language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-04-21

Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande "Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019".

Prevas AB (publ) utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades idag den 21 april 2020 kl. 11:30. Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med.