language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2019-04-23

Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2018 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.

Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster.

För oss är teknikutveckling en viktig möjliggörare som gör att vi kan skapa nytta i samhället och bidrar till en bättre värld. Det kan till exempel vara att rädda liv med medi­cinteknik, optimera vindkraftverk eller göra skandinavisk industri mer konkurrenskraftig med digitalisering och automatisering.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på www.prevas.se/redovisning enligt följande:

  • Utskriftsvänlig version i pdf-format
  • Webbaserad version

Publicerad 2019-04-23, 11:15 CET. Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.