language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-04-27

Prevas presenterar uppdaterade finansiella mål

Prevas har utvecklats starkt de senaste åren, med nya historiska rekord satta för omsättning, vinst och marginal för första kvartalet 2023.

Prevas ledning och styrelse uppdaterar därför de finansiella målen. Målsättningen för EBITA-marginalen ökas till minst 12 procent över tid och Prevas justerar samtidigt den långsiktiga utdelningsnivån till 40-60 procent av resultat efter skatt.

Prevas bokslutskommuniké 2022

Uppdaterade finansiella mål:

  • EBITA-marginalen ska uppgå till minst 12% över tid.
  • Omsättningstillväxten ska ske kvalitativt och över tid uppgå till minst 10 % per år inklusive förvärv.
  • Nettoskuld/EBITDA ska över tid ej överstiga 2.
  • Prevas utdelningsnivå skall vara anpassad efter det kapitalbehov som bolaget har. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till 40-60% av Prevas resultat efter skatt.

Tidigare finansiella mål:

  • EBITA-marginalen ska uppgå till minst 10% över tid.
  • Omsättningstillväxten ska ske kvalitativt och över tid uppgå till minst 10 % per år inklusive förvärv.
  • Nettoskuld/EBITDA ska över tid ej överstiga 2.
  • Prevas utdelningsnivå skall vara anpassad efter det kapitalbehov som bolaget har. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till 50% av Prevas resultat efter skatt.

- Året har startat bra och arbetet med att utveckla oss och vår affär fortsätter, säger Johan Strid, CEO på Prevas AB. Vi strävar efter att tillsammans med andra skapa tekniska framsteg med nytta för människor, planeten och ekonomin.

- Vår ambition att uppfattas som ett premiumbolag för alla våra intressenter är stor. Givet den ambitionen, vår positiva syn på framtiden och hur vi har presterat senaste åren är det rimligt att höja målen framåt, fortsätter Johan Strid.

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023, kl. 08.45.