language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-04-19

Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2021 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning

Vi startade 2021 med att bli cirka 50 procent fler medarbetare. Vilken start! Vårt starka fokus på att leverera värde till våra kunder syns också i det ekonomiska resultatet. Trenden har pågått under lång tid och årets sista kvartal kantades av flera finansiella rekord för Prevas, vilket gynnar våra intressenter.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport finns att ladda ner från www.prevas.se/redovisning eller beställas via bolaget info@prevas.se.

Denna information är sådan information som Prevas AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2022, kl. 11.30.