language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-05-03

Magnus Welen utses till ny CEO på Prevas

Magnus Welén utses som ny CEO i Prevas AB och tar över rollen från Johan Strid som på egen begäran valt att avsluta sin anställning. Johan ställer sig till förfogande som styrelseledamot. Magnus tillträder sin nya roll som CEO den 1 juni 2023.

Magnus arbetar idag som regionchef för Mälardalen och är VD för Prevas största dotterbolag Prevas Industrial Innovation AB, samt är medlem i företagets operativa ledningsgrupp. Magnus kom in i Prevas via förvärvet av Deva Mecaneyes AB 2021, där Magnus var VD sedan 2008. Magnus har tidigare en gedigen erfarenhet av ledande roller inom konsultbranschen och från industribolag såsom ABB, Sandvik och Snap On Inc.

- Jag är mycket glad över att kunna presentera Magnus som vår nya CEO på Prevas och ser fram emot vårt samarbete, säger Christer Parkegren, ordförande på Prevas. Magnus besitter både kompetensen och engagemanget att fortsätta utveckla Prevas på inslagen väg.

Christer lyfter fram Magnus Weléns erfarenhet av att långsiktigt driva kvalitativ lönsam tillväxt i konsultbranschen. Magnus breda erfarenhet från kundsidan samt förmågan att leda stora organisationer är nyckelegenskaper som är viktiga och kommer väl till pass i hans nya roll som CEO på Prevas.

Johan Strid har varit CEO på Prevas sedan 2018 och lämnar över stafettpinnen som CEO i juni. Under sin tid på Prevas har Johan framgångsrikt drivit flera förändringsarbeten och lyckats lyfta bolaget till att bli ett av de mest lönsammaste i branschen. Johan kommer att säkerställa en ordnad övergång och kommer att fortsätta sin nuvarande roll fram tills att Magnus tar över.

- Johan har haft en nyckelroll på Prevas och är en stor del i den framgång vi har skapat de senaste åren. Jag känner en stor tacksamhet till Johan och det goda samarbete vi har haft. Ett samarbete som vi vill ska fortsätta fast i andra former. Valberedningen kommer ta ställning till om Johan ska föreslås som styrelseledamot på årsstämman den 11 maj 2023, fortsätter Christer.

- Det har varit en fantastisk och utvecklande resa tillsammans med engagerade och drivna kollegor under fem år. Om stämman så bifaller så ska det bli en ära att få delta och bidra till Prevas fortsatta resa framåt i rollen som styrelseledamot. Det känns också riktigt roligt och tryggt att vi har en intern succession med Magnus som kan ta över och som kan ta vid och utveckla Prevas till nya höjder, säger Johan Strid, avgående CEO.

- Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla Prevas, tillsammans med våra medarbetare och i linje med vår framgångsrika strategi, säger Magnus Welén, tillträdande CEO på Prevas. Jag brinner personligen för hörnstenarna i vår stabila strategi som decentralisering och fokus på ökat värde för alla intressenter.

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3:e maj 2023, kl. 08.30.