language arrow_drop_down
DK NO EN

Pratar vi ditt språk?

För att kunna omsätta behov och idéer till innovativa och konkurrenskraftiga lösningar behövs en djupgående förståelse för kunders verksamhet och affär. Den kunskapen har Prevas.

Vi erbjuder lösningar och tjänster för många branscher. I vissa fall är våra lösningar specialutvecklade för ett specifikt segment. I andra fall kan lösningarna användas i flera branscher, men anpassas till en viss applikation, område eller ett visst kundbehov. För att göra skillnad hos våra kunder är kompetens, dynamik och innovation viktiga områden på Prevas.

Branscher

Life Science

Life Science

Life Science industrin fortsätter att utvecklas och är en viktig och prioriterad industri för Sverige och Norden. Vårt fokus inom Life Science inkluderar bioteknik, medicinteknik och läkemedelsbranschen, där vi är starkt positionerade med vårt erbjudande. Vi kan regler och myndighetskrav och hur man effektivt utvecklar och får ut produkter på marknaden. Dessutom levererar vi även lösningar för tillverkning av produkter. Flera av våra siter är ISO13485-certifierade.

Verkstad

Verkstad

Stor drivkraft hos verkstadsindustrin är förändringsviljan och att säkerställa kompetensförsörjningen. Hållbarhet, digitalisering, automatisering, smart tillverkning, datadriven optimering, Internet of Things (IoT) med mera driver både krav och möjligheter till investeringar och förändringar. Här är vi fint positionerade för framtiden med vår gedigna bakgrund, förståelse för branschen och påhittiga inställning till tekniska lösningar.

Energi

Energi

Energibranschen har en avgörande roll för att Norden ska kunna bli klimatneutralt. Det kommer att krävas stora investeringar och nya innovativa lösningar. Vi kan bland annat se att sol- och vindkraft ökar snabbt. Elfordon kommer på bred front med behov av en omfattande laddningsinfrastruktur. Som strategisk kompetenspartner till energi- och elkraftbranschen står Prevas mitt i centrum
när framtidens hållbara energisystem utvecklas.

Fordon

Fordon och transport

Det finns många trender som påverkar och driver fordons- och transportindustrin. Några av dem är utveckling av elektrifierade och autonoma fordon, ny teknik, digitalisering, resurseffektivisering, hållbar logistik och högre säkerhetskrav. Prevas har lång erfarenhet av att förse fordons- och transportindustrin med högkvalitativa och smarta lösningar. Prevas kompetens inom produktutveckling, inbyggd teknik och effektiva produktionslösningar i kombination med kunskap om applikationer inom många olika områden gör oss till en bra utvecklingspartner.

Försvar

Försvar

Försvarsfokuset stärks som följd av ökad osäkerhet i världen och stora investeringar inom cybersäkerhet till följd av ökande cyberhot. Nordens försvarsindustri förser den globala marknaden med världsledande produkter, lösningar och tjänster. Ett fokusområde är att kontinuerligt förbättra, utveckla och anpassa ny teknik för att tillgodose kundernas behov i enlighet med lagstadgade krav. Kombinationen av avancerad teknik och höga krav på tillförlitlighet och miljötålighet passar in väldigt bra på vår erfarenhet och kompetens.

Produkter och enheter

Livsmedel

Effektivitet, hållbarhet, kostnadsbesparing och regelefterlevnad är centrala områden inom livsmedelsindustrin.
Vi har djup erfarenhet av att hjälpa livsmedelsindustrin att optimera dessa centrala värden. Vår erfarenhet sträcker sig från automation till informationshantering, men också från förstudier inom produktionsutveckling till projektledning.

Produkter och enheter

Produkter och enheter

Idag sker utveckling av produkter i en alltmer avancerad kombination av elektronik, design av material och form samt inbyggd mjukvara. Inte sällan är enheterna uppkopplade samt intelligenta
där också hållbarhetsfrågor får en allt större plats. I segmentet återfinns alltifrån produkter som bevakar hälsa till synthesizers, hörselkåpor, dammsugare, hemautomation och säkerhetsprodukter. Med en kombination av teknisk expertis, applikationskunnande och förståelse om kundens affär hjälper Prevas till att snabbt och säkert få ut kunders produkter på marknaden.

Stål och mineral

Stål & Mineral

Stål- och metallindustrin har en viktig roll i det globala miljöarbetet och stora investeringar genomförs. Sverige är idag världsledande när det kommer till att producera miljömässigt bra stål, men arbetet med att bli bättre samt att sprida goda processer till andra länder fortsätter. För Prevas är det viktigt att vara med och utveckla framtidens fossilfria ståltillverkning. Våra erbjudanden inkluderar beprövade lösningar och tjänster med anknytning till verksamhetsstyrning, energieffektivisering, produktionsplanering, projektledning, automation, miljö- och övervakningssystem samt rapporteringsverktyg. FOCS - Furnace Optimization Control System, är en unik lösning som vi erbjuder. Idag värms 90 % av allt stål som produceras i Skandinavien i ugnar som styrs av FOCS.

Stål och mineral

Telekom

Telekombranschen är i ständig förändring, med nya digitala lösningar och uppgradering av befintliga system. Nya möjligheter skapas via uppkopplade system inom både 5G-teknik och ökad nätverksinfrastruktur. Prevas har lång erfarenhet av komplexa konsulttjänster gällande mjukvara, hårdvara och mekanik inom mobila nät. Med expertis inom bland annat radionära funktioner bidrar Prevas med viktig kunskap till sina kunder. Prevas levererar även viktiga komponenter till telekomföretags Product Lifecycle Management, såsom globala centraliserade lösningar inom produktspårbarhet och märkning samt verktyg för hantering av organisationers utrustning.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!