dk  no  en  

sv en dk no

Spara energi med uppkopplade fönster

PRESSRELEASE

2015-04-21
Prevas Innovation for Growth

ChromoGenics är ett ledande företag inom utveckling av teknologier för smarta fönster. I ett fönster med ChromoGenics teknologi, ConverLight™, kan man reglera hur mycket ljus och strålningsvärme som släpps igenom. Deras unika och patenterade teknik, som bl.a. bygger på forskning från Ångströmlaboratoriet, möjliggör energibesparingar och ökad komfort i byggnader. 

Med Prevas hjälp har man utvecklat ett skalbart system för styrning av fönsterglas. Systemet är anpassat för installation i kommersiella byggnader och bostadshus. Fönstren är uppkopplade och kan kontrolleras med t.ex. en smartphone, eller styras helt automatiskt.

– Prevas har på ett professionellt sätt drivit, kommunicerat och genomfört projektet. Från dag ett har de levererat enligt plan, hållit vad de lovat och starkt bidragit till att vi kan fullfölja vår affärsplan med att bidra till en energieffektivare framtid, säger Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics.  

Prevas har bistått i utvecklingen av hela kedjan av produkter för fönsterkontroll, från den yttersta noden som kontrollerar varje enskilt fönster, till server och databasapplikation som håller reda på och uppdaterar status på alla fönster i en installation. Fönstren kan styras med en webbapplikation via t.ex. en läsplatta eller smartphone, eller automatiskt beroende på t.ex. tid på dygnet och i vilket väderstreck ett fönster är placerat. Ett system hanterar automatisk identifiering och administration av upp till 1 600 fönster. För exempelvis ett stort hotell eller en kontorsbyggnad underlättas även administration och underhåll. Lösningen går dessutom att integrera med befintliga fastighetssystem för att uppnå enklare underhåll och drift av fastigheter.

– Vi är oerhört stolta över att vi fick ChromoGenics förtroende. Projektet är genomfört enligt de uppsatta kvalitets-, tids- och kostnadsramar vi satte för ett år sedan. Det känns fantastiskt att vi har fått möjligheten att bidra med vår kompetens för att ChromoGenics i sin tur kan uppfylla sina mål och drömmar för en mer hållbar och energieffektivare framtid, säger Johan Bergsten säljansvarig på Prevas i Uppsala.

Användningsområdena är många för ChromoGenics elektrokroma material, men största potentialen för energieffektivisering finner man i fönsterglas för bostäder och kommersiella byggnader. Genom att dynamiskt styra ljusinsläppet kontrolleras solens strålningsvärme och därmed också behovet av att värma eller kyla inomhusluften.

För mer information, kontakta 

Jonas Mann, Business Area Manager Product Development Prevas AB
Mobil: 070-379 06 69, E-mail: jonas.mann@prevas.se

Johan Bergsten, Säljansvarig Uppsala, Prevas AB
Tfn: +46 18 56 27 10, Mobil: +46 70 190 23 14, E-mail: johan.bergsten@prevas.se

Thomas Almesjö, VD ChromoGenics AB
Mobil: 070-629 07 82, E-mail: thomas.almesjo@chromogenics.com

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning