dk  no  en  

sv en dk no

Innovativ lösning för vindkraftverk

PRESSRELEASE

2017-09-05

ROMO Wind på väg mot fjärde generationens iSpin med Prevas hjälp.

ROMO Wind på väg mot fjärde generationens iSpin med Prevas hjälp

ROMO Wind, leverantör av det unika sensorsystemet iSpin, har med Prevas hjälp ökat sin innovationstakt och håller nu på att lansera fjärde generationen av iSpin på den internationella marknaden.

Prevas är utvecklingspartner till ROMO Wind som använder en ny banbrytande metod för att mäta den vind som träffar ett vindkraftverk.

Den avancerade tekniken, som bygger på åratal av forskning och utveckling, besparar ägare av vindkraftverk mycket pengar när den används.

- iSpin mäter vinden exakt där det är mest logiskt – längst fram på vindkraftverket, där vinden träffar först. Det ger en mycket mer exakt mätning av väderförhållandena än vad som normalt är fallet. Traditionellt är vindmätare placerade längst bak på nacellen (turbinhuset), vilket gör att mätningen störs av den turbulens som vingarna genererar. Då har vinden redan trasats sönder och det som mäts är historia. Det är som att lukta på ett vin efter att ha druckit det, säger Mark Hvilsted, Head of Products & Technology, ROMO Wind.

Med iSpins mätmetod kan man säkerställa att vindkraftverken inte förlorar produktivitet och ägarna av vindkraftverken får djupare insikter i vindförhållandena genom att alla viktiga vindparametrar mäts samtidigt.

- På omkring häften av de vindkraftverk som vi har precisionsmätt upptäcker vi att vindkraftverket inte är rätt placerat i förhållande till vinden. Vi har sett nya moderna vindkraftverk med girningsfel* på upp till 17 grader! Det är synd, för det betyder att ägaren inte alls får ut rätt produktion ur vindförhållandena och går miste om stora belopp i uteblivna intäkter. Om ett vindkraftverk står bara sex grader fel mot vinden, går ägaren av kraftverket miste om en procent av sin årsproduktion. Vår målsättning är att hjälpa ägare av vindkraftverk (exempelvis elbolag) att utvinna maximal energi ur vinden och dessutom undvika kostsamma driftavbrott, säger Mark Hvilsted.

Prevas roll var att i samarbete med ROMO Wind utveckla en program- och maskinvarulösning och att genomföra mätningar och tester för att säkerställa att man lever upp till kraven – både från ROMO Wind och enligt lagstiftningen. Prevas var även med och bidrog med sin expertis under godkännandefasen fram till certifiering och CE-märkning.

Prevas har dessutom spelat en central roll vid utvecklingen av huset till produkten. Lösningen baseras på Prevas Industrial Linux (PIL) – en industriell plattform som sänker utvecklingskostnader. Prevas återanvänder teknik och samlad erfarenhet från hela värden och Linux-plattformen skräddarsys för att passa just en specifik kund där kunden därefter själv enkelt kan bygga vidare med sina egna tillämpningar. Prevas bidrog till att ROMO Wind snabbare kunde ta sig förbi många fallgropar och inom en snar framtid kan de presentera en än mer robust fjärde generation av iSpin.

- Samarbetet gick smidigt och effektivt och fungerar oklanderligt bra. I ett projekt uppstår alltid oförutsedda problem. Det har Prevas hanterat väldigt bra. Med en utvecklingspartner går man in i en relation på lång sikt och även när huvudprojektet är avslutat kommer den relationen att leva vidare, avslutar Mark Hvilsted.

Anm.* De flesta vindkraftverk har girningsfel
Vindkraftverkens girningsmekanism används för att vrida deras rotorer upp mot vinden. Vindkraftverket står med ett girningsfel om rotorn inte står i rät vinkel mot vinden. Genom att bidra till att korrigera detta kan man optimera den årliga energiproduktionen. Sex graders girningsfel = 1 % av årsproduktionen.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Björn Andersson

Björn Andersson

Senior Vice President, Product Development Solutions

Tel

+46 21 360 19 33

Henrik Møller

Henrik Møller

President Prevas A/S

Tel

+45 29 49 92 02

Martin Bang Andersen

Project Manager 

Tel

+45 40 29 24 88

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning