dk  no  en  

sv en dk no

Delårsrapport januari - juni 2017

PRESSRELEASE

2017-07-18

Fortsatt fokus på lönsamhet och kundnytta.

 

ANDRA KVARTALET 2017

 • Nettoomsättning 187,5 Mkr (191,3)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 5,1 Mkr (3,4)
 • Rörelseresultat EBIT 2,6 Mkr (0,7)
 • Rörelsemarginal EBIT 1,4 % (0,4)
 • Resultat efter skatt 1,8 Mkr (0,4)
 • Resultat per aktie 0,15 kr (0,01)

JANUARI - JUNI 2017

 • Nettoomsättning 386,2 Mkr (367,6)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 17,8 Mkr (9,1)
 • Rörelseresultat EBIT 12,7 Mkr (3,8)
 • Rörelsemarginal EBIT 3,3 % (1,0)
 • Resultat efter skatt 9,1 Mkr (2,3)
 • Resultat per aktie 0,87 kr (0,16)

CEO HAR ORDET

RESULTAT
Rörelseresultatet andra kvartalet förbättrades till 2,6 Mkr (EBIT 1,4 %) jämfört med 0,7 Mkr (0,4 %) för motsvarande period ifjol. Intäkterna för andra kvartalet landade på 187 Mkr jämfört med 191 Mkr motsvarande period föregående år. Resultatet har påverkats av att andra kvartalet innehåller färre arbetsdagar både jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal året innan vilket understryker den resultatförbättring som skett jämfört med året innan. Beläggningen och debiteringsgraden har under året successivt förbättrats till en tillfredsställande nivå.

Marknaden är fortsatt generellt stark där digitaliseringen och robotisering är starka drivkrafter och vi ser med tillförsikt på Prevas möjligheter framåt. Vår stora utmaning nu är att kapacitetsmässigt växa inom våra huvudområden samtidigt som vi ska fortsätta att effektivisera organisationen och behålla kostnadsfokus.

EN ERFAREN UTVECKLINGSPARTNER INOM DIGITALISERING OCH AUTOMATION
Vår vision är att vi ska vara ledande i att utnyttja teknikens möjligheter och vara en förebild till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi är ett väl etablerat ingenjörsföretag och utvecklingspartner till företag i många branscher och digitaliseringen och automationsutvecklingen är starka dragplåster där den nya teknikvågen även har öppnat upp för nya typer av kunder och applikationer. Att förstå och behärska teknologin som med stormsteg är på frammarsch är helt avgörande när vi ska hjälpa våra kunder och jag är mycket stolt över våra medarbetare och allt som vi hjälper våra kunder att uppnå. Prevas har alltid arbetat med industriella processer och den erfarenheten och kunskapen har vi stor nytta av idag även inom dessa områden.

Spännande uppdrag i teknikens framkant spänner över många olika applikationsområden. Vi hjälper bland annat våra kunder att utveckla miljösmarta lösningar, öka produktiviteten och ta fram produkter som räddar liv och förebygger arbetsskador. Exempelvis när tekniken möjliggör mer vård i hemmet genom övervakning och provanalyser via uppkopplingar. Andra exempel är där man med hjälp av digitalisering kan automatisera och förenkla processer genom att flytta traditionellt pappersarbete till appar som ökar effektiviteten och mobiliteten. Med hjälp av AR (Augmented Reality) kan man presentera information och instruktioner i direkt anslutning till det arbetsmoment, maskin eller anläggning det gäller. Allt för att skapa mervärde för våra kunder. 

För att få fram de bästa lösningarna inom dessa områden handlar det om att hitta rätt nivå på den tekniska lösningen i ett nära samarbete med kunden. Det är då vi kan leverera de riktigt imponerande resultaten för alla inblandade. Kunden förstår sin bransch och marknad och Prevas kan redan i konceptfasen bidra med råd och expertkunskap om tekniken och applikationerna. Det ökar träffsäkerheten i genomförandet samtidigt som det kortar tiden till marknaden, en allt viktigare faktor i den globala konkurrensen.

NYA KOLLEGOR OCH VI SKA BLI FLER NÄR VI VÄXER
Att utveckla och förstärka vår kompetens är nyckelfaktorer som både är strategiskt och en spännande utmaning när vi nu satsar på tillväxt inom våra huvudområden.

Glädjande har vi på kort tid välkomnat 55 nya entusiastiska och kompetenta kollegor till Prevas men vi behöver bli ännu fler. Tack vare en stark efterfrågan från kunder och nya marknader, har vi behov av att rekrytera på många håll i koncernen och söker därför fler än 100 nya kollegor för det kommande halvåret. Fokus ligger på digitalisering inom områdena smarta produkter och smarta fabriker och de tillhörande nya tjänster och lösningar som där efterfrågas.

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs delårsrapport januari - juni 2017, i sin helhet. Pdf, 1.1 MB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning