language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-09-26

Prevas välkomnar DVel

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 51 procent av DVel AB. DVel är en av Sveriges största leverantörer av skräddarsydda testsystem för hårdvara och har sin bas i Lund med 25 medarbetare.

Prevas välkomnar DVel

Bildtext: Roland Ferngård (Prevas) och Riki Virc (DVel).

DVel erbjuder kundanpassade test- och mätsystem och har experter som kan hjälpa kunder med allt inom test- och mätteknik. Deras meritlista innehåller flera framgångsrika leveranser av testsystem till tillverkningsindustrin, medtech och telekom. Exempel på kunder är Baxter, Ericsson, Haldex och Saab.

- Vi hälsar DVel varmt välkomna till Prevas, säger Roland Ferngård, regionchef på Prevas. DVel är ett premiumbolag som har mycket hög kunskap och kompetens inom test- och mätteknik. Deras konsulter är mycket erfarna och mer än en tredjedel av dem har en doktorsexamen i fysik. Tillsammans breddar vi vårt erbjudande inom produktutveckling där mixen av teknisk spetskompetens, innovationshöjd och förmågan att ta fram komplexa lösningar är en åtråvärd kombination - för kunder och medarbetare. Samgåendet med DVel ger oss också en välbehövlig tillväxt i regionen med ett rejält fäste i Lund.

DVel grundades 2012 och växte fram ur en önskan av att skapa ett företag med extremt kunniga konsulter samt ge marknaden en stabil och kompetent leverantör av specialister inom test- och mätsystem.

- DVel har alltid haft väldigt nöjda kunder tack vare våra extremt kompetenta medarbetare. Tillsammans med Prevas ser vi att vi kan leverera den kompetensen till fler kunder inom fler segment och regioner, dessutom kompletterat med det Prevas redan levererar säger Riki Virc, VD på DVel. Prevas organisation och värderingar passar oss väldigt bra och vi ser det här som en fantastisk möjlighet att öka vår tillväxt ytterligare. Med det decentraliserade paraply Prevas erbjuder kan vi ta vara på fördelar ett litet, agilt företag har, samtidigt som vi når ut till en betydligt större marknad.

- Prevas har en långsiktig plan om att bygga ett strukturkapital som skapar värde för våra kunder och intressanta arbetsuppgifter för våra medarbetare, säger Magnus Welén, CEO på Prevas. Vi satsar också på att etablera nya noder i vårt nätverk, via förvärv och nya initiativ. Därför är det extra glädjande att kunna välkomna DVel till Prevas.

Tillträdet sker per den 2023-10-02 och förvärvet av DVel bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

- Tillsammans bygger vi en ledande position inom avancerade testsystem där vi ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med det erkänt vassa teamet från DVel, fortsätter Magnus Welén. Utöver att kvarstå i sina operativa roller kommer de tidigare huvudägarna från DVel även att kvarstå som delägare vilket vi ser positivt på. Prevas har efter förvärvet fortsatt goda finanser och beredskap för eventuella framtida förvärv.

För mer information, kontakta:
Roland Ferngård, Regionchef South, Prevas AB, Mobil: +46 72 734 08 04, E-mail
Riki Virc, VD, DVel AB, Mobil: +46 73 385 69 10, E-mail
Magnus Welén, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 70 593 44 57, E-mail