language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-04-09

Uddeholm anlitar Prevas för implementering av produktionssystem

Uddeholm, världsledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, har gett Prevas i uppdrag att implementera nya MES-system (Manufacturing Execution System*) för tre produktionsavsnitt i fabriken i Hagfors. De nya systemen optimerar Uddeholms drift och framtidssäkrar företagets operativa processer, något som är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraft i en bransch som utvecklas snabbt.

Uddeholm anlitar Prevas för implementering av produktionssystem

De MES-system som Prevas bygger och implementerar under 2024 hanterar bland annat start/stopp på ett bättre sätt, underlättar detaljplanering av produktionen och är en viktig del i integrationen med andra system. Det möjliggör framtida optimeringar och utbyggnader, vilket bidrar till att framtidssäkra Uddeholms drift och arbetsmiljö för operatörerna. Samtidigt erbjuder det en mer användarcentrerad och modern teknik än fabrikens tidigare system.

– Vi är glada över att ha fått detta förtroende av Uddeholm, säger Johan Lindqvist, konsultchef på Prevas. Det är ett uppdrag som har stor betydelse för oss, men också för regionen och för den svenska exportindustrin där Uddeholm är en viktig aktör.

Med en bred erfarenhet från stålbranschen bidrar Prevas med både kunskap om verksamheten och förståelse för branschspecifika utmaningar och behov. En utmaning under projektets uppstart har varit att säkerställa tillräckliga resurser för att leverera systemet i rätt tid och uppfylla alla verksamhetskrav.

– Vi använder moderna systemutvecklingsbibliotek och standardiserade byggstenar inom mjukvarubranschen, samtidigt som vi bygger och kodar unik affärslogik som är anpassad efter Uddeholms processer, säger Johan Lindqvist. För att säkerställa en robust och effektiv lösning har vi även integrerat komponenter, arkitektur och koncept från andra framgångsrika system.

Prevas har samlat ett kompetent leveransteam med stor samlad erfarenhet och specialistkunskaper inom olika områden. För att säkerställa en effektiv implementering arbetar teamet i nära samarbete med Uddeholm och lyfter kontinuerligt in nya krav baserat på användarnas erfarenheter. De lägger stor vikt vid att säkerställa att systemkonstruktionen och användarupplevelsen motsvarar de verkliga behoven hos operatörerna. Även UX-experter på Prevas är involverade och genomför omfattande intervjuer och analyser av arbetssätt, flöden och miljöhänsyn för att säkerställa att systemet blir så användarvänligt och effektivt som möjligt.

Prevas styrka i ett stort projekt som detta är den bredd av resurser och kompetens som finns internt.

– För att hantera uppdraget för Uddeholm på ett effektivt sätt har vi kraftsamlat och organiserat två geografiskt fördelade projektteam – ett i Karlstad och ett i Malmö, säger Johan Lindqvist. Det möjliggör en effektiv användning av resurser och kompetens och en smidig samordning mellan projektgrupperna för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi ska leverera en lösning som inte bara möter Uddeholms behov som de ser ut idag, utan som också förbereder verksamheten för framtidens utmaningar och möjligheter.

*) Manufacturing Execution System (MES) är ett övergripande system för styrning och övervakning av produktionsprocesser.