dk  no  en  

sv en dk no

Delårsrapport januari - september 2018

PRESSRELEASE

2018-10-24

Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta industrier och smarta tjänster. 

JULI - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättning 161,0 Mkr (154,5)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 2,6 Mkr (3,9)
 • Rörelseresultat EBIT 1,0 Mkr (1,5)
 • Rörelsemarginal EBIT 0,6 % (1,0)
 • Resultat efter skatt 0,2 Mkr (0,9)
 • Resultat per aktie 0 kr (0,09)

JANUARI - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättning 559,2 Mkr (540,7)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 18,4 Mkr (21,7)
 • Rörelseresultat EBIT 13,2 Mkr (14,2)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,4 % (2,6)
 • Resultat efter skatt 9,2 Mkr (10,0)
 • Resultat per aktie 0,84 kr (0,96)

CEO HAR ORDET - Vi utvecklar våra styrkor

Äntligen … Den första augusti började jag som VD på Prevas AB! Innan jag tog mig an VD-rollen gjorde jag en föranalys av företaget för att bilda mig en uppfattning – efter drygt två månader har jag nu kunnat fördjupa och verifiera denna föranalys. Prevas har en väldigt spännande verksamhet, är ansvarsfulla, har engagerade och extremt kompetenta medarbetare men vi har även utmaningar med lönsamheten. Resultatet i tredje kvartalet talar för sig själv; det är inte bra och det pågår ett långsiktigt arbete med att förbättra lönsamheten.

Våra kunduppdrag präglas av stor innovationshöjd, kreativitet och moderna arbetssätt. Nu gäller det för Prevas att parallellt utveckla vår egen struktur och organisation för att ligga i linje med samtiden och framtiden. Även detta arbete baseras på en långsiktig strategi om att skapa ett mer dynamiskt företag och omfattar områdena organisation, arbetssätt och processer.

IMPONERANDE PROJEKTBREDD

Prevas är inte ”bara” ett konsultföretag utan vi erbjuder även paketerade lösningar, produkter och komplexa tjänster till våra kunder – och uppdragsbredden är slående! I ett nära samarbete med en ledande nordisk ugnstillverkare har vi tagit fram en molnlösning baserad på vår produkt Prevas Simple Connect. Visionen för uppdraget utgick från en dröm om att koppla ihop produkter, samla in data och erbjuda tjänster och produkter direkt till kundens kunder, en dröm som nu blivit verklighet.

Till ett globalt telekomföretag utvecklar och levererar vi en molntjänst med Microsoft Azure som plattform. Applikationen levereras som en SaaS (Software as a Service), vilket gör det möjligt för kunden att enkelt använda tjänsten globalt för att möta sina tuffa krav på spårbarhet och märkning.

För att ytterligare belysa teknik- och kompetensbredden vill jag nämna den handhållna och uppkopplade EKG-apparat som vi utvecklat och levererat. Den möjliggör för vår kund att erbjuda en enkel och effektiv diagnostisering av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier. Som sagt, uppdragsbredden är slående!

INSPIRERANDE MÖTEN

I fem år har Prevas också bjudit in till det uppskattade eventet Produktivitetsdagen och den 27 september var det dags igen. Under en halvdag träffades företag och beslutsfattare för att diskutera produktivitet och digitaliseringens möjligheter. Ord som pappersmassa och stål blandades naturligt med AI (Artificial Intelligence) och ML (Machine Learning), vilket erbjöd en härlig källa till inspiration och idéer. Eventet bjuder in personer som brinner för samma sak att träffas och dynamiken i Prevas Produktivitetsdag fångas bäst när handfasta råd och tips sprids, talare inspirerar till förändringsarbeten och nya kontakter knyts för framtiden.

Huvudtalare var Charlotte Brogren, teknologichef och ansvarig för teknologi, innovation och produktutveckling på Alimak Group, tillika tillträdande ordförande för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030s styrgrupp. Den uppskattade föreläsaren Ashkan Fardost, senast aktuell som talare vid Automation Summit, berättade engagerat om hur internet och digitalisering formar industrier, samhällen och mänskligt beteende. Dagen bjöd även på inspirerande föreläsningar från bland andra SKF, Åbro Bryggeri och Paper Province om hur de möter utmaningar och möjligheter i respektive verksamheter.

UTVECKLANDE RESA

För Prevas del ligger fokus på att fortsätta att utveckla våra styrkor, vilket förutom vår teknikbredd är våra medarbetare. Bara under tredje kvartalet har vi glädjande nog anställt över 40 medarbetare, ett viktigt kunskaps- och kompetenstillskott, och nettotillväxten landade på 13 personer. Till vår fördel talar en spännande projekt- och uppdragsportfölj som både lockar nya sökande och ger möjlighet till ökad tillväxt.

Utöver att vi ska bli fler så fortsätter arbetet med att utveckla lösningar som kan paketeras och vidareutvecklas, ofta av oss själva och även i samarbete med våra partners och kunder – alltid med målet att säkra vår position och tillföra värde för våra kunder. Det är en mycket spännande resa som vi har inlett och jag är både stolt och glad att få vara med på den!

Johan Strid, CEO Prevas AB

Läs delårsrapporten jan-sept 2018, i sin helhet. Pdf, 1.8 MB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Johan Strid

CEO and President

Tel

+46 703 79 10 61

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning