dk  no  en  

sv en dk no

Delårsrapport januari - september 2017

PRESSRELEASE

2017-10-25

Utmaningen är att synliggöra vår höga kompetens och tydliggöra våra erbjudanden.

 

TREDJE KVARTALET 2017

 • Nettoomsättning 154,5 Mkr (145,5)
 • Resultat före av- och nedskrivningar
  3,9 Mkr (0,2)
 • Rörelseresultat EBIT 1,5 Mkr (–2,6)
 • Rörelsemarginal EBIT 1,0 % (–1,8)
 • Resultat efter skatt 0,9 Mkr (–1,5)
 • Resultat per aktie 0,09 kr (–0,18)

JANUARI - SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättning 540,7 Mkr (513,0)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 21,7 Mkr (9,3)
 • Rörelseresultat EBIT 14,2 Mkr (1,2)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,6 % (0,2)
 • Resultat efter skatt 10,0 Mkr (0,8)
 • Resultat per aktie 0,96 kr (–0,02)

CEO HAR ORDET

Marknaden är fortsatt starkt driven av digitalisering och robotisering. Vår tillväxt sker främst inom life science-området men även inom området smarta produkter och robotiserad tillverkning. Vi har tagit flera intressanta affärer och även etablerat ett partnerskap med QuickCool för utveckling av deras medicintekniska produkter. Som en del i satsningen på digitalisering inom produktion har vi även etablerat ett nära samarbete med Göteborgs Tekniska College och deras projekt Smarta Fabriker som är en gemensam satsning mellan högskola och näringsliv för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Beläggningen är tillfredsställande samt försäljningen och lönsamheten fortsätter att utvecklas positivt. Rörelseresultatet är bättre jämfört med motsvarande period ifjol. Ökningen av omsättningen är delvis drivet av en högre andel material och underkonsulter och utmaningen i dagsläget är att se över vår prissättning och få bättre betalt för vår höga kompetens samt att bli fler egna konsulter för att öka lönsamheten snabbare.

UTVECKLA OCH UTVECKLAS
Prevas har traditionellt alltid varit bra på att lösa komplexa problem tack vare våra medarbetares höga kompetens och under kvartalet har fokus legat på att utbilda oss själva. Målet är att tydliggöra de fördelar som kombinationen av digitalisering och Prevas specialkompetens erbjuder, något vi prioriterar långsiktigt för att säkerställa Prevas som en ständigt lärande organisation i teknikens framkant. Det är något som både våra medarbetare och våra kunder vill och vi behöver därför expandera och bli ännu fler som kan dessa områden. I förlängningen handlar det om att vara bäst på att erbjuda digitaliseringsexpertis och hjälpa företag att förbättra sin konkurrenskraft.

För vår del handlar det också mycket om att erbjuda hjälp till självhjälp. Vi kan vara både en ögonöppnare och ett teknikstöd samtidigt som vi levererar lösningar. Vi har alltid varit bra på att ifrågasätta och kritiskt utvärdera ny teknik, något vi sedan förmedlar till våra kunder. Hur kan den nya tekniken komma till nytta? Kommer det att fungera kvalitets- och säkerhetsmässigt? Detta är viktiga frågor för kunden och även om tekniken är komplex kan vi leverera lättanvända, robusta och kvalitetssäkrade lösningar.

VI SKA HJÄLPA VÅRA KUNDER ATT TA RÄTT STEG IN I FRAMTIDEN
Idag handlar det inte längre om viljan att ta till sig digitaliseringen, utan snarare om hur lång tid du har på dig. Tiden då man väntade på en kravspecifikation för att börja jobba är förbi. Idag måste vi tillsammans med kunden utmana existerande processer och lösningar, prova oss fram med agila arbetssätt, kontinuerligt mäta och utvärdera med en ständig anpassning till rådande förutsättningar. Det är en utmaning för både oss och våra kunder.

Att jobba nära varandra i tidiga utvecklingsfaser kommer att vara helt avgörande. Vi måste utveckla digitala partnerskap med kunderna, en nödvändighet med tanke på den enorma förändringstakt vi upplever. Utvecklingen är exponentiell vilket medför att den som tänker linjärt per automatik hamnar på efterkälken. Här satsar vi på Prevas och vill göra skillnad och hjälpa våra kunder att säkra en hållbar framtid.

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs delårsrapport januari - september 2017, i sin helhet. Pdf, 1.1 MB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning