language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-11-09

Valberedningen i Prevas.

I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 14 maj 2020 skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2020.

Alla har accepterat att ingå i valberedningen som därmed består av;

  • Mikael Sundquist (valberedningens ordförande) som representant för Länsförsäkringar Bergslagen
  • Göran Lundin som representant för privat och närståendes ägande
  • Björn Andersson som representant för privat ägande

Prevas årsstämma för nästkommande år kommer att hållas i Västerås den 11 maj 2021.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 januari 2021 via e-post.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets webbplats.