language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-04-16

Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2020 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning

2020 har varit ett år fyllt med utmaningar och förändring, resulterat i ett riktigt starkt ekonomiskt resultat för helåret, basen för tillväxt lagd, förberedelser för samgående och många uppdrag där vi bidragit till att göra världen lite bättre. Inte dumt alls. Tack alla kunder, partners, medarbetare och ägare för ett givande år.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport finns att ladda ner från www.prevas.se/redovisning eller beställas via bolaget info@prevas.se.

Denna information är sådan information som Prevas AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2021, kl. 14.30.