dk  no  en  

sv en dk no

Delårsrapport januari - mars 2016. Bra orderingång och fortsatt expansion.

PRESSRELEASE

2016-04-26

JANUARI - MARS 2016

  • Nettoomsättning 176,3 Mkr (185,7)
  • Resultat före av- och nedskrivningar 5,7 Mkr (4,3)
  • Rörelseresultat EBIT 3,0 Mkr (1,4)
  • Rörelsemarginal EBIT 1,7 % (0,7)
  • Resultat efter skatt 1,9 Mkr (1,1)
  • Resultat per aktie 0,16 kr (0,10)


VD-KOMMENTAR

Bra orderingång och fortsatt expansion

RESULTAT
Resultatet är på rätt väg, men vi har en bra bit kvar till vårt mål. Positivt var att kvartalet avslutades med bra orderingång och där solutionsuppdrag står för över 50 procent av orderingången, vilket är en viktig del i vår strategi och målsättning.

Flera spännande projekt har startats i år, bl.a. underhållslösning till Löfbergs, utveckling av testsystem för Volvo CE, robotlösning till Arvika Gjuteri och produktionsuppföljningslösningar till Orkla. Flera stora projekt och konsultuppdrag har även startats inom life science.

Vi fortsätter satsningen på våra fokusområden och stärker konsolideringen av vår verksamhet. Under kvartalet har vi sjösatt ett kostnadsbesparingsprogram som på årsbasis sänker våra kostnader med minst 20 Mkr. Målet är att uppnå en hälsosam lönsamhet byggd på en effektiv organisation och ett förstärkt kostnadsmedvetande. Besparingsprogrammet innefattar översyn av fasta kostnader, reducering av köpta tjänster samt optimering av funktionerna för ledning, sälj och support. Tillsammans med den nya organisationen, som initierades i slutet av 2015, ger det möjlighet att kraftsamla och se till att vi har de erbjudanden och kompetenser som efterfrågas på marknaden. Sammantaget kommer detta säkerställa att Prevas får den finansiella stabilitet som behövs för att fortsätta utveckla verksamheten positivt och uppnå lönsam tillväxt.

MARKNAD
För att företag och nordisk industri ska stå sig starka krävs gemensamma kraftansträngningar. Det är min övertygelse att samarbeten, mellan branscher och kompetenser, bäddar för tillväxt och hållbarhet. Speciellt nu när komplexiteten ökar och ny teknik, digitalisering och globalisering förändrar världen och vårt sätt att arbeta och göra affärer. Vi ser idag ett ökat behov hos våra kunder att höja innovationstakten vad gäller produktutveckling och tjänsteutbud samtidigt som man behöver öka produktiviteten i sina leveranskedjor. Tekniken som behövs, Internet of Things, industri 4.0 och molntjänster finns redan idag och det handlar mera om att utnyttja den tillsammans med nya arbetssätt och processer och ta till vara på den mångåriga kunskap och erfarenhet som redan finns inom industrin. Avgörandet ligger i hur snabb man är på att anpassa sig till den nya tekniken och digitaliseringens möjligheter.

Vi har genom åren levererat många lyckosamma projekt både inom produktutveckling samt industriell IT och automation där vi hjälpt kunder att dra nytta av teknikens framsteg. Projekt som blivit uppmärksammade och som vi har fått pris för. Vi ser nu en stor efterfrågan av vår höga kompetens och teknikkunskap, vilket inte minst märks när vi utför viktiga uppdrag hos stora framgångsrika exportföretag. Därför är det högsta prioritet att vi fortsätter att vara i teknikens framkant och är excellenta i att leverera projekt som infriar kundernas förväntningar.

FORTSATT EXPANSION 
Under perioden har vi förvärvat FR Teknik, ett företag med ledande kompetens inom process och automation som passar mycket väl in i Prevas struktur. FR Teknik levererar tjänster, processer och nyckelfärdiga anläggningar till livsmedels-, läkemedels- och kemisk-teknisk industri och stärker därmed vår närvaro som en totalleverantör inom dessa branscher. Vi fortsätter dessutom att rekrytera inom samtliga regioner för att växa inom prioriterade områden.

I februari var Prevas en av sponsorerna till Female Engineering Network event där över 200 yrkesverksamma kvinnliga ingenjörer träffades för en inspirationskväll. Mångfald är viktig för oss och vi vill attrahera fler kvinnor till Prevas. Ett lyckat event och under kvällen skapade vi nyfikenhet och kunskap om Prevas. Vi fick möjlighet att berätta hur det är att jobba som konsult hos oss och varför våra kvinnliga ingenjörer trivs så bra samtidigt som nya kontakter knöts.

Den 19 april korades årets vinnare av tävlingen Inission innovation award. Ett stort grattis till segraren Simplex Motion. Det ska bli mycket intressant att som utvecklingspartner medverka i deras produktresa. Läs gärna mer om tävlingen på vår hemsida. 

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs delårsrapporten jan-mars 2016, i sin helhet. Pdf, 185.9 kB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning