dk  no  en  

sv en dk no

Prevas tecknar samarbetsavtal med globalt Life Science-bolag

PRESSRELEASE

2015-08-20
Prevas Innovation for Growth

Life Science-industrin letar ständigt efter effektivare arbetsmetoder och lösningar för att uppfylla vår mänskliga strävan efter att leva längre. Innovativa lösningar krävs samtidigt som användbarhet, mobila kommunikationslösningar, stora systemlösningar och framtida kompatibilitet blir allt viktigare.

För en ny och spännande produkt inom Life Science-området, har Prevas valts som utvecklingspartner. Prevas har tecknat ett utvecklingsavtal med ett globalt medicintekniskt företag som omfattar utveckling av elektronik (hårdvara, mjukvara och projektledning) för den nya moderna produkten.

- Samarbetsavtalet har ett stort värde för Prevas. Med hjälp av ny teknik tas en produkt fram som kommer att sätta nya viktiga standarder på marknaden för medicintekniska produkter och ger kunden ökad konkurrenskraft på sin marknad, säger Henrik Møller VD på Prevas A/S i Danmark.

Prevas är ett ISO13485-certifierat designföretag där de tuffa tekniska och regulatoriska kraven som kunderna ställer, har gjort Prevas till en prioriterad utvecklingspartner inom Life Science-industrin.

- Vi är mycket stolta över att Prevas har valts som partner i utvecklingsprojektet. Detta visar återigen att Prevas är en kompetent partner för mycket krävande utvecklingsuppdrag inom Life Science. Life Science är ett av våra fokusområden där vi gör en skillnad med tanke på vår storlek, kompetens och processer, fortsätter Henrik Møller.

Den nya produkten planeras släppas på marknaden under 2016.

För mer information, kontakta 

Henrik Møller, VD Prevas A/S
E-mail: henrik.moller@prevas.dk, Mobil: +45 29499202

Søren W. Mathiasen, vice President Sales & Marketing, Prevas A/S
E-mail: soren.mathiasen@prevas.dk, Mobil: +45 20997601

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning