language arrow_drop_down
DK NO EN

Pratar vi ditt språk?

För att kunna omsätta behov och idéer till innovativa och konkurrenskraftiga lösningar behövs en djupgående förståelse för kunders verksamhet och affär. Den kunskapen har Prevas.

Vi erbjuder lösningar och tjänster för många branscher. I vissa fall är våra lösningar specialutvecklade för ett specifikt segment. I andra fall kan lösningarna användas i flera branscher, men anpassas till en viss applikation, område eller ett visst kundbehov. För att göra skillnad hos våra kunder är kompetens, dynamik och innovation viktiga områden på Prevas.

Branscher

Life Science

Life Science

Det bakomliggande behovet inom Life Science är stort. Förutom en växande befolkning, fler som är sjuka samtidigt som fler är friska och äldre, fler som efterfrågar avancerad behandling, så finns det en stark drivkraft till att effektivisera hälso- och sjukvården. Lägg därtill förändringar i regulatoriska krav för medicintekniska produkter och behov av rådgivning så får man ett område med mycket stark efterfrågan. Detta är ett intressant område där vi är starkt positionerade och våra tjänster är fortsatt alltmer efterfrågade. Flera av våra siter är ISO13485-certifierade.

Verkstad

Verkstad

En stor drivkraft hos verkstadsindustrin är förändringsviljan. Hållbarhet, digitalisering, automatisering, datadriven optimering, Internet of Things med mera driver både krav och möjligheter till investeringar och förändringar. Här är vi fint positionerade för framtiden med vår gedigna bakgrund, förståelse för branschen och påhittiga inställning till tekniska lösningar.

 

Energi

Energi

Förhoppningar om en grönare värld driver på utvecklingen av förnybara energikällor. Det finns också en stark plattform i Nordens energibransch där man kan ta till sig digitaliseringen och ny teknik. Vi är aktiva inom många delar av denna bransch och vi har erfarenhet av produkter och lösningar för produktion, hantering och optimering av energi. 


Fordon

Fordon och transport

Självkörande fordon, lägre bränsleförbrukning, el/hybridmotorer och högre säkerhetskrav har blivit nya fokusområden för fordonsindustrin tillsammans med lägre utsläppsnivåer, högre kvalitetskrav och lägre produktionskostnader. Kortare utvecklingstider, möjligheter som ny teknik ger och kundkrav på uppkopplade tjänster är också exempel på nya utmaningar. Vi har lång erfarenhet av att förse fordonsindustrin med högkvalitativa lösningar. 

Försvar

Försvar

Nordens försvarsindustri förser den globala marknaden med världsledande produkter, lösningar och tjänster. Ett fokusområde är att kontinuerligt förbättra, utveckla och anpassa ny teknik för att tillgodose kundernas behov i enlighet med lagstadgade krav. Kombinationen av avancerad teknik och höga krav på tillförlitlighet och miljötålighet passar in bra på vår erfarenhet och kompetens.

 

Produkter och enheter

Livsmedel

Effektivitet, hållbarhet, kostnadsbesparing och regelefterlevnad är centrala områden inom livsmedelsindustrin.
Vi har djup erfarenhet av att hjälpa livsmedelsindustrin att optimera dessa centrala värden. Vår erfarenhet sträcker sig från automation till informationshantering, men också från förstudier inom produktionsutveckling till projektledning.

 

Produkter och enheter

Produkter och enheter

Idag sker utveckling av produkter i en allt mer avancerad kombination av inbyggd mjukvara, design av material och form samt minimalistiskt utformad elektronik. Inte sällan är enheterna uppkopplade och allt oftare är de intelligenta dessutom. Här räknar vi in exempel som webbkameror, gräsklippare, dammsugare och cykelhjälmar. Användaren är ofta en privat konsument, men det kan också vara professionella användare, eller varför inte en sak som använder en annan sak.

Stål och mineral

Stål & Mineral

Metall- och mineralproducenter står fortfarande inför stora utmaningar, både vad gäller konkurrenskraft och lönsamhet. Våra erbjudanden till denna bransch innefattar beprövade lösningar och tjänster med anknytning till verksamhetsstyrning, produktionsplanering, projektledning, automation, miljö- & övervakningssystem samt rapporteringsverktyg. FOCS - Furnace Optimization Control System, är en unik lösning som vi erbjuder. Idag värms 90 % av allt stål som produceras i Skandinavien i ugnar som styrs av FOCS.

Stål och mineral

Telekom

Telekombranschen förändras i samma snabba takt som digitaliseringen och möjligheterna till att få tillgång till innehåll och data är idag många.
Nya möjligheter skapas via uppkopplade system inom både 5G-teknik och ökad nätverksinfrastruktur. Vi har lång erfarenhet av komplexa konsulttjänster och lösningar till telekomföretag.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!