language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-11-10

Prevas har ingått avtal med Arba One AS

Blir första kunden för IFS Ultimo EAM i Norge tillsammans med Prevas.

Prevas har ingått avtal med Arba One AS

Arba One AS är ett dotterbolag till Arbaflame och producerar med sin unika teknik miljövänliga pellets som ska ersätta fossilt bränsle. Arba One ligger vid Grasmo utanför Kongsvinger i Norge och är den första fullskaliga kommersiella anläggningen med en årlig produktionskapacitet på 70 000 ton ArbaCoreTM, samt furfural, metan och metanol.

Håvard Knappskog, lösningsarkitekt på Arbaflame, och Stian Johnsen, underhållschef på Arba One, förklarar varför de valde IFS Ultimo EAM:

- Vår teknik ger en hårdare, vattenavstötande och mer energirik pelletstyp än vanliga träpellets. Svartpellets kommer bland annat kunna ersätta kol i kolkraftverk och blir på så sätt ett viktigt bidrag till den gröna omställningen. Vi upplever en stor efterfrågan på marknaden och har planer på att bygga fler anläggningar framöver. För oss var det därför viktigt att hitta en kostnadseffektiv EAM-lösning som kunde skalanpassas och upplevdes modern och intuitiv. Med Prevas får vi samtidigt en erfaren EAM-partner som kan hjälpa oss att utvecklas över tid, vilket vägde tungt i vårt val.

- Prevas är redan en erkänd partner och leverantör av underhållssystem och asset management på den nordiska marknaden, förklarar Einar Alexander Andersen, vd för Prevas Norge. Vårt nyligen tillkännagivna samarbete med IFS Ultimo EAM gör att vi kan erbjuda ännu fler kunder attraktiva och kostnadseffektiva lösningar för proaktivt och förebyggande underhåll. Det är ett värdefullt tillskott i vår lösningsportfölj. Vi tackar för möjligheten att få samarbeta med Arba One och ser fram emot att följa dem på den här resan.

IFS Ultimo EAM är en renodlad SaaS-lösning och kommer inledningsvis tas i bruk på Arba Ones fabrik men förbereds för att så småningom implementeras på flera anläggningar.