language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-11-10

Valberedningen i Prevas

I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 11 maj 2021, som fortsatt gäller fram till dess att en ny instruktion beslutas, ska valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2022.

Alla har accepterat att ingå i valberedningen som därmed består av;

  • Magnus Lundin (valberedningens ordförande) som representant för privat och närståendes ägande

  • Per Vannesjö som representant för Amymone, Per Vannesjö Invest, samt privat och närståendes ägande

  • Stelio Demark som representant för DeVenture

Prevas årsstämma för nästkommande år kommer att hållas i Västerås den 11 maj 2023.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 januari 2023 via e-post.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersons försorg, kl 14.00 den 10 november 2022.