language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-04-12

Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2022 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning

Ett kännetecken hos ett utvecklingshus och konsultbolag är att man behöver vara flexibel och förändringsbenägen. Det behovet har verkligen ställts på sin spets den senaste tiden. Generellt har pandemin, krig och energikrisen, för att nämna några händelser, gjort att vi rent mentalt inser att allt kan hända.

Prevas har en tydlig strategi att utveckla en stark position på marknaden. Stark och attraktiv för intressenter, som exempelvis medar­betare, kunder, aktieägare och partners. Därmed strävar Prevas alltid efter öppenhet, tillgänglighet och lyhördhet i sina relationer med intressenter. Arbetet med att uppdatera och stärka varumärket har också fortsatt och det har hänt en hel del under året värt att fira och vara stolta över.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport finns att ladda ner från www.prevas.se/redovisning eller beställas via bolaget info@prevas.se. En engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att publiceras vid senare tillfälle.

Denna information är sådan information som Prevas AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2023, kl. 08:30.