language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-04-05

Prevas utser ny CFO

Helena Burström utses som ny CFO i Prevas AB och tar över rollen från Andreas Lindahl som på egen begäran valt att avsluta sin anställning för nya utmaningar utanför Prevas. Helena tillträder sin nya roll den 1 juni 2022.

Helena jobbar sedan september 2021 på Prevas som koncernekonomichef. Helena har en gedigen erfarenhet och har bland annat varit koncernredovisningschef på stora och internationella industribolag och även inom järnvägsentreprenad och grossistverksamhet.

- Jag är mycket glad över att kunna presentera Helena som vår nya CFO på Prevas och ser fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Johan Strid, koncernchef på Prevas. Helena kommer att fortsätta modernisera och effektivisera våra stödfunktioner och fördjupa förutsättningarna för en vidare tillväxt i en decentraliserad miljö.

Andreas Lindahl har varit CFO på Prevas sedan 2014 och lämnar företaget i augusti. Andreas kommer att säkerställa en ordnad övergång och kommer att fortsätta sin nuvarande roll fram tills att Helena tar över.

- Andreas har haft en nyckelroll på Prevas och är en stor del i den framgång vi har skapat de senaste åren. Jag känner en stor tacksamhet till Andreas och det goda samarbete vi har haft. All lycka önskas till nya utmaningar, fortsätter Johan.

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5:e april 2022, kl. 09.30.

För mer information, kontakta:
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail
Andreas Lindahl, CFO, Prevas AB, Mobil: +46 070-547 08 25, E-mail