dk  no  en  

sv en dk no

Prevas nya organisation – fokus på kunder och erbjudanden

PRESSRELEASE

2015-09-16
Prevas Innovation for Growth

För att på bästa sätt ta tillvara på marknadsmöjligheter samordnar Prevas sina styrkor och erfarenheter i en förändrad organisation. Syftet är att få ett tydligare fokus på kunder och erbjudanden samt skapa en effektivare organisation baserad på större regioner. Den 1 oktober 2015 startar den nya organisationen och förväntas uppnå full effekt vid årsskiftet.

- Den nya organisationen ger oss större möjligheter att kraftsamla och att etablera ett starkt ledarskap som agerar för helheten samtidigt som vi kan optimera vår verksamhet för ökad lönsamhet och tillväxt. Att säkerställa att vi har den kompetens som efterfrågas hos våra kunder blir enklare och våra medarbetare ges större möjligheter att jobba tillsammans i flera olika uppdrag, säger K-G Ramström CEO på Prevas.

Våra två affärsområden, Produktutveckling och Industrisystem, ersätts av en organisation med tydlig fokusering på våra kunder och erbjudanden uppdelade på lösningserbjudanden (Solutions) och konsulttjänster (Consulting Services). Därmed förbättras våra möjligheter att nå ut med våra erbjudanden samtidigt som förutsättningarna att samordna försäljning och leverans stärks genom ett nära samarbete mellan de nu större regionerna.

Den snabba digitaliseringen på alla områden tillsammans med den ständiga jakten på ökad produktivitet och innovationstakt, samt kostnadseffektiv produktutveckling, skapar hela tiden nya affärsmöjligheter på alla marknader oavsett konjunktur. Med ett samordnat Prevas säkerställer vi en global strategisk styrning kombinerat med excellent lokal exekvering byggd på en effektiv regional organisation.

- Min övertygelse är att vi med den nya organisation får de förutsättningar vi behöver för att leda företaget framgångsrikt i en omvärld som ständigt förändras. Med gemensamma krafter, där vi samarbetar både inom företaget och tillsammans med våra kunder, har vi en fantastisk möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i omvärlden, fortsätter K-G Ramström.

I samband med omorganisationen har Jonas Mann, affärsområdeschef för Produktutveckling, valt att lämna Prevas.

För mer information, kontakta 

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas Tfn: 021-360 19 00, Mobil: 070-349 20 90,
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se

Helena Lundin, kommunikation- och informationschef Prevas Tfn: 021-360 19 00, Mobil: 070-608 75 55,
E-mail: helena.lundin@prevas.se

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning