language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-04-13

Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB

Prevas valberedning föreslår att Robert Demark, VD för DeVenture AB, och Christer Wallberg, tidigare VD och koncernchef på Tacton Systems AB, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.

Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando

Bild: Robert Demark och Christer Wallberg

Robert Demark (född 1973) har mer än 20 års erfarenhet från styrelsearbete och operativa roller i små och medelstora bolag. Robert har bland annat varit styrelseledamot mellan 2017–2021 i de rörelsedrivande dotterbolagen i Evotech-koncernen, som per den 4 januari 2021 förvärvades av Prevas. Robert kommer, förutom att stå för kontinuiteten i Evotech, bidra med sin gedigna erfarenhet inom IT/teknikkonsultbolag. Vid sidan av att vara VD för det familjeägda investmentbolaget DeVenture AB innehar Robert idag ett antal styrelseuppdrag. Roberts innehav, som representant för DeVenture AB, uppgår till 1 242 373 B-aktier.

Christer Wallberg (född 1959) har stor erfarenhet av att utveckla och leda snabbt växande företag. Christers karriär startades inom bioteknikindustrin på Pharmacia Biotech, som idag är Cytiva och en global ledare inom biovetenskap. Mellan 2001 och 2016 var Christer VD och koncernchef på Tacton Systems. Under hans ledning växte Tacton Systems från 19 medarbetare till en världsledande global leverantör inom säljkonfigurering och designautomation med 200 medarbetare. Innan Tacton har Christer framgångsrikt byggt upp bolag som E-Traveli och Pricer. Christer är civilingenjör från KTH och har en MBA i Merger & Aquisitions från Uppsala Universitet. Christer är idag styrelseledamot i sex företag, med huvudfokus inom tillverkningsindustrin.

Robert Demark är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Christer Wallberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieägare kan rösta på valberedningens förslag på Prevas AB:s årsstämma, som kommer att hållas den 11 maj 2021 i Västerås. Mer information om Prevas årsstämma finns på www.prevas.se/arsstamma.

För mer information, kontakta
Valberedningen, arsstamma@prevas.se eller
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail