dk  no  en  

sv en dk no

Kontigo Cares första produkt är lanserad

PRESSRELEASE

2015-10-02

M-health produkten TripleA från Kontigo Care är på väg att göra stor succé. Produkten ska hjälpa alkoholberoende personer att leva ett nyktert liv och är framtagen med hjälp av teknikutvecklingspartnern Prevas. Nu når den marknaden, lansering skedde den 1/10.   

Idén till produkten kommer ifrån Kontigo Cares grundare Daniel Benitez, som själv är nykter alkoholist, och är baserad på såväl tidigare yrkeserfarenheter som hans egna erfarenheter från behandling och efterbehandling. Lösningen är en alkoholmätare i fickformat, en mobilapp samt ett system för datahantering.

– Produkten är nu lanserad och det finns ett stort intresse för lösningen som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform, säger Daniel Benitez VD på Kontigo Care.

TripleA fungerar genom att användaren vid slumpmässiga tillfällen uppmanas utföra ett nykterhetstest genom att blåsa i den trådlösa alkoholmätaren, detta samtidigt som mobiltelefonens kamera tar en bild av användaren för att visa att det är rätt person som blåser. Resultatet skickas sedan till den eller de personer som är relevanta i respektive fall, förslagsvis terapeuten men kanske även socialsekreterare, släktingar, vänner, arbetsgivare etcetera. Systemet blir därmed även ett stöd för vårdtagaren i arbetet med att bygga upp alla brutna förtroenden. Litar din partner på dig? Viskar din chef eller kollega bakom ryggen att du dricker igen? Med TripleA rätas frågetecknen ut en gång för alla.

– Jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att bygga hårdvara och vi hittade ingen utrustning eller alkoholmätare som motsvarade våra krav. Valet föll istället på att utveckla en ny hårdvara tillsammans med Prevas. Ett mycket lyckat drag som också gav oss Swedish Embedded Award 2014 för den inbyggda lösningen, fortsätter Daniel Benitez.

– Utmaningen har varit det breda helhetsansvaret, men det är också vår styrka. Vi är bra på att arbeta under tuffa regulatoriska krav med allt från mekanikdesign, sensorteknik, mjukvaruutveckling, elektronik, m.m. fram till serieproducerade enheter. Det har varit en utmanande resa och vi gläds verkligen med Kontigo Care och deras framgång. När våra kunder lyckas, då når även vi våra mål, säger Marcus Berglund, projektledare på Prevas i Uppsala.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Kristoffer Andersson

Kristoffer Andersson

Consultant Manager

Tel

+46 18 56 27 07

Kontigo Care AB

Daniel Benitez 

VD Kontigo Care

Tel +46 70 873 88 88
E-post

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning