language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-09-30

Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

Under september månad 2021 har 90 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 90 000 B-aktier.

Antalet A-aktier har således minskat från 576 800 A-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 486 800 A-aktier. Antalet B-aktier har ökat från 12 160 093 B-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 12 250 093 B-aktier.

Som en följd av omvandlingen av A-aktier till B-aktier har antalet röster i Prevas AB minskat från 17 928 093 röster till 17 118 093 röster.

Prevas AB innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 klockan 16.00.