dk  no  en  

sv en dk no

Prevas utvecklingspartner till INEXSO

PRESSRELEASE

2017-04-24

Det danska tech startup-företaget INEXSO har med mycket kort startsträcka tagit fram en säkerhetsklassificerad box där nycklar kan utväxlas dygnet runt genom självbetjäning. Att Prevas genom åren har byggt upp en omfattande kompetensbank, och har stor erfarenhet inom området Internet of Things (IoT), var avgörande när INEXSO valde Prevas som utvecklingspartner.

Varje år äger uppskattningsvis drygt 50 miljoner nyckelutväxlingar rum vilket fram tills nu krävts en mellanhand; i alla fall om försäkring ska gälla. I Danmark ändrades lagstiftningen för bland annat nyckelutväxling och förvaring av nycklar inom autobranschen. Behovet fanns att hitta ett säkert och innovativt sätt att hämta och lämna nycklar vid exempelvis hyra av bil eller semesterbostad.

INEXSOS nyckelbox öppnar upp för miljonmarknad då tekniken är applicerbar även på annat än nycklar.

- Boxen används idag till nycklar men med utgångspunkt i den elektroniska plattformen och mjukvaran kan man i princip använda boxen till att göra många andra lösningar, exempelvis för företag där fysisk utväxling av en produkt behövs för att en affär ska genomföras, säger Kasper Hessellund Hansen, VD och medgrundare av INEXSO. Han fortsätter:

- Vi valde från första början att samarbeta med Prevas som är bra på produktutveckling och IoT. Projektet är delvis finansierat med offentliga medel och för projekt med riskbetonad affärsutveckling. Därför kände vi oss trygga med Prevas som har erfarenheten och vet vilka tekniska certifieringar som behövs för att ta produkten vidare. Alla applikationer har vi gjort själva och tiden från produktion till prototyp var endast ett år. En stor fördel med att anlita en utvecklingspartner är att vi har kunnat dra nytta av Prevas hela nordiska nätverk av kompetens som finns inom företaget.

Martin Bang Andersen, project Manager, Prevas i Århus, säger om projektet för INEXSO:

- Vi har utvecklat elektroniken för låsmekanismerna och LVDS-omvandlarkortet för displayen på framsidan av produkten. Det är en skräddarsydd lösning baserad på Linux BSP, Prevas Industrial Linux (PIL). Med vår metodik tar kunderna sig snabbt förbi många fallgropar. Vi känner till alla delar av operativsystemet och vi har dessutom ett väl utbyggt nätverk av experter, samt ett frilansnätverk, som ger oss tillgång till en mängd resurser av expertkompetenser inom alla områden.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Björn Andersson

Björn Andersson

Senior Vice President, Product Development Solutions

Tel

+46 21 360 19 33

Henrik Møller

Henrik Møller

President Prevas A/S

Tel

+45 29 49 92 02

Martin Bang Andersen

Project Manager 

Tel

+45 40 29 24 88

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning