language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-04-16

Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.

Prevas valberedning föreslår att Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.

Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando

Ebba Fåhreaus och Sven Ivar Mørch

Ebba Fåhreaus är en driven bolagsbyggare inom innovation och teknik. Ebba har djup kunskap inom Life Science och genom sin chefsroll på SmiLe Incubator har hon god inblick och förståelse för vad startup-företag inom Life Science behöver. Med sitt omfattande nätverk och erfarenhet av styrelseuppdrag kommer Ebba att tillföra Prevas styrelse viktiga insikter vid utökade satsningar inom Life Science.

Sven Ivar Mørch är en norsk entreprenör med stort nätverk och goda erfarenheter av konsultverksamheter. Bland annat har Sven Ivar varit ansvarig för Acandos norska verksamhet och byggt framgångsrika IT-verksamheter baserade på de senaste teknologierna. Sven Ivar stärker Prevas styrelse med sin djupa erfarenhet av att bygga framgångsrika konsultverksamheter samt inblick i den norska marknaden.

Förslaget från valberedningen, som kommunicerades den 9 april 2020, inkluderar även omval av styrelsemedlemmarna Ulrika Grönberg, Christer Parkegren, Joakim Alkman och Pia Sandvik. Bengt-Erik Lindgren har avböjt omval, vill koncentrera sig på uppdraget i Swedbank där han är föreslagen som ny styrelseledamot på kommande årsstämma. Till ordförande föreslås Christer Parkegren som också har varit styrelseledamot i två år och är välkänd för sina affärsutvecklingsfärdigheter.

Aktieägare kan rösta på valberedningens förslag på Prevas AB:s årsstämma, som kommer att hållas den 14 maj 2020 i Västerås.

För mer information, kontakta
Valberedningen, arsstamma@prevas.se eller
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail