language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-07-18

Prevas delårsrapport jan-juni 2023

Lönsam tillväxt för kvartalet och all-time-high för halvåret.

April-juni 2023

 • Nettoomsättning 377,7 Mkr (335,3)
 • Rörelseresultat EBITA 34,7 Mkr (34,9)
 • Rörelsemarginal EBITA 9,2% (10,4)
 • Rörelseresultat EBIT 33,0 Mkr (33,6)
 • Rörelsemarginal EBIT 8,7% (10,0)
 • Resultat efter skatt 25,0 Mkr (28,7)
 • Resultat per aktie före utspädning 1,92 kr (2,16)
 • Resultat per aktie efter utspädning 1,90 (2,16)

Januari-juni 2023

 • Nettoomsättning 772,0 Mkr (650,9)
 • Rörelseresultat EBITA 94,2 Mkr (79,1)
 • Rörelsemarginal EBITA 12,2% (12,2)
 • Rörelseresultat EBIT 90,7 Mkr (76,9)
 • Rörelsemarginal EBIT 11,8% (11,8)
 • Resultat efter skatt 66,9 Mkr (60,4)
 • Resultat per aktie före utspädning 5,12 kr (4,63)
 • Resultat per aktie efter utspädning 5,08 (4,63)
Prevas delårsrapport Q2 2023

VD HAR ORDET

Fortsatt lönsam tillväxt och all-time-high.

Ökad omsättning i Q2, stabil lönsamhet och all-time-high för första halvåret

Nettoomsättningen andra kvartalet 2023 ökade till 377,7 Mkr (335,3), vilket motsvarar en ökning om 13 procent. Mer än hälften av tillväxten är organisk och resterande kommer från förvärv gjorda 2022.

EBITA-resultatet under årets andra kvartal blev 34,7 Mkr (34,9) vilket är i linje med föregående år trots att kvartalet var en arbetsdag kortare (59 jämfört med 60). EBITA-marginalen för kvartalet blev 9,2 procent (10,4). Med hänsyn tagen till att kvartalet är en dag kortare i år, är marginalen i linje med föregående års kvartal. Vinsten per aktie efter utspädning var 1,90 kronor per aktie (2,16).

Sammantaget landade EBITA det första halvåret på 94,2 Mkr (12,2%) att jämföra med föregående års 79,1 Mkr (12,2%), dvs en ökning med 19 procent. Att Prevas bibehåller lönsamhetsmarginalen under kraftig tillväxt är ett fint styrketecken. Vi ser det som ett bevis på att vår strategi håller. Det är även väldigt positivt att se hur snabbt våra förvärvade enheter inkluderas och bidrar till Prevas utveckling.

Värt att notera är att både omsättning och resultat för första halvåret 2023 var all-time-high. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 72,9 Mkr (52,5) under första halvåret. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Prevas genom kvalitativ lönsam tillväxt i linje med våra finansiella mål.

En viktig faktor till vår lönsamma tillväxt är vårt framgångsrika arbete med att bygga branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vårt mål är att växa och under kvartalet växte vi netto med 12 högkvalificerade medarbetare. Vi ser ett stort intresse för Prevas hos såväl erfarna specialister som nyutexaminerade ingenjörer. Vi har under kvartalet fortsatt arbetet med att utveckla våra medarbetare exempelvis genom så kallade learning lunches, teknikkvällar, externa och interna föreläsningar samt sälj- och ledarutbildningar. Det bästa sättet för oss på Prevas att utvecklas är dock genom våra kunduppdrag, antingen via projekt från våra kontor eller som experter ute i kundens organisation. För att ytterligare understryka vikten av mångfald inom Prevas har vi under kvartalet haft workshops på temat, genomfört träffar med våra kvinnliga nätverk och även välkomnat fler kvinnor till Prevas.

