language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-04-21

Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019.

Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2019 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning

2019 blev ett rekordår för Prevas. Ett år som gav resultat och muskler att aktivt vidareutveckla det vi brinner för mest – att tillsammans med kunder och partners skapa tekniska framsteg som gör det bättre för människor, planeten och ekonomin. Bakgrunden till det förbättrade resultatet är en kombination av flera faktorer. Som minskade kostnader, säljframgångar, ökad förmåga att driva åtaganden, högt tryck i verksamheten och stort engagemang bland våra medarbetare. Vi har under året haft en god efterfrågan på våra tjänster och lösningar samt fått ett fortsatt stort förtroende från företag inom bland annat life science, energi och verkstadsindustrin. Under året har vi också lagt ner mycket tid på att se över vårt varumärke. Ett arbete som har omfattat både innehåll och den visuella identiteten.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på www.prevas.se/redovisning enligt följande:

  • Utskriftsvänlig version i pdf-format
  • Webbaserad version

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2020, kl 11.30.