language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-11-15

Valberedningen i Prevas

I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 11 maj 2021 skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2021.

Alla har accepterat att ingå i valberedningen som därmed består av;
  • Magnus Lundin (valberedningens ordförande) som representant för privat och närståendes ägande
  • Per Vannesjö som representant för Amymone, Per Vannesjö Invest, samt privat och närståendes ägande
  • Stelio Demark som representant för DeVenture
Prevas årsstämma för nästkommande år kommer att hållas i Västerås den 18 maj 2022.Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 januari 2022 via e-post.Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets webbplats.