Uthållig marknadsstrategi ger resultat

Under kvartalet har vi intensifierat vår marknadsnärvaro genom att växa inom områden och branscher med fortsatt hög efterfrågan, som automation, elektrifiering, arbete med hållbarhet, energi- och försvarsindustri. Inom vissa delar av Prevas ser vi en så pass hög efterfrågan att vi nu bokar in order för leveranser under 2024 och i något fall även 2025. Vår decentraliserade organisation med starka specialiserade noder gör att vi ligger nära marknaden och kan därmed snabbt fatta rätt beslut. Under kvartalet har vi även påbörjat ett större marknadsprojekt där vi som koncern går samman för att tillsammans med utvalda kunder och partners kunna möta efterfrågan.

Vår förvärvsstrategi är att vara ytterst selektiva och växa kvalitativt. Ett fint exempel är att vi under kvartalet genomfört en verksamhetsövergång av SDS MedteQ som förstärker Prevas position inom Life Science. Vi välkomnar 8 experter med spetskompetens inom regelverk och kvalitet riktat mot medicinteknik och läkemedelsbranschen.

I juni korades vi till ”Outstanding Channel Partner EMIA 2023” av vår mångåriga samarbetspartner Hexagon. Utmärkelsen fick vi ta emot på eventet HxGN Live Global i Las Vegas. Vi ser fina möjligheter till att vidareutveckla vårt samarbete med Hexagon runt EAM (Enterprise Asset Management) till gagn för våra gemensamma kunder.

Vi har fortsatt att skapa stora värden för våra kunder. Ett exempel är att Uddeholm har valt att utöka samarbetet med Prevas genom att vi implementerar vår avancerade ugnsstyrning FOCS i 20 ugnar. Denna styrning effektiviserar uppvärmningen av stål vilket drar ned energiförbrukning (och därmed CO2-utsläpp) med mellan 5-20 procent. Detta är ett exempel på när Prevas tillsammans med våra ledande kunder samarbetar för att effektivisera och förbättra vår miljö genom att använda spetsteknologi. Vi har under kvartalet även tecknat ramavtal med flera världsledande industrikoncerner, erhållit förtroendet att bygga en större automatiserad produktionslina för en kund i fordonsindustrin och fått order på att utveckla ett avancerat säkerhetssystem för mobilitet.

Personliga reflektioner

Jag har under min första period som ny CEO för Prevas haft förmånen att besöka våra enheter runt om i Norden. Det som fascinerar mig är kombinationen av hög social förmåga, motiverade och engagerade team samt leveranser i absolut världsklass till kunder som konkurrerar på en global marknad. Våra kunder behöver partners som platsar på den globala arenan och det är uppenbart att vi på Prevas spelar på den arenan. Tillsammans med våra kunder och andra partners skapar vi tekniska innovationer och framsteg med stor nytta för människor, planeten och ekonomin. Det är inspirerande att möta våra medarbetare och se den glöd som finns för att utveckla människor och teknik för att göra gott. Genom mångåriga kvalitativa leveranser har Prevas byggt upp ett starkt varumärke i Norden och är inom många områden en global premiumpartner. Vi har flera exempel på att Prevas kontaktats av stora tech- och industribolag, i och utanför Norden, för att utveckla produkter och system i internationell konkurrens – helt enkelt imponerande!

Jag är stolt över att ha fått förtroendet att leda Prevas och ser verkligen fram emot att tillsammans med våra medarbetare fortsätta att utveckla Prevas. Vi har en stark plattform och har aldrig tidigare varit så relevant som nu för våra kunder och medarbetare. Vi har heller aldrig tidigare bidragit så stort med att lösa vår tids stora samhällsutmaningar genom att kreativt använda teknikens möjligheter att göra gott. Prevas handlar om att genom påhittighet använda teknikens möjligheter för att göra skillnad – på riktigt!

Magnus Welén, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023, kl. 08.30.

Prevas delårsrapport jan-juni 2023, i sin helhet. Pdf, 2.4 MB.