language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2019-04-24

Delårsrapport januari - mars 2019

Bästa resultatet på 28 kvartal.

JANUARI - MARS 2019

  • Nettoomsättning 204,7 Mkr (195,4)
  • Rörelseresultat EBIT 11,2 Mkr (8,0)
  • Rörelsemarginal EBIT 5,5 % (4,1)
  • Resultat efter skatt 7,7 Mkr (5,7)
  • Resultat per aktie 0,75 kr (0,53)

CEO HAR ORDET - ett steg framåt

Den som följt Prevas senaste tiden vet att vi är inne i en förändringsresa. En resa där vi förenklar och förädlar. Förenklingen syftar till att göra Prevas mer dynamiskt, öka energinivån och aktiviteten, öka graden av decentralisering, minska kostnader och förenkla arbetssätt. Förädling innebär att utveckla affären och inte minst det värde som våra kunder erhåller från våra idérika och trygga leveranser.

Under första kvartalet 2019 har vi fokuserat på att exekvera på uppstartade förändringsaktiviteter. Fokus har även varit på att leverera resultat. Resultatet uppgick till 11 Mkr (5,5 procent rörelsemarginal) och det är det högsta resultatet på 28 kvartal. Man får leta sig tillbaka till första kvartalet 2012 för att hitta ett kvartalsresultat som är högre. Det innebär inte att nivån är tillfredsställande i sig och ett kvartal är dock bara ett kvartal. Inga långtgående slutsatser ska dras av en sådan kort period. Vi vågar dock konstatera att vi åtminstone tagit ett steg i rätt riktning och att vi fått konkreta indicier på att förändringsarbetet är i rätt anda.

På Västerås näringslivsgala Guldstänk den 14 mars korades med pompa och ståt Prevas till årets exportföretag. Syftet med priset är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder. Utöver att en del av Prevas kunder är utomlands så hjälper vi skandinaviska företag att öka sin konkurrenskraft och exportera mer. Mycket kul att Guldstänk och juryn gav Prevas och företag som erbjuder tjänster och lösningar möjligheten att tävla i denna kategori. Det var med stolthet och glädje vi tog emot priset.

Tillsammans med Inission delar vi själva ut ett prestigefyllt pris för årets innovation. Förstapriset gick i år till Blixt Tech AB som segrade med sina digitala brytare. Syftet med tävlingen är att hjälpa entreprenörer och idéer att växa och frodas men också att uppmärksamma den svenska industrin som utvecklar och tillverkar elektronikprodukter.

I början av året hälsade vi vår nya regionchef i Göteborg, Ylva Amrén, varmt välkommen till Prevas. Förberedelser har pågått inför öppningen av det nya kontoret i Luleå som öppnade den 1 april med nyrekryterade Ola Bergkvist som ansvarig för verksamheten. I Luleå kommer vi bland annat hjälpa kunder att hitta nya lösningar för att uppnå en hållbar produktion och verksamhet. Målet är att växa uppemot 10 medarbetare under 2019 och att på tre års sikt expandera till cirka 20 anställda.

En ny affärsenhet med fokus på User Experience har startats med nya medarbetaren Helena Gautam i spetsen. Målet är att skapa en intuitiv, enkel och konsekvent användarupplevelse i och mellan digitala gränssnitt och produkter. Prevas har också under perioden signerat ett partnerskap med IFS avseende Field Service Management, lösningar för fältservice och eftermarknaden.

Med genomförda och pågående förändringar, samt initierade satsningar, siktar vi nu framåt tillsammans med våra medarbetare, kunder, partners och ägare.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Läs delårsrapporten januari - mars 2019, i sin helhet. Pdf, 1.4 MB.

Publicerad 2019-04-24, 8:30 CET.
Denna informationen är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.