras tvätterier.
  Läs mer

 • Ny Life Science-kund till Prevas
  QuickCool väljer Prevas till sin mjukvaruleverantör inför slutfasen och lanseringen av deras QuickCool® System. Prevas lokala närhet, tekniska kompetens och erfarenhet av att utveckla medicintekniska produkter var avgörande när man valde ny samarbetspartner.
  Läs mer

 • Prevas i strategiskt partnerskap för framtidsbransch
  Marknaden för solenergi ser lovande ut och förväntas fortsätta växa i hög takt. Analytiker har tidigare förutspått att 2017 skulle bli första gången på många år som marknaden skulle minska men verkligheten visade sig bli annorlunda; aktuella prognoser från IHS Markit pekar mot att totala antalet sålda solpaneler i världen under 2017 kommer att vara cirka 14 procent högre än under rekordåret 2016.
  Läs mer

 • AutArch för insamling, analys och presentation av produktionsdata Prevas stödjer kunskapsplattform för industriell digitalisering
  Demonstratorprojektet ”Smarta fabriker” syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter, öka ungdomars intresse för teknik och erbjuda kompetenshöjning för industrin. Göteborgs Tekniska College projektleder bygget av en fabrik i miniformat på Lindholmen i Göteborg. Som industriell partner bidrar Prevas med teknisk expertis och handledning av studentarbeten.
  Läs mer

 • ROMO Wind på väg mot fjärde generationens iSpin med Prevas hjälp Innovativ lösning för vindkraftverk
  ROMO Wind på väg mot fjärde generationens iSpin med Prevas hjälp.
  Läs mer

 • Prevas välkomnar Klas Eklund och Jennie Wilund som talare på Produktivitetsdagen
  Under en halv dag ges möjligheten att träffa personer från ledande industriföretag och inspireras om hur man kan ta till vara på digitaliseringens möjligheter för att ytterligare öka sin produktivitet. För femte året i rad bjuder Prevas in till Produktivitetsdagen den 21 september på World Trade Center i Stockholm.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - juni 2017
  Fortsatt fokus på lönsamhet och kundnytta. 
  Läs mer

 • Prevas välkomnar 55 nya medarbetare och vill anställa ytterligare 100 nya kollegor
  Prevas möter stor efterfrågan från kunder och nya marknader. Digitaliseringen och automationsutvecklingen är starka dragplåster där den nya teknikvågen även har öppnat upp för nya typer av kunder till Prevas. På kort tid har vi välkomnat 55 nya kollegor, som bidrar till att stärka vår specialistkompetens och våra erbjudanden. Nu söker vi fler än 100 nya kollegor för kommande halvåret.
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma
  Prevas AB (publ) årsstämma ägde rum tisdag den 9 maj 2017, kl 17.30 på Aros Congress Center, Västerås.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - mars 2017
  Resultatförbättringar och fortsatt bra orderingång.

  Läs mer

 • Prevas utvecklingspartner till INEXSO
  Det danska tech startup-företaget INEXSO har med mycket kort startsträcka tagit fram en säkerhetsklassificerad box där nycklar kan utväxlas dygnet runt genom självbetjäning. Att Prevas genom åren har byggt upp en omfattande kompetensbank, och har stor erfarenhet inom området Internet of Things (IoT), var avgörande när INEXSO valde Prevas som utvecklingspartner.
  Läs mer

 • Prevas publicerar årsredovisning för 2016
  Prevas AB:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats.
  Läs mer

 • Vinnare av Inission innovation award 2017 - H&E Solutions H&E Solutions vann innovationstävlingen 2017
  Inission innovation award blev återigen en succé. Att tävlingen ökat i popularitet bevisades av den mängd intresseanmälningar som strömmat in och rekordantalet inlämnade bidrag. Kvalitén på bidragen har också ökat vilket gjorde det till ett angenämt problem för juryn att utse tre finalister. Till 2017 års final gick tre mycket starka bidrag. Tendo AB med sitt robotstyrda greppverktyg Tendo, H&E Solutions med sitt trafiksäkerhetssystem EVAM System och CombiQ med sitt maskinövervakningssystem CombiQ ISN. Alla tre innovationer hade bra uppfinningshöjd, genomförbarhet, marknadspotential och nyhetsvärde.
  Läs mer

 • Årets finalister i innovationstävlingen
  Juryn har nu utsett årets tre finalister i Inission innovation award som kommer att tävla om 1,25 miljoner kronor. Juryn har värderat bidragen genom att titta på bl.a. uppfinningshöjd, genomförbarhet, marknadspotential och nyhetsvärde. Juryn består av Inissions ägare och representanter från Prevas, Almi Företagspartner, Nordea och Ny Teknik.
  Läs mer

 • Ökad produktivitet med processlösning från Prevas
  Prevas levererar en ny processlösning till Carlsbergs anläggning i Ramlösa. Den nya lösningen kommer att driftsättas under våren 2017. Ordervärde cirka 14 Mkr.
  Läs mer

 • Bokslutskommuniké 2016
  Stark orderingång och genomförda kostnadsbesparingar.

