language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-04-02

Produktutveckling för medicintekniska produkter,
Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485.

Nu är även Prevas kontor i Uppsala certifierade enligt ISO 13485. En tydlig bekräftelse på att vi levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de höga kvalitetskrav som ställs på medicintekniska produkter. Sedan tidigare är kontoret i Sundbyberg certifierat enligt standarden.

Produktutveckling för medicintekniska produkter, Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485

Prevas erbjuder specialister eller en fullständig uppsättning med tjänster för utveckling från idé till serietillverkning, vilket inkluderar kvalitets- och regulatorisk expertis, programvara, maskinvara, mekanik, kvalitetssäkring och projektledningsresurser. Tack vare våra specialistteam erbjuder Prevas också nyckelfärdig utveckling av medicinteknisk utrustning och analysinstrument. För att kunna ligga i teknikens framkant har Prevas ett stort och rikt nätverk av specialister och partners.

  • Certifieringen är ett kvitto på den kompetens vi tillför våra kunders verksamhet. Vårt fokuserade arbete inom hårt reglerad produktutveckling i Life Science-branschen ger oss erfarenheter som kommer våra kunder tillgodo. Med denna certifiering kan vi dessutom ytterligare stödja företag i en tidig utvecklingsfas, säger Markus Nässén ansvarig för Prevas verksamhet i Uppsala.

Intresset ökar för elektroniska och kommunikativa vårdlösningar både bland vårdgivare och bland konsumenter som vill leva ett långt och hälsosamt liv. Våra specialister möter människor och företag som behöver utvecklingsstöd för att förverkliga sina innovativa idéer till medicintekniska produkter, eHealth och mHealth samt olika vårdlösningar. Och ofta till förmån för såväl den enskilda som samhället i stort.

  • Vi har ett utmärkt och långt track record när det gäller att utveckla analysinstrument och medicinteknisk utrustning. Bland våra kunder finns företag som Gradientech och Kontigo Care, fortsätter Markus.

Sedan 1985 har vi sett utmaningar och hittat möjligheter i branscher där det ställs höga krav. Inom Life Science finns exempelvis krav på hög säkerhet, tillförlitlighet och regulatoriska krav. Certifieringen utmärker oss jämfört med andra leverantörer och uppfyller kraven från våra kunder.