language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-01-18

Valberedningen i Prevas.

I enlighet med valberedningens instruktioner skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av september respektive år. I det fall aktieägare tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna skall ledamot utsedd av den aktieägaren ställa sin plats till förfogande.

Efter Prevas förvärv av Evotech per 2021-01-04 är DeVenture AB den tredje röstmässigt största ägaren i Prevas. Detta har medfört att tidigare utsedd ledamot Björn Andersson lämnar valberedningen och att Stelio Demark, representerande DeVenture, har utsetts till ny ledamot i Prevas valberedning.

Kvarstående ledamöter är Mikael Sundquist (ordf) som representant för Länsförsäkringar Bergslagen samt Göran Lundin som representant för privat och närståendes ägande.

Prevas årsstämma för nästkommande år kommer att hållas i Västerås den 11 maj 2021. Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 januari 2021 via e-post.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets webbplats.