dk  no  en  

sv en dk no

Prevas genomför neddragningar i Norge

PRESSRELEASE

2016-12-02

Som ett fortsatt led i Prevas pågående kostnadsbesparingsprogram genomförs en strukturförändring i den norska verksamheten. Förändringsarbetet genomförs under kvartal fyra 2016 och medför en neddragning av ca 10 tjänster i Oslo.

Marknadssituationen i Norge, med lågt oljepris som kraftigt påverkat den norska olje- och offshore industrin har medfört en lägre efterfrågan på konsulttjänster inom vissa områden, bland annat produktutveckling och inbyggda system. Som konsekvens av detta har Prevas norska verksamhet påverkats negativt och under en tid uppvisat negativa resultat.

Syftet med strukturförändringen är att anpassa organisationen till marknadssituationen och snabbt återgå till en uthålligt lönsam verksamhet. I samband med detta sker även en översyn och anpassning av funktionerna för sälj och support i syfte att ytterligare minska kostnader och effektivisera verksamheten i Norge. Kostnader för strukturförändringen kommer att belasta resultatet i kvartal fyra.

- I och med strukturförändringen renodlar Prevas den norska verksamheten och fokuserar fortsättningsvis på kompetensområdena industriell IT & automation där vi fortfarande har en positiv syn på marknaden och våra möjligheter. Samtidigt har vi en stark organisation i Sverige och Danmark inom produktutveckling och inbyggda system som kan möta den efterfrågan som finns från kunder i Norge, säger K-G Ramström CEO på Prevas.

Samtal med fackliga företrädare och medarbetarrepresentanter har genomförts. Individuella samtal och besked om avveckling har påbörjats

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Christian Torp

President Prevas AS

Tel

+47 479 762 06

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning