language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-11-02

Prevas välkomnar Koteko

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Koteko AB. Koteko är ett ingenjörsföretag med gott renommé inom avancerad industriell processautomation. Koteko äger dessutom 80 procent av Koteko Installation AB som är ett snabbväxande bolag inom industriell installation och service. Sammantaget kan Koteko leverera helhetslösningar från idé till driftsatt anläggning.

Prevas tecknar avtal med Argeo AS

Bildtext: Mattias Axner från Koteko och Magnus Welén från Prevas.

Verksamheten omfattar totalt 28 personer hemmahörande i Västerås med en omsättning 2021 på 68 mkr. Koteko grundades 1994 och har en stark position inom branscher som står inför en stor och viktig omställning, som exempelvis energi och stålbranschen.

- Det ska bli fantastiskt roligt att välkomna dessa erkänt skickliga medarbetare, säger Magnus Welén, regionchef på Prevas i Mälardalen. Koteko kompletterar Prevas befintliga verksamhet inom avancerad automation. Tillsammans blir vi en nordisk ledare inom avancerad industriell automation med kapacitet att stödja kunder från idé till en driftsatt lösning för både diskret tillverkning och processindustrin.

Koteko Installation AB kan fortsätta utvecklas väl inom Prevas. Koteko AB som haft periodvisa lönsamhetsutmaningar kan i Prevas regi få en stabil bas för en god och hållbar lönsamhet.

Koteko erbjuder ingenjörstjänster och kompletta systemleveranser kombinerat med ett brett service- och installationserbjudande. Bolagets långa och gedigna erfarenhet inom energi- och processindustrin bygger på insikten kring vikten av att ha en fungerande anläggning och att hela tiden optimera processer för att minimera resursanvändning och öka lönsamheten.

- Att komma in som en nod i Prevas nätverk är inspirerande, säger Mattias Axner, VD på Koteko Installation AB. Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta vår resa att utveckla verksamheten och samtidigt befinna oss i en miljö där det finns nya möjligheter. Det är i mötet mellan våra medarbetare, kunder och partners som våra styrkor blir särskilt tydliga. Professionell kompetens, god samarbetsförmåga, engagemang och motivation genomsyrar våra åtaganden.

Tillträdet sker per den 2022-11-01 och förvärvet avser 100 procent av Koteko AB som i sin tur äger 80 procent av Koteko Installation AB. Övriga 20 procent ägs av VD Mattias Axner. Affären bedöms ha en marginell påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

För mer information, kontakta
Magnus Welén, Regional Manager Mälardalen, VD Prevas Industrial Innovation AB, Mobil: +46 70 593 44 57,
E-mail: magnus.welen@prevas.se

Mattias Axner, VD Koteko Installation AB, Mobil: +46 702 54 18 96, E-mail: mattias.axner@koteko.se

Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se