  Läs mer

 • Är du 2017 års innovatör
  Alla uppfinnare och entreprenörer där ute, det är hög tid att vässa pennorna och delta i årets innovationstävling.

  Läs mer

 • Prevas genomför neddragningar i Norge
  Som ett fortsatt led i Prevas pågående kostnadsbesparingsprogram genomförs en strukturförändring i den norska verksamheten. Förändringsarbetet genomförs under kvartal fyra 2016 och medför en neddragning av ca 10 tjänster i Oslo.
  Läs mer

 • Vinnare av Swedish Embedded Award 2016
  Prevas och Ambu vann tillsammans Swedish Embedded Award 2016 i företagskategorin. Det är åttonde gången Prevas har blivit nominerade till Swedish Embedded Award och fjärde gången som man också hämtar hem vinsten.

  Läs mer

 • Effektiv logistik och ökad säkerhet med röststyrning
  Solar Sverige har i sitt centrallager i Örebro, och med Prevas hjälp, installerat en modern mjukvara som stödjer ny teknik. Den nya modulbaserade lösningen ger en hög driftsäkerhet där framtida förändringar blir enkla och snabba att integrera. Vad som händer i lagret följs i realtid och med hjälp av röststyrd plockning, Pick-To-Voice, effektiviseras logistiken runt orderplock och kostnader reduceras.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - september 2016. Bra orderingång med kunden i fokus
  Läs mer

 • Läs mer

 • Prevas medverkar i forskningsprojekt inom IoT-säkerhet
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - juni 2016. Bra orderingång och framtidssatsningar
  Läs mer

 • Quintus köper underhållslösning från Prevas
  I nära samarbete med kunder arbetar Prevas med att effektivisera och förbättra underhåll. En ny order på Prevas underhållslösning Infor EAM har tagits emot från Quintus Technologies. Leverans sker i slutet av 2016.
  Läs mer

 • Nästa generation av uppkopplade dockor för att öva hjärt-lungräddning Ambu presenterar en helt ny första hjälpen-docka, byggd på teknik från Prevas
  Det danska företaget Ambu har lanserat deras nya generation av uppkopplade dockor för att öva hjärt-lungräddning. Den nya trådlösa Ambu® Man Advanced ALS, med inbyggd elektronik och programvara levererad av Prevas, lyfter utbildningen inom HLR (hjärt-lungräddning) till en ny nivå.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari - mars 2016. Bra orderingång och fortsatt expansion.
  Läs mer

 • Simplex Motion vann Inission och Prevas innovationstävling 2016
  Det blev en dramatisk avslutning. 2016 års final bestod av tre mycket starka bidrag. DynAlign med sin automatiska axeluppriktare Dynaligner, JP Respiratory Technology med AiDA, ett instrument för diagnos av lungorna och Simplex Motion med innovationen SM100A, en integrerad servomotor utan extern enkoder.
  Läs mer

 • Här är årets tre finalister i innovationstävlingen
  Läs mer

 • Information från Prevas årsstämma
  Läs mer

 • Prevas inleder ett kostnadsbesparingsprogram
  Läs mer

 • Löfbergs väljer underhållssystem från Prevas
  Prevas moderna och webbaserade underhållslösning fortsätter att utvecklas positivt med fler affärer. Löfbergs inför underhållssystemet Infor EAM från Prevas till koncernens största rosteri och produktionsanläggning, Kaffehuset i Karlstad.
  Läs mer

 • Prevas publicerar årsredovisning för 2015
  Läs mer

 • Prevas bokslutskommuniké 2015
  Läs mer

 • Prevas förvärvar företag med ledande kompetens
  inom process och automation

  Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget FR Teknik AB. Företaget levererar tjänster, processer och anläggningar till livsmedels-, läkemedels- och kemisk-teknisk industri. Förvärvet stärker Prevas kompetens och erbjudande inom industriell IT och automation.
  Läs mer

 • Ny ledning i Norge
  Christian Torp har utnämnts till VD för Prevas AS Norway och regionchef för Norge, från den 1 november 2015. Christian har mer än 20 års erfarenhet från industrisektorn och ansvarade tidigare i sin befattning hos ISS Facility Management AS för Telenor Real Estate Facility Management.
  Läs mer

