language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-11-17

Förändringar i Prevas styrelse.

Prevas önskar Sven Ivar Mørch lycka till i framtiden.

Sven Ivar har meddelat styrelsen i Prevas AB att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot omgående då han går in i en operativ roll som VD och koncernchef för HiQ per den 1 december 2020.

- Styrelsen tackar Sven Ivar för hans goda insats och engagemang under sin period som vald ledamot i bolaget och önskar honom lycka till med nya utmaningar, säger Christer Parkegren, styrelseordförande i Prevas AB.

Efter att Sven Ivar avgått består styrelsen av fem stämmovalda ledamöter och två arbetstagar-representanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av tre till åtta ledamöter med högst åtta suppleanter. Val av eventuell ersättare kommer att äga rum på nästkommande årsstämma.

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 kl. 17:30 CET.