language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-01-25

Prevas tecknar ramavtal för digitala tjänster med Nye Veier

Levererar konsulttjänster kopplade till digitalt driftssystem.

Prevas tecknar ramavtal för digitala tjänster med Nye Veier

Nye Veier har valt Infor EAM från Hexagon som sitt drifts- och underhållssystem. Lösningen blir huvudsystemet för att kunna realisera Nye Veiers ambition att vara en nytänkande drivkraft inom den norska transportsektorn. För att få hjälp med att realisera ambitionen har man letat efter ett konsultföretag med expertis inom programplattformen samt goda och relevanta kundreferenser.

Urvalskriterierna var också kopplade till kompetens inom förvaltning, system- och dataarkitektur samt konfiguration, utveckling och anpassning.

Valet av leverantör föll på Prevas. Avtalet löper över fyra år och har ett värde på upptill 10 MNOK.

– Vi har redan jobbat i nära samarbete med Nye Veier under den första delen av implementeringen, säger Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas verksamhet i Norge. Våra konsulter har lång erfarenhet av stöttning och rådgivning kring Infor EAM och vi tycker att det är mycket spännande att få vara med på Nye Veiers ambitiösa framtidsresa. Prevas ser en stor efterfrågan på kompetens inom Infor EAM och vi ökar nu rekryteringstakten för att stärka vår position som ledande på plattformen i Norden.

Genom förvärvet av en GIS-lösning och dessutom en drifts- och underhållslösning från Infor har Nye Veier gjort två viktiga plattformsval.

– För att kunna realisera de möjligheter som EAM-lösningen från Hexagon erbjuder har vi valt att teckna ett ramavtal med Prevas. Tack vare ramavtalet har vi säkrat tillgång till kompetenta konsulter med lång erfarenhet av lösningen, även efter det att lösningen har implementerats och driftsatts, säger Magnus Johansen, ansvarig för drift och underhåll på Nye Veier.

Bildtext:
Planerat underhåll på E18-sträckan Tvedestrand–Arendal. (Foto: Otera Traftec AS)