 • Prevas nominerade till årets nykomling inom employer branding
  Varje år delar Universum ut ett antal utmärkelser till företag och personer som inspirerat, engagerat och bidragit inom områdena talangrekrytering och medarbetarutveckling. Prevas har blivit nominerade till årets nykomling inom employer branding.   
  Läs mer

 • 2015 års vinnare av Prevas Student Embedded Award
  I samband med LINK-dagarna i Linköping delades Prevas Student Embedded Award ut för andra gången. Överst på prispallen stod studenten Oskar Södergren med sitt ”Yggdrasil Home Automation System”. Det är en innovativ och flexibel lösning för hemautomation som genomsyras av flexibilitet och enkelhet med stort kostnadsfokus.
  Läs mer

 • Är du 2016 års innovatör?
  Prevas går in som samarbetspartner till Inission innovation award och erbjuder vinnaren utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr. Inission innovation award är en tävling som lanserats av Inission och som har blivit en succé. Sedan 2012 har man utsett tre vinnare och nu ska man återigen lyfta fram en innovatör genom tävlingen i entreprenörskap och innovation. Precis som tidigare år erbjuds vinnaren industrialiserings- och tillverkningstjänster till ett värde upp till 1 miljon kr och tack vare Prevas som ny samarbetspartner kommer man dessutom att erbjuda vinnaren utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr.- En mycket spännande tävling som kan bidra till Sveriges framtida konkurrenskraft genom att lyfta upp entreprenörernas briljanta idéer och innovationsförmåga. Här kan Prevas med sin tekniska kompetens inom produktutveckling och inbyggda system hjälpa till och säkerställa att idéerna blir verklighet, säger Maria Månsson, Director, innovation and research, på Prevas.Den 9 november 2015 öppnar tävlingen och fram till och med den 29 mars tas bidrag emot. För att bidragen ska kunna bedömas på ett korrekt sätt måste vissa kriterier uppfyllas. Bl.a. ska det finnas en väl genomtänkt affärsplan och innovationen måste utgå från en produkt som är producerbar och innehåller elektronik. Juryn som består av Inissions ägare, Prevas, Ny Teknik, Almi Företagspartner och SEB utser ett vinnande bidrag. Juryn tittar på uppfinningshöjd, unikhet, marknadspotential och nyhetsvärde i sin utvärdering. Den 13 april offentliggörs först de tre bästa bidragen. Vinnaren av innovationstävlingen offentliggörs därefter på Scandinavian Electronics Event (S.E.E.) den 19 april 2016, mitt under pågående mässa.
  Läs mer

 • Mats Åström Prevas delårsrapport januari - september 2015
  Läs mer

 • Kontigo Cares första produkt är lanserad
  M-health produkten TripleA från Kontigo Care är på väg att göra stor succé. Produkten ska hjälpa alkoholberoende personer att leva ett nyktert liv och är framtagen med hjälp av teknikutvecklingspartnern Prevas. Nu når den marknaden, lansering skedde den 1/10.   
  Läs mer

 • Prevas har ingått avtal med Isola AS
  Isola AS inför underhållssystemet Infor EAM från Prevas i sina norska fabriker.
  Prevas uppdrag är att leverera ett modernt och hållbart underhållssystem.

  Läs mer

 • Norska Glitrevannverket IKS valde underhållssystem från Prevas
  Prevas får ännu en kund inom vatten och avlopp i Norge. Uppdraget är att leverera ett hållbart webbaserat underhållssystem. Glitrevannverket IKS är ett bolag som ägs av kommunerna Lier, Røyken, Drammen och Nedre Eiker i Norge. Glitrevannverket äger och driver fyra vattenbehandlingsanläggningar som levererar vatten till ca 145 000 människor i de fyra ägar-kommunerna samt i Sande och Frogn kommun. Vattentäkterna är sjöarna Glitre, Røysjø och Holsfjorden.
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth Prevas nya organisation – fokus på kunder och erbjudanden
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth Prevas effektiviserar tillverkningen av Risifrutti
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth Säkerheten blir avgörande när allt mer kopplas upp mot internet
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth Prevas tecknar samarbetsavtal med globalt Life Science-bolag
  Läs mer

 • Mats Åström Prevas delårsrapport januari - juni 2015
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth Prevas partner till IoT Sverige
  Läs mer

 • Mats Åström Prevas delårsrapport januari - mars 2015
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth Spara energi med uppkopplade fönster
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth Information från Prevas årsstämma
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth Prevas publicerar årsredovisning för 2014
  Läs mer

 • Mats Åström Prevas bokslutskommuniké 2014
  Läs mer

 • Prevas Innovation for Growth Läs mer